Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Zoznam nositeľov genetických vád 3.11.2022
Pripravili sme zoznam býkov - nositeľov genetických vád, ktoré sa nachádzajú v ponukách inseminačných spoločností na budúci rok. V prílohe zoznamu sa nachádza charakteristika jednotlivých vád.

Zoznam býkov - nositeľov genetických vád

Genetické vady majú recesívnu dedičnosť, tzn. prejavia sa u recesívnych homozygotov (jedinec zdedil chybný "gén" od otca aj od matky). Z uvedeného vyplýva, že využitie býkov - nositeľov genetickej vady, automaticky neznamená, že sa budú rodiť len postihnuté teľatá. K výskytu vady môže dôjsť len v tom prípade, ak takéhoto býka pripárime na kravu, ktorá je nositeľkou rovnakej vady (aj to len s pravdepodobnosťou 25 %). Z uvedeného dôvodu treba pri využití takýchto býkov venovať zvýšenú pozornosť pri zostavovaní pripárovacích plánov. Výborným nástrojom je genomovanie plemenníc, pri ktoroch dostane chovateľ aj informáciu o prípadnej genetickej vade 
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - po dohode s inseminačnými spoločnosťami - registruje do plemennej knihy aj býky, ktoré sú nositeľmi genetických vád. Uvedenú skutočnosť uvádzame v zootechnickom certifikáte (POP).
Zasadala sekcia šľachtenia a rada plemennej knihy 24.10.2022
Vo štvrtok 20. októbra sa v priestoroch Ústavu chovu zvierat SPU v Nitre uskutočnilo zasadanie "Sekcie šľachtenia a rady plemennej knihy" ZCHSSD. Viedol ho jej predseda prof. Ing. Peter Strapák, PhD. Sekcia prerokovala aktuálne otázky týkajúce sa šľachtenia v populácii strakatého dobytka. Riešila problematiku kritérií pri výbere býkov do inseminácie, otázku výberu matiek býkov, genomického hodnotenia ako aj spoločného genetického hodnotenia, do ktorého by sa Slovensko chcelo zapojiť v celom rozsahu hodnotených znakov.
V nasledujúcom odkaze si môžete stiahnuť materiál "Realizácia šľachtiteľského programu", ktorý bol členom "šľachtiteľskej rady" predložený.


Pomoc za sucho pre chovateľov 10.10.2022
Žiadosti na na odškodnenie za sucho budú môcť chovatelia podávať elektronicky prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry na základe výzvy, ktorá bude vyhlásená 20.10.2022.
Viac informácií nájdete na stránke ministerstva v nasledujúcom odkaze.

Býky na predaj 13.9.2022
V sekcii Ponuka býkov nájdete nové býky na predaj do prirodzenej plemenitby.
 

Národná výstava HZ - Agrokomplex 2022 22.8.2022
Po dvoch rokoch sme sa opätovne zúčastnili Národnej výstavy HZ v rámci nitrianskeho Agrokomplexu. Zväz zabezpečil kolekciu 28 strakatých zvierat - od plemenného býka, cez mladé jalovičky, teľné jalovice až po kravy. Najlepšou kravou sa stala dojnica z PD Mestečko. Medzi teľnými jalovicami zvíťazlia Emília z PD Kozárovce. Najlepšiu kolekciu jaloviček priviezli chovatelia z I. družstevnej, družstva - farma Sucháň. 
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť listinu ocenených zvierat a katalóg z výstavy.

Listina ocenených zvierat
Katalóg

     

Foto: Marián Dukes Slovenský CHOV, Ing. Klára Kovárová

Plemenné hodnoty - august 2022 9.8.2022
Prinášame aktuálne výsledky spoločného genetického hodnotenia DAC za mesiac august 2022. Tento rebríček býkov je ostro sledovaný, nakoľko na jeho základe budú vyberané býky, ktoré budú nasadené do katalógov inseminačných spoločností na budúci rok.
Medzi genomickými býkmi dosiahol najvyšší GZW potomok plemenníka Wonderboy - GS WIN AGAIN, ktorý dosiahol nový rekord - 151. Druhú priečku obsadil líder aprílového hodnotenia HIGHNESS s hodnotou GZW 147. Rovnakú hodnotu dosiahol tretí býk v poradí - Hashtagov syn HOCHFRANKEN. Synovia Hashtaga, ktorý je dostupný aj u nás, v ostatnom hodnotení vskutku bodovali. Medzi desiatimi najlepšími genomikmi by ste našli až 5 jeho synov.
Medzi preverenými býkmi sa na prvej priečke objavilo nové meno. S hodnotou GZW 137 sa lídrom stal Etoschov syn EISENHUT. Líder ostatného rebríčka GS ZERO ONE obsadil v aktuálnom hodnotení preverených býkov 4. miesto s GZW 135.
V nasledujúcich súboroch si môžete stiahnuť rebríčky TOP 100 genomických a preverených býkov podľa GZW, ako aj rebríčky býkov, ktoré sú zaregistrované v slovenskej plemennej knihe.

