Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

PF 2022 7.12.2021
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo ďakuje všetkým chovateľom a partnerom za spoluprácu v roku 2021. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2022. Tešíme sa na spoluprácu s Vami. Veríme, že spolu s Vami budeme môcť dôstojne osláviť 30. výročie nášho zväzu, ktoré si pripomenieme v budúcom roku.


Stretnutie bonitérov po dvoch rokoch v Nemecku 1.10.2021
V dňoch 29. až 30. septembra 2021 sa v Nemecku uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny Exteriér, ktorá pracuje pod Európskou simentálskou federáciou. Na stretnutí sa zúčastnili bonitéri z ôsmich krajín - Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Švajčiarsko a Slovensko. Cieľom podujatia bola výmena informácií v oblasti hodnotenia exteriéru systémom FleckScore, ako aj snaha o praktické zjednotenie bonitérov z jednotlivých krajín pri priamom hodnotení zvierat. 
Teoretická aj praktická časť sa konala vo Vzdelávacom centre Triesdorf, ktoré sa nachádza blízko mesta Ansbach v Bavorsku. Vzdelávacie centrum slúži pre účely vysokých aj stredných škôl, prebiehajú tu aj odborné kurzy pre chovateľov. Zriaďovateľom centra je spolková republika Bavorsko. Jeho súčasťou je farma dojníc, na ktorej sa chová 150 kráv prevažne plemena fleckvieh. Tie sú ustajnené v dvoch objektoch - jeden s robotickým dojením, druhý s dojením v dojárni. Chod farmy zabezpečujú prevažne študenti miestnej strednej školy s poľnohospodárskym zameraním. Priemerná úžitkovosť miestnych dojníc je na úrovni 10 000 kg mlieka.
Celé podujatie bolo zorganizované na vynikajúcej úrovni, za čo treba nemeckým usporiadateľom na čele s Dr. Bernhardom Luntzom vyjadriť úprimné poďakovanie. Budúci rok sa stretnutie bonitérov uskutončí v Slovinsku. 
Postupne Vám budeme prinášať zaujímavé informácie, ktoré boli na tomto stretnutí odprezentované.

  
  
Ďalší vydarený ročník chovateľského dňa v Prešove 16.9.2021
V Prešove sa opäť zišli priaznivci slovenského strakatého plemena na už 19. ročníku chovateľského dňa, ktorý sa stal už neoddeliteľnou súčasťou kalendára výstav na Slovensku. Náročnej funkcie rozhodcu sa zhostil Ing. Ján Huba, CSc. z NPPC - VÚŽV Nitra. 
V kategórii jalovíc zvíťazila dcéra býka ZOMBIE (ZAR-003) zo spoločnosti AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš. Druhé miesto obsadila jalovica z PD Nová Ľubovňa po býkovi WOBBLER (HW-047). Tretie miesto sa ušlo chovateľom z PD SEKČOV v Tulčíku zásluhou dcéry býka EVEREST-ET (EGE-015).
Medzi prvôstkami rozhodcu najviac oslovila dcéra býka WOBBLER (HW-047) z Agrodružstva Bystré. Túto kravu redakcia časopisu Slovenský CHOV ocenila aj titulom NAJkrajšie zviera výstavy. Druhou najlepšou prvôstkou bola dcéra GS OTHELLO (HUS-010) z PD ONDAVA Stropkov. Tretia priečka bola pridelená krave z PDP Kežmarok po plemenníkovi GS OTHELLO (HUS-010). 
Kráľovskú kategóriu starších kráv ovládla plemennica z veľmi úspešného Agrodružstva Bystré po býkovi GS ECHT (ERT-002). Rozhodca ju zároveň vybral ako kravu s najlepším vemenom a získala aj najvyšší titul šampiónka výstavy. Na druhej priečke sa umiestnila krava z PD SEKČOV v Tulčíku po býkovi HUMMER-ET (FSH-001). Treťou v poradí bola krava z PD ONDAVA Stropkov - dcéra býka ILIWAL (RSS-575).
Najledpšími vodičmi sa stali pán František Kancián z AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš a slečna Kristína Gargalíková z PD SEKČOV v Tulčíku.
Všetkým zúčastneným chovateľom chceme poďakovať za prípravu zvierat a ich aktívnu prezentíciu na chovateľskom dni. Oceneným zo srdca gratulujeme. 
Taktiež chceme poďakovať všetkým sponzorom a spoluorganizátorom, bez ktorých by sa toto pekné podujatie nemohlo uskutočniť. Naša vďaka patrí aj rozhodcovi sa veľmi dobrú prácu v predvádzacom "ringu".
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť katalóg výstavy a výsledkovú listinu.

Katalóg chovateľského dňa
Listina ocenených zvierat

 
naj jalovica AGRO-LENT, s.r.o.   najlepšia prvôstka a NAJkrajšie zviera Agrodružstvo Bystré

 
najlepšia staršia krava, krava s najlepším vemenom a šampiónka Agrodružstvo Bystré
foto: Marián Dukes, Slovenský CHOVHodnotenie exteriéru v PLIS-e 6.9.2021
V spolupráci s Plemenárskymi službami SR, š. p. sme pre chovateľov pripravili novinku. Každá krava, ktorá bola ohodnotená bonitérom zväzu, má v PLIS-e v záložke "Hodnotenie exteriéru" uvedené detailné výsledky lineárneho hodnotenia. Po kliknutí na "I" v krúžku si vie chovateľ pri každom znaku pozrieť, ako sa daný znak hodnotí, resp. čo znamená daná číselná hodnota.


