Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Júlová ponuka býkov do prirodzenej plemenitby 20.7.2021
V sekcii ponuka býkov sa nachádzajú nové plemenníky, ktoré sú k dispozícii do prirodzenej plemenitby. Neváhajte kontaktovať chovateľov.

NAJ Slovenský CHOV 2020 2.7.2021
V utorok 29. júna 2021 sa v krásnych priestoroch kaštieľa Apony v Oponiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení najlepším slovenským chovateľom, ktoré organizuje vydavateľská skupina Slovenský CHOV. Ocenení boli aj najlepší chovatelia slovenského strakatého plemena. Poradie najlepších chovateľov určuje index, do výpočtu ktorého vstupujú údaje o produkcii tuku a bielkovín, medziobdobí a priemernom poradí laktácie v stáde, ktoré poskytujú Plemenárske služby SR, š.p. 
Za rok 2020 sa NAJlepším chovateľom stala Agrofarma-K, s.r.o., Medzany Ing. Petra Kijovského, ktorý si osobne prevzal víťazný diplom s čestnými cenami. K dosiahnutému úspechu srdečne gratulujeme!
Zároveň ďakujeme organizátorom súťaže, na čele s Ing. Jánom Hubom, CSc., za neúnavnú propagáciu nášho agrosektora.

NAJ Slovenský CHOV 2020 - 5 najlepších chovateľov slovenského strakatého plemena
Por. Chovateľ Mlieko kg T+B kg Por. lakt. MO Výsledný index
1 Agrofarma-K, s.r.o. 9902 724 2,88 389 1959,41
2 MKM-Stred, s.r.o. 9402 696 2,86 385 1886,93
3 Žiarec PD Tvrdošín 9933 777 2,47 394 1776,52
4 Agro-Lent, s.r.o. 9783 728 2,74 417 1743,61
5 RD Čereňany 8382 602 2,89 371 1709,95
Zdroj: Slovenský CHOV 


V Smrečanoch majú ďalšiu 100 tisícovú kravu 2.7.2021
Do galérie kráv s celoživotnou úžitkovosťou vyššou ako 100 tisíc kg mlieka pribudla ďalšia dojnica. Ide o kravu SK000800980508 pochádzajúcu z Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Smrečanoch. Dojnica je dcérou býka WAL (HW-024), otcom matky je EGOL (EGE-001), ktorý bol v našej populácii využívaný na konci deväťdesiatych rokov minulého storočia ako otec budúcich plemenníkov. Výnimočná krava sa naposledy otelila 16. mája tohto roku, čím započala svoju deviatu laktáciu. Po prvej kontrole v aktuálnej laktácii prekročila magickú hodnotu 100 tisíc kg mlieka. Za 3191 dní svojho produkčného života nadojila 100 942 kg mlieka (3951 kg tuku, 3419 kg bielkovín). Krava je vybraná ako matka býkov a doposiaľ bolo do plemenitby zaradení jej dvaja  synovia. Chovateľov zo Smrečian úprimne gratulujeme. Za poskytnutie fotografií ďakujeme zootechničke Ing. Vilme Štaffenovej. V priloženom odkaze si môžete stiahnuť výpis kravy z plemennej knihy s jej detailnými údajmi.

Výpis z plemennej knihy - SK000800980508

 
Výročná členská schôdza 18.6.2021
Po ročnej prestávke sa uskutočnila členská schôdza ZCHSSD na tradičnom mieste vo Vígľaši. Súčasťou programu bolo aj ocenenie najlepších chovateľov a zvierat v rámci plemennej knihy za rok 2020. Všetkým prítomným ďakujeme za účasť a oceneným srdečne blahoželáme.

Najlepší chovatelia 2020
 
Kategória
 
 
Miesto
 
Chovateľ
 
Výsledok
TOP šľachtiteľské chovy podľa kg mlieka 1. Žiarec PD Tvrdošín 9 971 kg mlieka
2. Agrofarma-K, s.r.o., Medzany 9 896 kg mlieka
3. AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš 9 804 kg mlieka
TOP chovatelia podľa dĺžky medziobdobia 1. Šváb František SHR Sirník 346 dní
2. PORS, spol. s r.o. Oslany 355 dní
3. Agro-Insemas, s.r.o., Rátka 365 dní
TOP producenti plemenných býkov 1. Agrofarma-K, s.r.o., Medzany 10 býkov
2. PD Kozárovce 6 býkov
3. MKM-STRED, spol. s r.o. 5 býkov
TOP chovatelia podľa celkového exteriéru 1. Agrofarma-K, s.r.o., Medzany 81,91 bodu
2. I. družstevná, družstvo – farma Sucháň 81,48 bodu
3. AGRIFOP, a.s., Stakčín – farma Stakčín 81,44 bodu
 
