Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Sadzobník poplatkov 3.7.2019
Do sekcie plemenná kniha sme umiestnili nový sadzobník úkonov spojených so zápisom a registráciou plemenných zvierat do plemennej knihy ZCHSSD, ktorý bol schválený členskou schôdzou dňa 12.6.2019.
Sadzobník si môžete stiahnuť aj v priloženom odkaze. 

Sadzobník úkonov PK
Výročná členská schôdza 2019 25.6.2019
Dňa 12.6.2019 sa na Masarykovom dvore vo Vígľaši-Pstruši uskutočnila výročná členská schôdza ZCHSSD. Na schôdzi sa volilo nové zloženie predstavenstva a kontrolnej komisie zväzu. Do predstavenstva boli zvolení: Ing. Peter Repiský - predseda (PD Kozárovce), Cyril Orčík - podpredseda (Žiarec PD Tvrdošín), prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (SPU v Nitre), Ing. Peter Legíň (PD Žiar nad Hronom), Ing. Ivan Tirpák (Agrodružstvo Turňa), Ing. Juraj Orjabinec (AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš), Ing. Matúš Kohút (ZCHSSD), Ing. Jozef Sališ (PD Smrečany), MVDr. Gabriel Drabiščák (PD SEKČOV Tulčík), Ing. Peter Ježo - náhradník (PD Mestečko), Ing. Zuzana Urbanovská - náhradníčka (SPD Veselé). Kontrolná komisia bude pracovať v zložení: Ing. Peter Kijovský - predseda (Agrofarma-K, s.r.o., Medzany), Ing. Martin Gondek (PD "Brezina" Pravotice), Ján Berac (I. družstevná, a.s., Dačov Lom) a MVDr. Zoltán Icsó - náhradník (ZAD, družstvo Dvory nad Žitavou).
Na schôdzi boli ocenení najlepší chovatelia za dosiahnuté výsledky v plemennej knihe za rok 2018. Čestné ceny odovzdávali Ing. Štefan Ryba, PhD. (generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva MPRV) a Ing. Peter Repiský (predseda ZCHSSD). Oceneným chovateľom srdečne gratulujeme.

Najlepšie medziobdobie
1. miesto - RD Čereňany (362 dní)
1. miesto - ZAD, družstvo Dvory nad Žitavou (362 dní)
2. PD Dolný Kubín (366 dní)
3. Agrovit Branisko, s.r.o. (370 dní)

NAJ producenti plemenných býkov
1. miesto - Agrofarma-K, s.r.o. Medzany (11 býkov)
2. miesto - Gama PD Pavlovce nad Uhom (8 býkov)
3. miesto - ZAD, družstvo Dvory nad Žitavou (6 býkov)

NAJ šľachtiteľský chov
1. miesto - Agrofarma-K, s.r.o., Medzany - 9002 kg mlieka, 4,04 % tuk, 3,36 % bielkoviny
2. miesto - SPD Veselé - 8899 kg mlieka, 3,82 % tuk, 3,53 % bielkoviny
3. miesto - KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany - 8795 kg mlieka, 3,20 % tuk, 3,40 % bielkoviny

NAJ dlhoveká krava
KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany, krava č. SK000800392128, otec EGE-003 EGOS-ET
10 laktácií: 84746 kg mlieka, 3220 kg tuku, 3086 kg bielkovín

NAJ prvôstka
KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany, krava č. SK000812421312, otec WLE-002 GS WOHLTAT
1. laktácia: 11894 kg mlieka, 3,45 % tuk, 3,37 % bielkoviny

NAJ staršia krava
SPD Veselé, krava č. SK000801048420, otec HW-024 WAL
6. laktácia: 15256 kg mlieka, 3,54 % tuk, 3,48 bielkovín

  
  
  
Za fotografie ďakujeme Ing. Jánovi Hubovi, CSc. z vydavateľskej skupiny Slovenský CHOV.

 


Naj Slovenský CHOV 2018 31.5.2019
V Chateau Appony Oponice sa v stredu 29. mája už po 15. krát konalo oceňovanie najlepších slovenských chovateľov, ktoré organizuje vydavateľská skupina Slovenský CHOV na čele s Ing. Jánom Hubom, CSc. V kategórii chovu dojníc boli ocenení aj najlepší chovatelia slovenského strakatého plemena. Rozhodujúcim kritériom pre výber NAJ chovov bol špecializovaný index, do ktorého bola zahrnutá produkcia tuku a bielkovín, medziobdobie a priemerné poradie laktácie v chove. V rámci plemena sa prvé miesto podarilo obhájiť chovateľom zo ZAD Dvory nad Žitavou (7674 kg mlieka, 549 kg tuk+bielkoviny, medziobdobie 393 dní, priemerné poradie laktácie 4,76). Na druhom mieste sa po prvýkrát objavili chovatelia z MKM-Stred, s.r.o., Družstevná pri Hornáde (8655 kg mlieka, 636 kg tuk+bielkoviny, medziobdobie 395 dní, priemerné poradie laktácie 3,17). Na treťom mieste sa, rovnako ako vlani, umiestnila Agrofarma-K, s.r.o., Medzany pána Kijovského (9089 kg mlieka, 682 kg tuk+bielkoviny, medziobdobie 406 dní, priemerné poradie laktácie 3,01). Organizátorom ďakujeme za morálne ocenenie najlepších chovateľov, ako aj za neustálu propagáciu slovenského agrárneho sektora. Oceneným poľnohospodárom srdečne gratulujeme.

