Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Nový štatút výberovej komisie a podmienky uznania šľachtiteľského chovu 19.3.2019
Do sekcie O plemene - Výberová komisia sme umiestnili nový šatút výberovej komisie pre slovenské strakaté plemeno. Pridali sme aj nové podmienky pre uznávanie šľachtiteľských chovov strakatého plemena.
Dokumenty nájdete aj v priložených odkazoch.

Štatút výberovej komisie
Podmienky uznávania šľachtiteľských chovov


Plemenná kniha v roku 2018 14.3.2019
V roku 2018 sme pri kravách zapísaných v plemennej knihe zaznamenali nárast úžitkovosti o 87 kg oproti predchádzajúcemu roku. V priemere strakaté kravy nadojili 6739 kg mlieka s obsahom 3,93 % tuku a 3,39 % bielkovín. 
Výsledky za plemennú knihu, vrátane výsledkov základných výberov býkov, si môžete pozrieť v nasledujúcich odkazoch.

Výsledky mliekovej úžitkvosti kráv zapísaných v PK za rok 2018
Prezentácia zo seminára v Gregorovacich 


SPD Veselé - liaheň najlepších kráv 1.3.2019
Najlepšou čistokrvnou kravou slovenského strakatého plemena v kontrolnom roku 2018 sa stala dojnica z SPD Veselé - dcéra vynikajúceho býka WAL (HW-024). V jej rodokmeni nájdeme aj ďalšieho legendárneho býka HIPPO (HOD-004). Aj vďaka špičkovému pôvodu sa momentálne nachádza už v siedmej laktácii. Na maximálnej šiestej laktácii vyprodukovala vynikajúcich 15 256 kg mlieka (3,55 % tuk, 3,49 % bielkoviny). Aktuálne dosahuje celoživotnú úžitkovosť 80 853 kg mlieka!
Vo Veselom mali najlepšiu strakatú kravu aj vlani; aktuálna rekordérka ju však preskočila o viac ako 1000 kg mlieka. Celému tímu SPD Veselé k dosiahnutému chovateľskému úspechu úprimne gratulujeme.

Celoživotná úžitkovosť kravy z PLISu
Výpis z plemennej knihy


 
Foto: Ing. Andrea Briedová, SPD Veselé
Inseminácia v roku 2018 1.3.2019
Býkmi slovenského strakatého plemena, resp. plemena montbeliarde bolo v roku 2018 vykonaných 35,7 % zo všetkých inseminácií na Slovensku. V rámci populácie sa 57,5 % inseminácií vykonalo genomickými býkmi (rok pred tým 55,5 %). Najvyužívanješím býkom bol HARAM (HUC-004), pri ktorom sme zaznamenali 19 114 všetkých inseminácií a 8 932 prvých inseminácií. V nasledujúcom odkaze si môžete pozrieť zoznam najvyužívanejších býkov v populácii strakatého dobytka za rok 2018.

Najvyužívanejšie býky v roku 2018  Zdroj: Plemenárske služby SR, š.p.


Haram (HUC-004) foto: www.sbsas.sk
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI 31.12.2018

    
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 93401 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.1 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.46903(2016/XA) týmto :
       
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2019 na podporne opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.46903(2016/XA) v znení Dodatku č. 1.
 
     v termíne od 2.1.2019 - do 31.12.2019

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  31.12.2018                                                                Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
Domáce plemenné hodnoty - december 2018 17.12.2018
Prinášame výsledky domáceho genetického hodnotenia za mesiac december 2018. Rebríček je zostavený podľa SPI. Na prvej priečke nič nové - stále neohrozene kraľuje WILLE (HW-033) s hodnotou SPI 4807. Aktuálne má v hodnotení 342 dcér s priemernou úžitkovosťou 7805 kg mlieka. Wille si stále drží aj solídne výsledky preverenia v rámci spoločného DAC výpočtu, kde v decembri dosiahol hodnotu GZW 118. Pre zaujímavosť, v čase publikovania prvých výsledkov (august 2011) mal jeho GZW hodnotu 143. Na najvyšších miestach domáceho rebríčka sa postupne presadzujú genomické býky. Na druhom mieste (SPI 3523) sa nachádza býk BOSSI (BSL-001), syn dobre známeho Busserla (BH-004). Štvrtú priečku (SPI 3251) obsadil GW WOHLTAT (WLE-002) - syn už spomínaného Willeho. V tesnom závese za ním skončil GS MAILAND (MG-001) s hodnotou SPI 3239.