Najlepšie zvieratá 2020
 
Kategória
 
 
Ušné číslo
Otec
 
Chovateľ
 
Výsledok
TOP staršia krava podľa kg mlieka SK000801527026
HW-033 WILLE
MKM-STRED, spol. s.r.o. 15 705 kg mlieka                2,77 % tuku; 3,15 % bielkovín
TOP prvôstka podľa kg mlieka SK000812944348
RMT-002 VINSON
PPD Prašice so sídlom v Jacovciach 11 923 kg mlieka              3,36 % tuku; 3,46 % bielkovín
TOP krava podľa produkcie tuk + bielk. SK000812458416
ZAX-010 ZAUBER
Žiarec PD Tvrdošín 1 289 kg T+B
 15 316 kg M; 775 kg T, 514 kg B
TOP dlhoveká krava podľa CÚ SK000800129361
RAO-004 RANDY
PD Lieskovec 106 036 kg mlieka
3 734 kg T; 3 522 kg B
TOP prvôstka podľa celkového exteriéru SK000812772197
FSH-001 HUMMER
PD SEKČOV Tulčík 88 bodov
R 82, O 81, K 92, V 90

  
  
  
Členská schôdza 3.6.2021
Všetkých členov ZCHSSD pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 17. júna 2021 o 9.30 na Masarykovom dvore v Pstruši. Súčasťou programu bude aj ocenenie najlepších chovateľov za rok 2020. Členská schôdza sa uskutoční pri rešpektovaní platných hygienických opatrení.


Býky do prirodzenej plemenitby 9.4.2021
V sekcii Ponuka býkov nájdete nové býky, ktoré sú k dispozícii na predaj.
Úžitkovosť kráv v PK za rok 2020 8.4.2021
V sekcii plemenná kniha si môžete pozrieť sumár dosiahnutej úžitkovosti kráv zapísaných v plemennej knihe za rok 2020. V priemere nadojili 6 877 kg mlieka (272 kg tuku; 3,95 % tuku; 241 kg bielkovín; 3,50 % bielkovín).


Aprílové plemenné hodnoty plné zmien 8.4.2021
Od apríla 2021 došlo k zmene v metodike výpočtu plemenných hodnôt v rámci spoločného genetického hodnotenia DAC (Nemecko - Rakúsko - ČR), do ktorého ukazovateľmi mliekovej úžitkovosti vstupuje aj Slovensko. Prešlo sa na tzv. jednokrokovú metódu odhadu, ktorej hlavným benefitom je zvýšenie spoľahlivosti odhadovaných plemenných hodnôt, hlavne mladých genomických zvierat. Napríklad pri ukazovateľoch mäsovej úžitkovosti a fitnes došlo k zvýšeniu spoľahlivosti o cca 10 %.
Doposiaľ boli najskôr počítané konvenčné plemenné hodnoty, ktoré sa následne skombinovali s genomickými plemennými hodnotami. Pri jednokrokovej metóde sú naraz (v jednom kroku) odhadnuté plemenné hodnoty všetkých zvierat (samce aj samice), so zohľadnením fenotypových údajov a údajov z genotypizácie zvierat. Pre zaujímavosť: do spoločného výpočtu vstupujú údaje z rokokmeňov a kontroly úžitkovosti viac ako 30 miliónov zvierat + informácie z genotypizácie niekoľko stotisíc zvierat.
Zmena v metodike výpočtu sa prejavila aj v zmene poradia nejlepších býkov podľa GZW. Najvyššie hodnoteným genomikom sa stal Hayabusov syn HASHTAG (GZW 149), nasledovaný geneticky bezrohým HAMLETom Pp* (GZW 148) a aj u nás registrovaným býkom EASY-ET (ERT-007) s hodnotou GZW 144. Pri preverených býkoch dosiahli najvyšší GZW 134 zhodne Raldiho syn VOLLENDET a Wohltatov potomok WHATEVER.
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť rebríčky 100 najlepších genomických a preverených býkov podľa GZW. Pripravili sme aj podobný prehľad zložený výlučne z býkov registrovaných do plemennej knihy na Slovensku.

TOP 100 genomických býkov podľa GZW (DAC 4/2021) zdroj: www.zar.at
TOP 100 preverených býkov podľa GZW (DAC 4/2021) zdroj: www.zar.at
Genomické býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 4/2021) zdroj: www.zar.at
Preverené býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 4/2021) zdroj: www.zar.at

   
HASHTAG (GZW 149)                VOLLENDET (GZW 134)
Registrácia býkov do inseminácie 2021 3.3.2021
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť zootechnické certifikáty býkov, ktoré boli v mesiacoch január až február tohto roku registrované do inseminácie.

Zootechnické certifikáty býkov registrovaných do inseminácie 2021
Prehľad o registrácii býkov do inseminácie za rok 2021


Odišiel Ing. Peter Legíň 11.2.2021
S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že 8. februára 2021 nás vo veku 63 rokov navždy opustil Ing. Peter Legíň, predseda Poľnohospodárskeho družstva Žiar nad Hronom a zároveň dlhoročný člen predstavenstva ZCHSSD (od roku 2010). Za vykonanú prácu v prospech nášho zväzu a všetkých chovateľov slovenského strakatého plemena si zaslúži naše najúprimnejšie poďakovanie. Posledná rozlúčka so zosnulým sa ukutoční 15.2.2021 v krematóriu v Banskej Bystrici, avšak len v kruhu najbližšej rodiny. Všetkým pozostalým vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť.
Česť jeho pamiatke!


 1 2 3 4 5 
6
 7 8 9 10... 
SIMMENTAL © 2023. Web developed by LINQ.