Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Výsledky 13. Národnej výstavy hospodárskych zvierat 19.8.2018
Prinášame výsledky hodnotenia zvierat slovenského strakatého plemena, ktoré vykonal prof. Peter Strapák z SPU v Nitre. Titul najlepšieho vodiča rozhodca pridelil Ing. Daliborovi Drabiščákovi z PD Sekčov Tulčík.
Výsledková listina
Šampiónka + najlepšia prvôstka
Najlepšia staršia krava
Najlepšie vemeno + NAJkrajšie zviera
Najlepšia jalovica
Foto: Slovenský CHOV, Marián Ofúkaný

Augustové plemenné hodnoty 11.8.2018
Prinášame rebríček najlepších býkov spoločného genetického hodnotenia krajín Nemecko-Rakúsko-ČR podľa GZW, ako aj výsledky slovenského genetického hodnotenia podľa SPI. DAC výpočet po prvýkrát v histórii ovládol býk narodený v Česku. Konkrétne ide o mladého genomického býka ROLLS (otec Walk), ktorý sa narodil na ZD Nová Ves-Víska (hodnota gGZW 145). Jeho otec WALK sa oproti ostatnému výpočtu posunul z prvého na siedme miesto (GZW 140). Najlepším býkom prevereným na dcérach je Willeho syn WABAN (4. miesto, GZW 142). Tento býk bol v júli zaregistrovaný aj na Slovensku pod registrom WLE-009. Slovenskému rebríčku naďalej neohrozene kraľuje WILLE (HW-033) s aktuálnou hodnotou SPI 4796. Postupne sa presadzujú genomické býky (GS WOHLTAT, BOSSI, GS WISMUT a pod.)

Rebríček býkov krajín DAC podľa GZW (august 2018)
Rebríček býkov podľa SPI (august 2018)


Návšteva chovateľov z Rakúska 10.8.2018
V dňoch 9. až 10. augusta 2018 sme privítali návštevu chovateľov plemena fleckvieh z Dolného Rakúska. Asi 30-členná delegácia navštívila Bratislavu a Národný žrebčín Topoľčianky. Hlavným bodom programu však bola prehliadka chovov PD Kozárovce a PD Brezina Pravotice. Zúčastnení chovatelia ocenili kvalitu našich zvierat a na Slovensku sa cítili veľmi príjemne. Ďakujeme spomínaným podnikom sa vytvorenie príjemnej atmosféry a erudovaný odborný program.
Príprava na Agrokomplex v plnom prúde... 10.8.2018
V posledných dvoch týždňoch pracovníci zväzu intenzívne pracovali na strihaní zvierat, ktoré sa zúčastnia Národnej výstavy HZ v Nitre (16. - 19.8.2018). Prinášame Vám pár záberov na vemená kráv, ktoré budete môcť v Nitre uvidieť.Najvyužívanejšie býky v inseminácii 1.8.2018
V priložených súboroch Vám prinášame prehľad o najvyužívanejších býkoch v populácii slovenského strakatého plemena za rok 2017, resp. za obdobie január až máj 2018. Do prehľadov boli zaradené býky, ktoré mali v danom období viac ako 50 vykonaných inseminácií.
V obidvoch sledovaných obdobiach sa najvyužívanejším stal genomický býk HARAM (HUC-004). Miera využívania genomických býkov dosiahla v roku 2017 hodnotu 55,5 % zo všetkých vykonaných inseminácií (v roku 2018 zatiaľ 60,2 %).

Najvyužívanejšie býky 2017
Najvyužívanejšie býky 2018
Zdroj: Plemenárske služby SR, š. p.


Národná výstava hospodárskych zvierat 2018 30.7.2018
Vážení chovatelia a priaznivci slovenského strakatého plemena.
Pozývame Vás na Národnú výstavu hospodárskych zvierat, ktorá sa uskutoční v rámci tradičného medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex v Nitre v dňoch 16. až 19. augusta 2018. Deň chovateľov slovenského strakatého plemena, spojený s hodnotením zvierat pred širokou verejnosťou, je naplánovaný na štvrtok 16.8.2018 v čase od 14:00 do 15:10 na predvádzacej ploche v rámci expozície živočíšnej výroby. Detailný program národnej výstavy nájdete v priloženom odkaze.


Chovateľský deň Vychylovka 2018 20.7.2018
Dňa 15. júla 2018 sa v areáli skanzenu vo Vychylovke uskutočnila prezentačná výstava slovenských plemien hospodárskych zvierat určená najmä pre širokú laickú verejnosť. Náš zväz sa spolupodieľal na tejto veľmi peknej akcii. Vystavené boli dve jalovičky slovenského strakatého plemena od chovateľa pána Grebáča z Oravského Veselého. Jalovičky sa narodili na PD Dolný Kubín - Bziny. Organizátorom ďakujeme za možnosť prezentácie plemena a nášho zväzu. 

 


Členská schôdza 2018 18.6.2018
Výročná členská schôdza sa tohto roku uskutočnila 14. júna na Masarykovom dvore v Pstruši. Členská schôdza schválila nových členov Sekcie šľachtenia a rady plemennej knihy. Stali sa nimi pán Milan Szabo (PD Kozárovce), Ing. Vladimír Iľko (GAMA PD Pavlovce nad Uhom) a Ing. Ján Morihladko (SPD Veselé). Súčasťou zasadania bolo aj odovzdávanie cien najlepším chovateľom plemena (výsledky sú uvedené v tabuľke). Oceneným srdečne gratulujeme.

  

Kategória Umiestnenie Chovateľ Poznámka
Najlepšie medziobdobie 1. miesto ZAD Dvory nad Žitavou 365 dní
  2. miesto AGROPRODUKT SLOVAKIA, a.s.  367 dní
  3. miesto PD Dolný Kubín 368 dní
  3. miesto PORS, s.r.o., Oslany 368 dní
Naj - producenti plemenných býkov 1. miesto PD Smrečany 6 ks
  2. miesto POD Vechec 5 ks
  ​3. miesto PD Sekčov v Tulčíku 4 ks
  ​3. miesto AGRO-LENT s.r.o., Malý Šariš 4 ks
Naj - šľachtiteľský chov 1. miesto KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany  9 090 kg mlieka
  ​2. miesto PD Dolné Otrokovce 8 984 kg mlieka
  ​3. miesto Agrofarma-K, s.r.o., Medzany 8 599 kg mlieka
Naj - dlhoveká krava 1. miesto SHR František Šváb, Sirník SK000502279707, CÚ: 11/11 85 908 kg mlieka, otec: RAO-004 RANDY
Naj - prvôstka 1. miesto KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany SK000812060721, 12 017 kg mlieka, otec: HUC-002 HAERTSFELD
Naj - staršia krava 1. miesto SPD Veselé SK000801494246, 14 040 kg mlieka, otec: RSS-013 INTERMEZZO

Dni poľa Dvory nad Žitavou 2018 7.6.2018
V dňoch 5. až 6. júna 2018 sa v Dvoroch nad Žitavou konali Celoslovenské dni poľa. Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka vystavoval v rámci expozície živočíšnej výroby 2 kolekcie jalovíc, ktorých chovateľom bolo ZAD, družstvo Dvory nad Žitavou. Jalovice boli dcérami býkov GS WISMUT (WLD-001) a RECHBERG (RMN-015). Majiteľovi zvierat ako aj všetkým usporiadateľom výstavy ďakujeme za možnosť prezentácie plemena na tomto dôležitom podujatí.

   
 1 2 3 4 5 6 
7
 8 9 10... 
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.