TOP 100 genomických býkov podľa GZW (DAC 8/2022). Zdroj: www.zar.at
TOP 100 preverených býkov podľa GZW (DAC 8/2022). Zdroj: www.zar.a
Genomické býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 8/2022). Zdroj: www.zar.a
Preverené býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 8/2022). Zdroj: www.zar.at

 
GS WIN AGAIN - GZW 151                      EISENHUT - GZW 137
Nová kniha o chorobách HD 25.7.2022
V nasledujúcom odkaze si môžete pozrieť informácie o novej knihe vydanej v slovenskom jazyku - 50 najčastejších ochorení hovädzieho dobytka. Nájdete tam kontakt s možnosťou objednania tejto publikácie.
Odišiel Ivan Bogdányi 7.7.2022
S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že 7. júla nás vo veku 79 rokov navždy opustil náš bývalý kolega, zanietený plemenársky pracovník a uznávaný odborník na chov hovädzieho dobytka - Ing. Ivan Bogdányi. Svoj profesionálny život spojil najskôr s prácou zootechnika vo viacerých poľnohospodárskych podnikoch na Zemplíne. V roku 1992 spoluzakladal Družstvo chovateľov slovenského strakatého a mäsových plemien dobytka. To sa v ďalších rokoch transformovalo na Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka, ktorého bol prvým riaditeľom. Neskôr pracoval ako vedúci plemennej knihy zväzu. V závere svojej kariéry pôsobil ako odborný zamestnanec firmy Bioservis, s.r.o., Prešov. Ivan Bogdányi stál pri etablovaní plemennej knihy slovenského strakatého plemena. Organizoval stovky bonitácií a základných výberov plemenných býkov. Pomáhal pri výbere býkov do inseminácie, nákupoch teľných jalovíc a embryí. Verejnosti bol dobre známy aj z výstavy Agrokomplex v Nitre, kde oduševnene komentoval kolekcie strakatého dobytka pri každodennom predvádzaní. S našimi chovateľmi absolvoval desiatky pracovných ciest v zahraničí. Taktiež rozhodoval viacero výstav dobytka doma i v zahraničí.
Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v utorok 12.7.2022 o 12.30 v dome smútku v Trebišove (Komenského ulica č. 1881/14).
Odišiel veľmi vzácny človek, ktorý v chove slovenského strakatého dobytka vyryl hlbokú brázdu. Bolo nám cťou s ním spolupracovať. Pozostalej rodine vyslovujeme našu úprimnú sústrasť.
Česť jeho pamiatke!
Členská schôdza 2022 28.6.2022
15. júna 2022 sa usktočnila členská schôdza ZCHSSD na tradičnom mieste vo Vígľaši-Pstruši. Na členskej schôdzi bolo zvolené predstavenstvo a kontrolná komisia zväzu na nové funkčné obdobie. Za predseda predstavenstva bol zvolený Ing. Peter Repiský (PD Kozárovce), za členov: Ing. Matúš Kohút (ZCHSSD), Cyril Orčík (ŽIAREC PD Tvrdošín) - podpredseda zväzu, Ing. Jozef Sališ (PD so sídlom v Smrečanoch), Ing. Ivan Tirpák (PD Paňovce), MVDr. Gabriel Drabičšák (PD SEKČOV v Tulčíku), prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (SPU v Nitre), Ing. Peter Ježo, PhD. (PD Mestečko), Ing. Martin Gondek (PD "Brezina" Pravotice), Ing. Ján Dvorjak (Agrodružstvo Bystré) - náhradník, Ing. Marek Benč (PDP Kežmarok) - náhradník. Za predsedu kontrolnej komisie bol opätovne zvolený Ing. Peter Kijovský (Agrofarma-K, s.r.o., Medzany) a za jej členov: Ing. Martina Luptáková (PD Lieskovec), Ján Berac (I. družstevná, družstvo) a Ing. Zuzana Pavlíková (RD Čereňany) - náhradníčka.
V rámci schôdze boli ocenení aj najlepší chovatelia na základe výsledkov v plemennej knihe za rok 2021. Ako najlepší producenti plemenných býkov získali ocenenie Agrofarma-K, s.r.o., Medzany a PD Kozárovce. Ocenenie za najlepšie medziobdobie si preprali PORS, s.r.o. Oslany, František Šváb SHR Sirník a "Orava" PPD Nižná. Ocenenie za výsledky hodnotenia exteriéru si prebrali Agrofarma-K, s.r.o., Medzany, ŽIAREC PD Tvrdošín a I. družstevná, družstvo. Ocenenie pre najlepšiu staršiu kravu aj prvôstoku si odnieslo ŽIAREC PD Tvrdošín. Cenu za kravu s najvyššou celoživotnou úžitkovoťou si prebral zástupca PD Smrečany. Ocenenie pre najlepšiu prvôstku v rámci hodnotenia exteriéru si odnieslo PD Kapušany pri Prešove.

    
   
Súťaž o najlepší šľachtiteľský chov za rok 2021 9.5.2022
Deň pred výstavou v Hniezdnom sme na slávnostnej recepcii ocenili najlepšie slovenské šľachtiteľské chovy. O ich umiestnení v súťaži rozhodol počet bodov, ktorý ziskali za produkciu tuku a bielkovín v kg (40 %), exteriér (20 %), dlhovekosť vyjadrenú cez produkciu mlieka na produkčný deň vyradených kráv (15 %), dĺžku medziobdobia (15 %) a produkciu plemenných býkov (10 %).

Detailné výsledky súťaže

Ceny pre chovateľov odovzdal minister pôdohospodárstva JUDr. Samuel Vlčan, ktorému týmto vyjadrujeme našu vďaku za podporu podujatia.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame ocenené chovy, ktorých zástupcovia získali finančnú odmenu od sponzorov súťaže.
Poradie Chovateľ Body
1. Agrofarma-K, s.r.o. Medzany 88
2. MKM-STRED, spol. s r.o. Družstevná pri Hornáde 81
3. ŽIAREC Poľnohospodárske družstvo Tvrdošín 75
4. Poľnohospodárske družstvo Bátovce 67
5. PD Kozárovce 66
5. AGRO-LENT, s.r.o. Malý Šariš 66

     
 1 2 
3
 4 5 6 7 8 9 10... 
SIMMENTAL © 2023. Web developed by LINQ.