Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

NAJ Slovenský CHOV 2018 30.5.2018
30. mája 2018 sa v priestoroch kaštieľa Appony v Oponiciach uskutočnilo odovzdávanie ocenení najlepším chovateľom hospodárskych zvierat na Slovensku, ktoré tradične organizuje vydavateľstvo Slovenský CHOV. V kategórií chovov s prevažujúcim slovenským strakatým plemenom sa na tretej priečke umiestnila Agrofarma - K, s.r.o. Medzany Ing. Františka Kijovského. Kravy tohto chovateľa nadojili v priemere 8662 kg mlieka pri výbornom medziobdobí (379 dní). Druhá priečka sa ušla vlaňajšiemu víťazovi z LPM Ulič, š.p. Kravy na farme Zboj vyprodukovali v priemere 6502 kg mlieka (MO 408 dní). Vyzdvihnúť treba najmä vysoké priemerné poradie laktácie, ktoré sa pohybovalo na úrovni 4,43. Víťazom kategórie sa premiérovo stalo ZAD Dvory nad Žitavou. Novouznaný šľachtiteľský chov dosahuje popri vysokej úžitkovosti (7602 kg) a priam ukážkovom medziobdobí (365 dní) aj výborné priemerné poradie laktácie kráv v stáde (4,63).
Oceneným chovateľom úprimne gratulujeme.


Členská schôdza 2018 29.5.2018
Predstavenstvo Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 14. júna 2018 od 9.30 v priestoroch Masarykovho dvora v Pstruši. Pozvánka s programom sa nachádza v priloženom odkaze.

Pozvánka s programom
Svetový kongres Simmental-Fleckvieh 2018 18.5.2018
Svetový kongres Simmental-Fleckvieh sa tento rok uskutoční v dňoch 24.9. - 1.10.2018 vo Fort Worth v americkom štáte Texas. Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.worldsimmentalcongress.org/. 


Program:
  24.9. - príchod, otváracia večera
  25.9. - prehliadky fariem s chovom strakatého dobytka
  26.9. - Board Meeting Svetovej federácie Simmental-Fleckvieh (WSFF)
           - začiatok online dražby inseminačných dávok a emryí
           - zasadnutia jednotlivých komisií WSFF
  27.9. - generálne zasadnutie WSFF
  28.9. - výstava dobytka (cattle show)
           - rodeo
           - večer v najväčšom saloone a najväčšej tanečnej country sále na svete
  29.9. - pokongresový program: návšteva Las Vegs (osobitná registrácia, poplatok)
  30.9. - pokongresový program: návšteva Grand Canyon (osobitná registrácia, poplatok)

  Registrácia účastníkov kongresu prebieha do 1.8.2018 ​(registračný poplatok 700 dolárov, sprievodná   osoba 350 dolárov). 
 
Úžitkovosť strakatých kráv v jednotlivých krajinách 10.5.2018
V nasledujúce tabuľke uvádzame prehľad o dosahovanej úžitkovosti strakatých kráv v jednotlivých krajinách. Z výsledkov vyplýva, že Slovensko sa doťahuje medzi najlepšie krajiny. Uvádzame výsledky za rok 2017. Pri niektorých krajinách boli, zatiaľ, k dispozícii len údaje za rok 2016. 

Krajina Populácia Rok Počet laktácií Mlieko kg Tuk % Bielk. %
Česká republika České strakaté 2017 106 268 7 307 4,05 3,55
Francúzsko Abondance 2016 23 412 5 085 3,69 3,33
Francúzsko Montbeliarde 2016 439 609 6 514 3,87 3,29
Francúzsko  Pie Rouge 2016 10 221 6 952 4,25 3,32
Maďarsko Magyar tárka 2016 3 004 6 061 4,02 3,49
Nemecko Fleckvieh 2016 897 522 7 242 4,14 3,49
Rakúsko Fleckvieh 2017 271 158 7 345 4,16 3,42
Slovensko Slovenské strakaté 2017 28 017 6 626 3,95 3,39
Slovinsko Lisasto govedo 2017 29 752 5 873 4,07 3,36
Švajčiarsko Simmental 2017 15 167 5 940 3,98 3,33
Švajčiarsko Swiss Fleckvieh 2017 46 907 7 098 4,08 3,27
Taliansko Pezzata Rossa 2016 42 074 6 592 3,88 3,39
Zdroj: www.pssr.sk; www.icar.org; www.cestr.cz; www.zar.at; www.govedo.si
Plemenné hodnoty - apríl 2018 9.4.2018
Prinášame aktuálne rebríčky plemenných býkov podľa GZW v rámci spoločného genetického hodnotenia DAC (Nemecko - Rakúsko - Česko) a SPI v rámci národného genetického hodnotenia, ktoré vykonávajú Plemenárske služby SR, š. p. Kráľom TOP-ky DAC je Wattov syn WALK (GZW 142). Najlepšími spomedzi býkov registrovaných na Slovensku sú motbeliardský plemenník GALILEO (RHM-009) na 35. mieste a genomický býk rakúskej proveniencie GS ENJO (ERT-003) na 46. mieste. Slovenskej TOP-ke podľa SPI už dlhšiu dobu vládne legendárny WILLE (HW-033).

