Slovenský jazyk English Deutsch
 • tulcik1
 • bridzit
 • presov
 • pribelce
 • smracany
 • 38868956_245102532808751_2400343512475238400_n
 • 38939027_1009872879194118_6205515637142323200_n
 • 38985066_247059966134503_2884641830043910144_n
 • DSC_8264
 • DSC_8444
 • DSC_8488
 • F4-(2)
 • F4-(1)
 • F2-(1)
 • 20170503_174614_resized
 • 20170503_174627_resized
 • 20170426_120648_resized
 • IMG_20150529_115258
 • byk-pavlovce-2015
 • IMG_20150529_114700
 • Pastva
 • Slovensky-strakaty-dobytok-1
 • Slovensky-strakaty-dobytok-2
 • Slovensky-strakaty-dobytok-3
 • Slovensky-strakaty-dobytok-4
 • Slovensky-strakaty-dobytok-5
 • Slovensky-strakaty-dobytok-6
RSS - Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka
Aktuality zväzu
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI 31.12.2021
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.2 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.63079(2021/XA) týmto :
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2022 na podporné opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.63079(2021/XA) v znení Dodatku č. 2 /platného od 28.5.2021/
 
     v termíne od 1.1.2022 - do 31.12.2022

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  31.12.2021                                                                Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
Viac
Za Ing. Antonom Paliderom 27.12.2021
Smutná správa obišla širokú chovateľskú verejnosť krátko pred tohtoročnými Vianocami. Vo štvrtok 23.12.2021 nás vo veku 76  rokov navždy opustil Ing. Anton Palider - predseda Žiarec PD Tvrdošín. Ing. Palider bol jedným zo strojcov úspechu tvrdošínskych družstevníkov, ktorí sa prepracovali medzi absolútnu špičku chovateľov slovenského strakatého dobytka na Slovensku. Významne sa podieľal pri budovaní nových ustajňovacích objektov, ktoré dopomohli k významnému nárastu úžitkovosti miestneho stáda. Práve spomínané nové objekty boli aj zdrojom problémov pri refundácii finančných prostriedkov, ktoré musel skúsený manažér v posledných mesiacoch intenzívne riešiť. 
Celému kolektívu pracovníkov Žiarec PD Tvrdošín, ako aj rodine a priateľom vyslovujeme našu najúprimnejšiu sústrasť. Slovenský agrárny sektor stratil významného odborníka.
Česť jeho pamiatke !


Viac
Všetky aktuality
SIMMENTAL © 2022. Web developed by LINQ.