Slovenský jazyk English Deutsch

Ďalší vydarený ročník chovateľského dňa v Prešove

16.9.2021 V Prešove sa opäť zišli priaznivci slovenského strakatého plemena na už 19. ročníku chovateľského dňa, ktorý sa stal už neoddeliteľnou súčasťou kalendára výstav na Slovensku. Náročnej funkcie rozhodcu sa zhostil Ing. Ján Huba, CSc. z NPPC - VÚŽV Nitra. 
V kategórii jalovíc zvíťazila dcéra býka ZOMBIE (ZAR-003) zo spoločnosti AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš. Druhé miesto obsadila jalovica z PD Nová Ľubovňa po býkovi WOBBLER (HW-047). Tretie miesto sa ušlo chovateľom z PD SEKČOV v Tulčíku zásluhou dcéry býka EVEREST-ET (EGE-015).
Medzi prvôstkami rozhodcu najviac oslovila dcéra býka WOBBLER (HW-047) z Agrodružstva Bystré. Túto kravu redakcia časopisu Slovenský CHOV ocenila aj titulom NAJkrajšie zviera výstavy. Druhou najlepšou prvôstkou bola dcéra GS OTHELLO (HUS-010) z PD ONDAVA Stropkov. Tretia priečka bola pridelená krave z PDP Kežmarok po plemenníkovi GS OTHELLO (HUS-010). 
Kráľovskú kategóriu starších kráv ovládla plemennica z veľmi úspešného Agrodružstva Bystré po býkovi GS ECHT (ERT-002). Rozhodca ju zároveň vybral ako kravu s najlepším vemenom a získala aj najvyšší titul šampiónka výstavy. Na druhej priečke sa umiestnila krava z PD SEKČOV v Tulčíku po býkovi HUMMER-ET (FSH-001). Treťou v poradí bola krava z PD ONDAVA Stropkov - dcéra býka ILIWAL (RSS-575).
Najledpšími vodičmi sa stali pán František Kancián z AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš a slečna Kristína Gargalíková z PD SEKČOV v Tulčíku.
Všetkým zúčastneným chovateľom chceme poďakovať za prípravu zvierat a ich aktívnu prezentíciu na chovateľskom dni. Oceneným zo srdca gratulujeme. 
Taktiež chceme poďakovať všetkým sponzorom a spoluorganizátorom, bez ktorých by sa toto pekné podujatie nemohlo uskutočniť. Naša vďaka patrí aj rozhodcovi sa veľmi dobrú prácu v predvádzacom "ringu".
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť katalóg výstavy a výsledkovú listinu.

Katalóg chovateľského dňa
Listina ocenených zvierat

 
naj jalovica AGRO-LENT, s.r.o.   najlepšia prvôstka a NAJkrajšie zviera Agrodružstvo Bystré

 
najlepšia staršia krava, krava s najlepším vemenom a šampiónka Agrodružstvo Bystré
foto: Marián Dukes, Slovenský CHOV



Späť
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.