Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Najvyužívanejšie býky v inseminácii 1.8.2018
V priložených súboroch Vám prinášame prehľad o najvyužívanejších býkoch v populácii slovenského strakatého plemena za rok 2017, resp. za obdobie január až máj 2018. Do prehľadov boli zaradené býky, ktoré mali v danom období viac ako 50 vykonaných inseminácií.
V obidvoch sledovaných obdobiach sa najvyužívanejším stal genomický býk HARAM (HUC-004). Miera využívania genomických býkov dosiahla v roku 2017 hodnotu 55,5 % zo všetkých vykonaných inseminácií (v roku 2018 zatiaľ 60,2 %).

Najvyužívanejšie býky 2017
Najvyužívanejšie býky 2018
Zdroj: Plemenárske služby SR, š. p.


Národná výstava hospodárskych zvierat 2018 30.7.2018
Vážení chovatelia a priaznivci slovenského strakatého plemena.
Pozývame Vás na Národnú výstavu hospodárskych zvierat, ktorá sa uskutoční v rámci tradičného medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex v Nitre v dňoch 16. až 19. augusta 2018. Deň chovateľov slovenského strakatého plemena, spojený s hodnotením zvierat pred širokou verejnosťou, je naplánovaný na štvrtok 16.8.2018 v čase od 14:00 do 15:10 na predvádzacej ploche v rámci expozície živočíšnej výroby. Detailný program národnej výstavy nájdete v priloženom odkaze.


Chovateľský deň Vychylovka 2018 20.7.2018
Dňa 15. júla 2018 sa v areáli skanzenu vo Vychylovke uskutočnila prezentačná výstava slovenských plemien hospodárskych zvierat určená najmä pre širokú laickú verejnosť. Náš zväz sa spolupodieľal na tejto veľmi peknej akcii. Vystavené boli dve jalovičky slovenského strakatého plemena od chovateľa pána Grebáča z Oravského Veselého. Jalovičky sa narodili na PD Dolný Kubín - Bziny. Organizátorom ďakujeme za možnosť prezentácie plemena a nášho zväzu. 

 


Členská schôdza 2018 18.6.2018
Výročná členská schôdza sa tohto roku uskutočnila 14. júna na Masarykovom dvore v Pstruši. Členská schôdza schválila nových členov Sekcie šľachtenia a rady plemennej knihy. Stali sa nimi pán Milan Szabo (PD Kozárovce), Ing. Vladimír Iľko (GAMA PD Pavlovce nad Uhom) a Ing. Ján Morihladko (SPD Veselé). Súčasťou zasadania bolo aj odovzdávanie cien najlepším chovateľom plemena (výsledky sú uvedené v tabuľke). Oceneným srdečne gratulujeme.

  

Kategória Umiestnenie Chovateľ Poznámka
Najlepšie medziobdobie 1. miesto ZAD Dvory nad Žitavou 365 dní
  2. miesto AGROPRODUKT SLOVAKIA, a.s.  367 dní
  3. miesto PD Dolný Kubín 368 dní
  3. miesto PORS, s.r.o., Oslany 368 dní
Naj - producenti plemenných býkov 1. miesto PD Smrečany 6 ks
  2. miesto POD Vechec 5 ks
  ​3. miesto PD Sekčov v Tulčíku 4 ks
  ​3. miesto AGRO-LENT s.r.o., Malý Šariš 4 ks
Naj - šľachtiteľský chov 1. miesto KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany  9 090 kg mlieka
  ​2. miesto PD Dolné Otrokovce 8 984 kg mlieka
  ​3. miesto Agrofarma-K, s.r.o., Medzany 8 599 kg mlieka
Naj - dlhoveká krava 1. miesto SHR František Šváb, Sirník SK000502279707, CÚ: 11/11 85 908 kg mlieka, otec: RAO-004 RANDY
Naj - prvôstka 1. miesto KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany SK000812060721, 12 017 kg mlieka, otec: HUC-002 HAERTSFELD
Naj - staršia krava 1. miesto SPD Veselé SK000801494246, 14 040 kg mlieka, otec: RSS-013 INTERMEZZO

Dni poľa Dvory nad Žitavou 2018 7.6.2018
V dňoch 5. až 6. júna 2018 sa v Dvoroch nad Žitavou konali Celoslovenské dni poľa. Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka vystavoval v rámci expozície živočíšnej výroby 2 kolekcie jalovíc, ktorých chovateľom bolo ZAD, družstvo Dvory nad Žitavou. Jalovice boli dcérami býkov GS WISMUT (WLD-001) a RECHBERG (RMN-015). Majiteľovi zvierat ako aj všetkým usporiadateľom výstavy ďakujeme za možnosť prezentácie plemena na tomto dôležitom podujatí.

