Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Veterinárne podmienky AGROKOMPLEX 2019 10.4.2019
Prinášame veterinárne podmienky účasti zvierat na Národnej výstave hospodárskych zvierat v rámci Agrokomplexu 2019.

Veterinárne podmienky AX 2019    Najlepšie chovy v plemennej knihe za rok 2018 6.4.2019
Prinášame rebríčky najlepších chovateľov v plemennej knihe za rok 2018. Do výsledkov sú zahrnuté kravy, ktoré boli zapísané v plemennej knihe a v období 1.1. až 31.12.2018 uzavreli normovanú laktáciu. Výsledky sa môžu mierne líšiť od výsledkov prezentovaných v ročenke PS SR, š.p.

Rebríček chovateľov podľa produkcie mlieka za rok 2018
Rebríček chovateľov podľa produkcie tuk + bielkoviny za rok 2018
Rebríček chovateľov podľa dĺžky medziobdobia za rok 2018


Aprílové genetické hodnotenie DAC 4.4.2019

Najnovšiemu rebríčku býkov podľa GZW v rámci spoločného DAC hodnotenia (Nemecko-Rakúsko-ČR) naďalej vládne český genomický býk ROLLS, ktorého GZW vzrástlo oproti poslednému hodnoteniu zo 144 na 145. Na druhé miesto (GZW 142) sa prepracoval ďalší genomik HERZPOCHEN (HRA-006), ktorému v auguste minulého roka patrila 16. priečka a v decembri bol už na 4. mieste. Herzpochen je extrémny zlepšovateľ produkcie mlieka (+1545 kg) a kvality vemien (123). K jeho posunu smerom nahor prispieva aj rast jeho otca HERZSCHLAGa, ktorý aktuálne figuruje na 3. mieste (GZW 141) ako najlepší z býkov preverených na dcérach. Vystriedal tak WABANa (WLE-009), ktorý sa posunul na 16. miesto (GZW 139) a musí sa uspokojiť s "titulom" druhý najlepší na dcérach preverený býk. Z býkov registrovaných na Slovensku sa vysoko umiestnil aj preverený HURLY (HUC-006) s GZW 139. Bok po boku stoja ďalší dvaja u nás registrovaní býci. Na 25., resp. 26. mieste sa umiestnili genomik MANNA (MHG-002) a jeho otec MAHANGO Pp (MAF-041), ktorí majú zhodný GZW 138. 

Top 500 býkov podľa GZW (DAC apríl 2019)

Býky registrované na Slovensku, zoradené podľa GZW (DAC apríl 2019)

 
HERZPOCHEN (HRA-006)               HERZSCHLAG


Výsledky kontroly úžitkovosti za rok 2018 24.3.2019
V nasledujúcom odkaze si môžete stiahnuť ročenku - "Výsledky kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka v Slovenskej republike za rok 2018", ktorú na svojej internetovej stránke publikovali Plemenárske služby SR, š.p. 
Slovenské strakaté plemeno vrátane krížencov dosiahlo v roku 2018 priemernú úžitkovosť za normovanú laktáciu na úrovni 6 843 kg mlieka s obsahom 3,93 % tuku a 3,40 % bielkovín.

Výsledky kontroly úžitkovosti HD za rok 2018


Nový štatút výberovej komisie a podmienky uznania šľachtiteľského chovu 19.3.2019
Do sekcie O plemene - Výberová komisia sme umiestnili nový šatút výberovej komisie pre slovenské strakaté plemeno. Pridali sme aj nové podmienky pre uznávanie šľachtiteľských chovov strakatého plemena.
Dokumenty nájdete aj v priložených odkazoch.

Štatút výberovej komisie
Podmienky uznávania šľachtiteľských chovov


Plemenná kniha v roku 2018 14.3.2019
V roku 2018 sme pri kravách zapísaných v plemennej knihe zaznamenali nárast úžitkovosti o 87 kg oproti predchádzajúcemu roku. V priemere strakaté kravy nadojili 6739 kg mlieka s obsahom 3,93 % tuku a 3,39 % bielkovín. 
Výsledky za plemennú knihu, vrátane výsledkov základných výberov býkov, si môžete pozrieť v nasledujúcich odkazoch.

