Slovenský jazyk English Deutsch

Predstavenstvo

Členovia predstavenstva Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo
 1. Ing. Peter Repiský - predseda (PD Kozárovce)
 2. Cyril Orčík - podpredseda (ŽIAREC PD Tvrdošín)
 3. prof. Ing. Peter Strapák, PhD. - člen (SPU Nitra)
 4. Ing. Peter Ježo, PhD. - člen (PD Mestečko)
 5. Ing. Ivan Tirpák  - člen (PD Paňovce)
 6. Ing. Martin Gondek (PD "Brezina" Pravotice)
 7. Ing. Matúš Kohút - člen (ZCHSSD)
 8. Ing. Jozef Sališ - člen (PD so sídlom v Smrečanoch)
 9. MVDr. Gabriel Drabiščák - člen (PD SEKČOV v Tulčíku)
Náhradníci
 1. Ing. Ján Dvorjak (Agrodružstvo Bystré)
 2. Ing. Marek Benč (PDP Kežmarok)
SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.