   
NAJ Slovenský CHOV 2018 30.5.2018
30. mája 2018 sa v priestoroch kaštieľa Appony v Oponiciach uskutočnilo odovzdávanie ocenení najlepším chovateľom hospodárskych zvierat na Slovensku, ktoré tradične organizuje vydavateľstvo Slovenský CHOV. V kategórií chovov s prevažujúcim slovenským strakatým plemenom sa na tretej priečke umiestnila Agrofarma - K, s.r.o. Medzany Ing. Františka Kijovského. Kravy tohto chovateľa nadojili v priemere 8662 kg mlieka pri výbornom medziobdobí (379 dní). Druhá priečka sa ušla vlaňajšiemu víťazovi z LPM Ulič, š.p. Kravy na farme Zboj vyprodukovali v priemere 6502 kg mlieka (MO 408 dní). Vyzdvihnúť treba najmä vysoké priemerné poradie laktácie, ktoré sa pohybovalo na úrovni 4,43. Víťazom kategórie sa premiérovo stalo ZAD Dvory nad Žitavou. Novouznaný šľachtiteľský chov dosahuje popri vysokej úžitkovosti (7602 kg) a priam ukážkovom medziobdobí (365 dní) aj výborné priemerné poradie laktácie kráv v stáde (4,63).
Oceneným chovateľom úprimne gratulujeme.


Členská schôdza 2018 29.5.2018
Predstavenstvo Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 14. júna 2018 od 9.30 v priestoroch Masarykovho dvora v Pstruši. Pozvánka s programom sa nachádza v priloženom odkaze.

Pozvánka s programom
Svetový kongres Simmental-Fleckvieh 2018 18.5.2018
Svetový kongres Simmental-Fleckvieh sa tento rok uskutoční v dňoch 24.9. - 1.10.2018 vo Fort Worth v americkom štáte Texas. Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.worldsimmentalcongress.org/. 


Program:
  24.9. - príchod, otváracia večera
  25.9. - prehliadky fariem s chovom strakatého dobytka
  26.9. - Board Meeting Svetovej federácie Simmental-Fleckvieh (WSFF)
           - začiatok online dražby inseminačných dávok a emryí
           - zasadnutia jednotlivých komisií WSFF
  27.9. - generálne zasadnutie WSFF
  28.9. - výstava dobytka (cattle show)
           - rodeo
           - večer v najväčšom saloone a najväčšej tanečnej country sále na svete
  29.9. - pokongresový program: návšteva Las Vegs (osobitná registrácia, poplatok)
  30.9. - pokongresový program: návšteva Grand Canyon (osobitná registrácia, poplatok)

  Registrácia účastníkov kongresu prebieha do 1.8.2018 ​(registračný poplatok 700 dolárov, sprievodná   osoba 350 dolárov). 
 
Úžitkovosť strakatých kráv v jednotlivých krajinách 10.5.2018
V nasledujúce tabuľke uvádzame prehľad o dosahovanej úžitkovosti strakatých kráv v jednotlivých krajinách. Z výsledkov vyplýva, že Slovensko sa doťahuje medzi najlepšie krajiny. Uvádzame výsledky za rok 2017. Pri niektorých krajinách boli, zatiaľ, k dispozícii len údaje za rok 2016. 

Krajina Populácia Rok Počet laktácií Mlieko kg Tuk % Bielk. %
Česká republika České strakaté 2017 106 268 7 307 4,05 3,55
Francúzsko Abondance 2016 23 412 5 085 3,69 3,33
Francúzsko Montbeliarde 2016 439 609 6 514 3,87 3,29
Francúzsko  Pie Rouge 2016 10 221 6 952 4,25 3,32
Maďarsko Magyar tárka 2016 3 004 6 061 4,02 3,49
Nemecko Fleckvieh 2016 897 522 7 242 4,14 3,49
Rakúsko Fleckvieh 2017 271 158 7 345 4,16 3,42
Slovensko Slovenské strakaté 2017 28 017 6 626 3,95 3,39
Slovinsko Lisasto govedo 2017 29 752 5 873 4,07 3,36
Švajčiarsko Simmental 2017 15 167 5 940 3,98 3,33
Švajčiarsko Swiss Fleckvieh 2017 46 907 7 098 4,08 3,27
Taliansko Pezzata Rossa 2016 42 074 6 592 3,88 3,39
Zdroj: www.pssr.sk; www.icar.org; www.cestr.cz; www.zar.at; www.govedo.si
 ...
11
 12 13 14 15 
SIMMENTAL © 2022. Web developed by LINQ.