Výsledky mliekovej úžitkvosti kráv zapísaných v PK za rok 2018
Prezentácia zo seminára v Gregorovacich 


SPD Veselé - liaheň najlepších kráv 1.3.2019
Najlepšou čistokrvnou kravou slovenského strakatého plemena v kontrolnom roku 2018 sa stala dojnica z SPD Veselé - dcéra vynikajúceho býka WAL (HW-024). V jej rodokmeni nájdeme aj ďalšieho legendárneho býka HIPPO (HOD-004). Aj vďaka špičkovému pôvodu sa momentálne nachádza už v siedmej laktácii. Na maximálnej šiestej laktácii vyprodukovala vynikajúcich 15 256 kg mlieka (3,55 % tuk, 3,49 % bielkoviny). Aktuálne dosahuje celoživotnú úžitkovosť 80 853 kg mlieka!
Vo Veselom mali najlepšiu strakatú kravu aj vlani; aktuálna rekordérka ju však preskočila o viac ako 1000 kg mlieka. Celému tímu SPD Veselé k dosiahnutému chovateľskému úspechu úprimne gratulujeme.

Celoživotná úžitkovosť kravy z PLISu
Výpis z plemennej knihy


 
Foto: Ing. Andrea Briedová, SPD Veselé
Inseminácia v roku 2018 1.3.2019
Býkmi slovenského strakatého plemena, resp. plemena montbeliarde bolo v roku 2018 vykonaných 35,7 % zo všetkých inseminácií na Slovensku. V rámci populácie sa 57,5 % inseminácií vykonalo genomickými býkmi (rok pred tým 55,5 %). Najvyužívanješím býkom bol HARAM (HUC-004), pri ktorom sme zaznamenali 19 114 všetkých inseminácií a 8 932 prvých inseminácií. V nasledujúcom odkaze si môžete pozrieť zoznam najvyužívanejších býkov v populácii strakatého dobytka za rok 2018.

Najvyužívanejšie býky v roku 2018  Zdroj: Plemenárske služby SR, š.p.


Haram (HUC-004) foto: www.sbsas.sk
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI 31.12.2018

    
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 93401 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.1 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.46903(2016/XA) týmto :
       
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2019 na podporne opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.46903(2016/XA) v znení Dodatku č. 1.
 
     v termíne od 2.1.2019 - do 31.12.2019

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  31.12.2018                                                                Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
Domáce plemenné hodnoty - december 2018 17.12.2018
Prinášame výsledky domáceho genetického hodnotenia za mesiac december 2018. Rebríček je zostavený podľa SPI. Na prvej priečke nič nové - stále neohrozene kraľuje WILLE (HW-033) s hodnotou SPI 4807. Aktuálne má v hodnotení 342 dcér s priemernou úžitkovosťou 7805 kg mlieka. Wille si stále drží aj solídne výsledky preverenia v rámci spoločného DAC výpočtu, kde v decembri dosiahol hodnotu GZW 118. Pre zaujímavosť, v čase publikovania prvých výsledkov (august 2011) mal jeho GZW hodnotu 143. Na najvyšších miestach domáceho rebríčka sa postupne presadzujú genomické býky. Na druhom mieste (SPI 3523) sa nachádza býk BOSSI (BSL-001), syn dobre známeho Busserla (BH-004). Štvrtú priečku (SPI 3251) obsadil GW WOHLTAT (WLE-002) - syn už spomínaného Willeho. V tesnom závese za ním skončil GS MAILAND (MG-001) s hodnotou SPI 3239.

Rebríček býkov podľa SPI - december 2018 (Plemenárske služby SR, š. p.)

  
 WILLE (HW-033)                              BOSSI (BSL-001)                              GS WOHLTAT (WLE-002)


 1 2 3 4 5 
6
 7 8 9 10... 
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.