TOP 500 býkov podľa GZW - DAC apríl 2018
TOP býkov podľa SPI - PS SR, š. p. - apríl 2018
Dôležité upozornenie pre chovateľov ! 21.3.2018
Vážení chovatelia,
na základe nekalých praktík niektorých vývozných firiem, Vám dávame do pozornosti nasledovný list ako formu upozornenia, nakoľko sa nám za posledné obdobie vyviezlo množstvo vysokoteľných a mladých chovných jalovíc do Turecka bez vydaných potvrdení o pôvode. Prechod zvierat cez hranice bez potvrdení o pôvode nie je možný, a preto máme podozrenie, že následovne potvrdenia niekto falšuje. Na základe tohto, Vás žiadame o spoluprácu a prosíme Vás o prečítanie tohto upozornenia.

Kliknutím na nasledujúci odkaz si môžete prečítaťvyššie spomínaný list.
Najlepšia krava 2017 20.3.2018

Najlepšou dojnicou v plemennej knihe slovenského strakatého plemena za rok 2017 sa stala krava č. SK000801494246 z chovu Spoločného poľnohospodárskeho družstva Veselé. V tretej maximálnej laktácii vyprodukovala krásnych 14 040 kg mlieka. Svoju prvú laktáciu ukončila s úžitkovosťou 10 314 kg. Jej aktuálna celoživotná úžitkovosť je  37 995 kg (počítané z celkových laktácií). Momentálne sa nachádza v štvrtej laktácii a má sa k svetu, čo môžete vidieť na priložených fotkách. Na prvej kontrole po štvrtom otelení vyprodukovala 49,9 kg mlieka! Otcom dojnice je býk Intermezzo (RSS-013), otcom jej matky zasa Hirmer MOET (HOS-005). Chovateľom z Veselého úprimne gratulujeme a prajeme im, aby mali vo svojom stáde čo najviac takýchto vysokoúžitkových a dlhovekých kráv. Za fotky ďakujeme Ing. Andrei Briedovej z SPD Veselé.

Kliknutím na ušné číslo sa Vám otvorí detail kravy z plemennej knihy.

 

Facebookové stránky zväzu ! 27.2.2018
Vážení chovatelia a priatelia slovenského strakatého plemena,
vytvorili sme pre Vás facebookovú stránku zväzu. Budeme radi, ak ju budete zdieľať, lajkovať a odporúčať svojim známym. 

https://www.facebook.com/Zväz-chovateľov-slovenského-strakatého-dobytka-družstvo-174225310031856/?modal=admin_todo_tour
Nárast úžitkovosti kráv v plemennej knihe + najlepší chovatelia 2017 9.2.2018
Plemenná kniha, ktorú vedie Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka, zaznamenala nový rekord. V období od 1.1.2017 do 31.12.2017 nadojili kravy zapísané v PK  v priemere 6652 kg mlieka (3,97 % tuk, 3,41 % bielkoviny). Úžitkovosť prvôstok presiahla 6000 kg mlieka (6153 kg). Náš zväz sa z dosiahnutých výsledkov úprimne teší. Chovateľom želáme veľa úspechov v roku 2018. V nasledujúcom súbore si môžete stiahnuť detailné výsledky mliekovej úžitkovosti kráv zapísaných do PK v roku 2017.

Taktiež prinášame rebríčky najlepších chovateľov v plemennej knihe za rok 2017:
Poradie chovateľov podľa kg mlieka za rok 2017
Poradie chovateľov podľa kg tuk+bielkoviny za rok 2017
Poradie chovateľov podľa dĺžky medziobdobia za rok 2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI 31.12.2017
Výzva na predkladanie žiadostí
     
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 93401 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.1 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.46903(2016/XA) týmto :
       
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2018 na podporne opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.46903(2016/XA)
 
     v termíne od 2.1.2018 - do 31.12.2018

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  31.12.2017                                                                Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
 1 2 3 4 5 6 7 
8
 9 10... 
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.