  
Snímky: Marián Dukes, Slovenský CHOV
Výročná členská schôdza 30.5.2019
Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, ktorá sa uskutoční 12. júna 2019 (streda) o 9.30 v priestoroch Masarykovho dvora vo Vígľaši-Pstruši. Viac infomácií v priloženej pozvánke.

Pozvánkavyužívanie genomických býkov v populácii slovenského strakatého plemena 10.4.2019
Genomická selekcia je skutočným fenoménom poslednej doby. V populácii plemena fleckvieh sa s ňou začalo v roku 2011 v Nemecku a Rakúsku. Na Slovensku sme prvé inseminácie tzv. genomickými býkmi zaznamenali v roku 2012. Za obdobie posledných siedmich rokov sa miera využitia genomických býkov zvýšila zo 7,45 % v roku 2012 na 62,15 % v roku 2018. V priloženom grafe si môžete pozrieť podiel genomických býkov na všetkých insemináciách vykonaných v populácii strakatého dobytka na Slovensku. Taktiež je uvedený aj počet genomických býkov, ktorými boli inseminácie uskutočnené. Za poskytnutie informácií ďakujeme Plemenárskym službám SR, š. p.

Využitie genomických býkov v populácii slovenského strakatého plemena


Veterinárne podmienky AGROKOMPLEX 2019 10.4.2019
Prinášame veterinárne podmienky účasti zvierat na Národnej výstave hospodárskych zvierat v rámci Agrokomplexu 2019.

Veterinárne podmienky AX 2019    Najlepšie chovy v plemennej knihe za rok 2018 6.4.2019
Prinášame rebríčky najlepších chovateľov v plemennej knihe za rok 2018. Do výsledkov sú zahrnuté kravy, ktoré boli zapísané v plemennej knihe a v období 1.1. až 31.12.2018 uzavreli normovanú laktáciu. Výsledky sa môžu mierne líšiť od výsledkov prezentovaných v ročenke PS SR, š.p.

Rebríček chovateľov podľa produkcie mlieka za rok 2018
Rebríček chovateľov podľa produkcie tuk + bielkoviny za rok 2018
Rebríček chovateľov podľa dĺžky medziobdobia za rok 2018


Aprílové genetické hodnotenie DAC 4.4.2019

Najnovšiemu rebríčku býkov podľa GZW v rámci spoločného DAC hodnotenia (Nemecko-Rakúsko-ČR) naďalej vládne český genomický býk ROLLS, ktorého GZW vzrástlo oproti poslednému hodnoteniu zo 144 na 145. Na druhé miesto (GZW 142) sa prepracoval ďalší genomik HERZPOCHEN (HRA-006), ktorému v auguste minulého roka patrila 16. priečka a v decembri bol už na 4. mieste. Herzpochen je extrémny zlepšovateľ produkcie mlieka (+1545 kg) a kvality vemien (123). K jeho posunu smerom nahor prispieva aj rast jeho otca HERZSCHLAGa, ktorý aktuálne figuruje na 3. mieste (GZW 141) ako najlepší z býkov preverených na dcérach. Vystriedal tak WABANa (WLE-009), ktorý sa posunul na 16. miesto (GZW 139) a musí sa uspokojiť s "titulom" druhý najlepší na dcérach preverený býk. Z býkov registrovaných na Slovensku sa vysoko umiestnil aj preverený HURLY (HUC-006) s GZW 139. Bok po boku stoja ďalší dvaja u nás registrovaní býci. Na 25., resp. 26. mieste sa umiestnili genomik MANNA (MHG-002) a jeho otec MAHANGO Pp (MAF-041), ktorí majú zhodný GZW 138. 

Top 500 býkov podľa GZW (DAC apríl 2019)

Býky registrované na Slovensku, zoradené podľa GZW (DAC apríl 2019)

 
HERZPOCHEN (HRA-006)               HERZSCHLAG


Výsledky kontroly úžitkovosti za rok 2018 24.3.2019
V nasledujúcom odkaze si môžete stiahnuť ročenku - "Výsledky kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka v Slovenskej republike za rok 2018", ktorú na svojej internetovej stránke publikovali Plemenárske služby SR, š.p. 
Slovenské strakaté plemeno vrátane krížencov dosiahlo v roku 2018 priemernú úžitkovosť za normovanú laktáciu na úrovni 6 843 kg mlieka s obsahom 3,93 % tuku a 3,40 % bielkovín.

Výsledky kontroly úžitkovosti HD za rok 2018


Nový štatút výberovej komisie a podmienky uznania šľachtiteľského chovu 19.3.2019
Do sekcie O plemene - Výberová komisia sme umiestnili nový šatút výberovej komisie pre slovenské strakaté plemeno. Pridali sme aj nové podmienky pre uznávanie šľachtiteľských chovov strakatého plemena.
Dokumenty nájdete aj v priložených odkazoch.

Štatút výberovej komisie
Podmienky uznávania šľachtiteľských chovov


 ...
11
 12 13 14 15 16 17 
SIMMENTAL © 2023. Web developed by LINQ.