Slovenský jazyk English Deutsch

Šľachtiteľská rada

Členovia sekcie šľachtenia a rady plemennej knihy
prof. Ing. Peter Strapák, PhD. predseda SPU v Nitre
Ing. Matúš Kohút člen ZCHSSD Levice
Ing. Ivan Pavlík, PhD. člen ZCHSSD Levice
Ing. Marta Dianová člen PS SR, š.p., Bratislava
doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. člen SPU v Nitre
Ing. Marián Ofúkaný člen TOPGENETIK Ing. Marián Ofúkaný
MVDr. Gabriel Drabiščák člen PD Sekčov Tulčík
Ing. Iveta Varcholová člen Bioservis s.r.o. Prešov
Ing. Ivan Richter člen PI SR Nitra
Ing. Jozef Bujko, PhD. člen SPU Nitra
Ing. Peter Ivanič člen SBS, a.s., Banská Bystrica
Ing. Vladimír Rychtárech člen CRV SK, s.r.o. Bánovce nad Bebravou
p. Milan Szabo člen PD Kozárovce
Ing. Pavla Rosinčinová člen PS SR, š.p., ÚPZ Žilina
Ing. Ján Huba, CSc. člen NPPC - VÚŽV Nitra
Ing. Ivan Tirpák člen PD Paňovce
Ing. Vladimír Iľko člen PD Nižný Hrušov
Ing. Vladimír Varchola člen BAYERN-GENETIK Slovakia, s.r.o.
delegát   MPRV SR
delegát   ŠVPS Bratislava

SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.