Rebríček býkov podľa SPI - december 2018 (Plemenárske služby SR, š. p.)

  
 WILLE (HW-033)                              BOSSI (BSL-001)                              GS WOHLTAT (WLE-002)


Decembrové plemenné hodnoty sú tu! 5.12.2018
Začiatkom mesiaca december boli publikované nové plemenné hodnoty v rámci spoločného výpočtu DAC (Nemecko - Rakúsko - ČR). Rebríček býkov sa oproti augustovému hodnoteniu príliš nezmenil. Na čele je stále býk ROLLS-ET narodený v Česku s hodnotou GZW 144. Nasleduje ďalší genomický býk WEITBLICK (WBR-001). Tento v Nemecku narodený syn Wobblera (HW-047) dosiahol GZW 142. Najlepším býkom prevereným na dcérach zostáva WABAN (WLE-009), ktorý sa oproti ostatnému hodnoteniu posunul zo štvrtej na šiestu priečku (GZW 140). Žiaľ, Waban medzičasom uhynul, takže jeho inseminačné dávky budú nedostatkovým tovarom. Skokanom aktuálneho hodnotenia je genomický býk HERZPOCHEN (HRA-006), ktorý v auguste figuroval na 16. mieste (GZW 138). V aktuálnom rebríčku sa už nachádza na štvrtom mieste (GZW 140).

Rebríček býkov v rámci spoločného výpočtu DAC podľa GZW (december 2018)

  
Weitblick (WBR-001)                          Herzpochen (HRA-006)                Waban (WLE-009)
Lineárne hodnotenie exteriéru - FleckScore 15.10.2018
Všetkým chovateľom slovenského strakatého plemena ponúkame výkon lineárneho hodnotenia exteriéru kráv systémom FleckScore. Získané informácie je možné použiť pri zostavovaní pripárovacích plánov. V prípade záujmu kontaktujte našich pracovníkov - Ing. Matúš Kohút (0905 415850; plemennakniha@simmental.sk), Ing. Ivan Pavlík (0948 166407, pavlik@simmental.sk).


Radešínská Svratka 2018 15.10.2018
V dňoch 11. až 13. septembra 2018 sa pracovníci zväzu zúčastnili pracovnej cesty v Českej republike. Prvá časť programu patrila medzinárodnému stretnutiu bonitérov (ČR, Slovensko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko), na ktorom boli diskutované aktuálne otázky ohľadom systému FleckScore. Od 1.10.2018 sa do tohoto sytému dopĺňa nový znak - rozmiestnenie zadných ceckov. Súčasťou programu bolo aj praktické hodnotenie zvierat na farme ZD Nová Ves u Nového Města na Moravě, pri ktorom sa bonitéri mohli porovnať so svojimi kolegami, resp. s tímom expertov z Nemecka a Rakúska.
Súčasťou programu bola aj účasť na Dni českého strakatého skotu v Radešínskej Svratke, kde sa predstavilo viac ako 70 špičkových kráv. Najlepšie zvieratá vyberala dvojica rozhodcov zo Slovinska - Jože Smolinger a Igor Stanonik. Výstava sa skončila absolútnym úspechom chovateľov z VOD Kámen, ktorí získali titul šampiónky mladších aj starších kráv, kravy s najlepším vemenom, najlepšej prvôstky, najlepšej kravy v tretej laktácii i najlepšej kolekcie kráv... To nepotrebuje ďalší komentár, len úspešným chovateľom úprimne zagratulovať.
Bližšie informácie z cesty nájdete v priloženom dokumente. O výstave v Radešínskej Svratke sa budete môcť dočítať aj v októbrovom čísle Slovenského CHOVu.


 1 2 3 4 5 
6
 7 8 9 10... 
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.