Tradície slovenského vidieka v Nitre 22.8.2021
ZCHSSD v spolupráci s PD Kozárovce zabezpčil ukážku zvierat slovenského strakatého plemena v rámci výstavy Tradície slovenkého vidieka, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. až 22. augusta 2021 v Nitre.
   
 Náhľad 
NAJ stáda slovenského strakatého dobytka atakovali hranicu 10 000 kg mlieka 11.8.2021
Prinášame príspevok Ing. Jána Hubu, CSc., publikovaný na portáli www.agrobiznis.sk. Viac sa dočítate, ak si kliknete na nasledujúci odkaz.


Rodina Kijovských z Medzian (foto: Marián Dukes, Slovenský CHOV)
Augustové plemenné hodnoty sú tu 10.8.2021

Prinášame Vám rebríčky najlepších býkov strakatého plemena na základe augustového odhadu v rámci spoločného genetického hodnotenia DAC. 
V rebríčku genomických býkov podľa GZW sa na prvé miesto prepracoval syn býka Defacto GS DELUXE (GZW 144). Druhým v poradí je ďalší rakúsky býk GS WHITESTAR (GZW 144). Rovnakú hodnotu GZW má aj tretí v poradí WINTERTRAUM. Otcom ostatných dvoch býkov je GS Woiwode. Štvrtú priečku obsadil líder aprílového hodnotenia HASHTAG-ET (HRA-021), ktorého aktuálny GZW má hodnotu 143. Hashtag je najlepšie postaveným býkom, ktorý je momentálne registrovaný na Slovensku.
V poradí preverených býkov si výrazne polepšil býk MANNA (MHG-002), ktorého používali aj chovatelia na Slovensku. Oproti aprílu sa posunul zo šiesteho na prvé miesto (v rámci preverených plemenníkov). Jeho GZW má hodnotu 136.

TOP 100 genomických býkov podľa GZW (DAC 8/2021) zdroj: www.zar.at
TOP 100 preverených býkov podľa GZW (DAC 8/2021) zdroj: www.zar.at
Genomické býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 8/2021) zdroj: www.zar.at
Preverené býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAX 8/2021) zdorj: www.zar.at

 
HASHTAG-ET (HRA-021)              MANNA (MHG-002)

Júlová ponuka býkov do prirodzenej plemenitby 20.7.2021
V sekcii ponuka býkov sa nachádzajú nové plemenníky, ktoré sú k dispozícii do prirodzenej plemenitby. Neváhajte kontaktovať chovateľov.

NAJ Slovenský CHOV 2020 2.7.2021
V utorok 29. júna 2021 sa v krásnych priestoroch kaštieľa Apony v Oponiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení najlepším slovenským chovateľom, ktoré organizuje vydavateľská skupina Slovenský CHOV. Ocenení boli aj najlepší chovatelia slovenského strakatého plemena. Poradie najlepších chovateľov určuje index, do výpočtu ktorého vstupujú údaje o produkcii tuku a bielkovín, medziobdobí a priemernom poradí laktácie v stáde, ktoré poskytujú Plemenárske služby SR, š.p. 
Za rok 2020 sa NAJlepším chovateľom stala Agrofarma-K, s.r.o., Medzany Ing. Petra Kijovského, ktorý si osobne prevzal víťazný diplom s čestnými cenami. K dosiahnutému úspechu srdečne gratulujeme!
Zároveň ďakujeme organizátorom súťaže, na čele s Ing. Jánom Hubom, CSc., za neúnavnú propagáciu nášho agrosektora.

NAJ Slovenský CHOV 2020 - 5 najlepších chovateľov slovenského strakatého plemena
Por. Chovateľ Mlieko kg T+B kg Por. lakt. MO Výsledný index
1 Agrofarma-K, s.r.o. 9902 724 2,88 389 1959,41
2 MKM-Stred, s.r.o. 9402 696 2,86 385 1886,93
3 Žiarec PD Tvrdošín 9933 777 2,47 394 1776,52
4 Agro-Lent, s.r.o. 9783 728 2,74 417 1743,61
5 RD Čereňany 8382 602 2,89 371 1709,95
Zdroj: Slovenský CHOV 


V Smrečanoch majú ďalšiu 100 tisícovú kravu 2.7.2021
Do galérie kráv s celoživotnou úžitkovosťou vyššou ako 100 tisíc kg mlieka pribudla ďalšia dojnica. Ide o kravu SK000800980508 pochádzajúcu z Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Smrečanoch. Dojnica je dcérou býka WAL (HW-024), otcom matky je EGOL (EGE-001), ktorý bol v našej populácii využívaný na konci deväťdesiatych rokov minulého storočia ako otec budúcich plemenníkov. Výnimočná krava sa naposledy otelila 16. mája tohto roku, čím započala svoju deviatu laktáciu. Po prvej kontrole v aktuálnej laktácii prekročila magickú hodnotu 100 tisíc kg mlieka. Za 3191 dní svojho produkčného života nadojila 100 942 kg mlieka (3951 kg tuku, 3419 kg bielkovín). Krava je vybraná ako matka býkov a doposiaľ bolo do plemenitby zaradení jej dvaja  synovia. Chovateľov zo Smrečian úprimne gratulujeme. Za poskytnutie fotografií ďakujeme zootechničke Ing. Vilme Štaffenovej. V priloženom odkaze si môžete stiahnuť výpis kravy z plemennej knihy s jej detailnými údajmi.

Výpis z plemennej knihy - SK000800980508

 
 1 2 
3
 4 5 6 7 8 9 10... 
SIMMENTAL © 2022. Web developed by LINQ.