Slovenský jazyk English Deutsch
 • 38939027_1009872879194118_6205515637142323200_n
 • IMG_8603
 • 6F68F061-6A08-4AE4-9DF8-1E0A1E3B26EC2
 • Foto-dojnica-PD-Kozarovce-–-kopia
 • 20200603_142025
 • pribelce
 • Smrečany
 • 38985066_247059966134503_2884641830043910144_n
 • DSC_8264
 • DSC_8444
 • DSC_8488
 • F4-(2)
 • F4-(1)
 • F2-(1)
 • 20170503_174627_resized
 • 20170426_120648_resized
RSS - Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka
Aktuality zväzu
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI 26.10.2023
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade so schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.109765 platnej od 4.10.2023
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2023 a 2024 na podporné opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie podľa schálenej štátnej schémy pod evidečným číslom SA.109765
 
     v termíne od 26.10.2023 - do 31.03.2024

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  26.10.2023                                                                Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
                                                                                                       

Viac
Najlepší šľachtiteľský chov za rok 2022 22.9.2023
Po druhýkrát sme oceňovali výsledky súťaže o najlepší šľachtiteľský chov slovenského strakatého plemena. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v predvečer Národného šampionátu - Simmental Cup 2023 na Masarykovom dvore. Oceneným gratulujeme a ďakujeme sponzorom za možnosť finančne podporiť najlepších chovateľov.

  
  

V roku 2022 sa najlepšími ŠCH stali:

1. Agrofarma-K s.r.o. Medzany
2. ŽIAREC Poľnohospodárske družstvo Tvrdošín
3. MKM-STRED spol. s r.o. Družstevná pri Hornáde
4. PD Dolné Otrokovce s.r.o.
5. PD Bátovce
Viac
2. Národný šampionát - Simmental Cup 2023 22.9.2023
V priestoroch Masarykovho dvora vo Vígľaši sme 21.9.2023 zorganizovali druhý ročník Národného šampionátu - Simmental Cup. Výstavy sa zúčastnilo 42 dojníc z podnikov z celého Slovenska. Rozhodcom bol Ing. Pavel Král z Českej republiky.

Výsledková listina
Katalóg výstavy

   

V najpočetnejšej kategórii prvôstok rozhodcu najviac oslovila krava z RD Čereňany, ktorá tesne predstila druhú najlepšiu z podniku ŽIAREC PD Tvrdošín. Tretia najlepšia prvôstka pochádzala z toho dňa veľmi úspešného RD Čereňany.
    

Medzi kravami v druhej laktácii sa presadila dojnica z PD Senohrad, nasledovaná rámcovou kravou zo Žiarca PD Tvrdošín. Tretie miesto získala krava z RD Čereňany.
   

V kategórii kráv v tretej laktácii sa v silnej konurencii obsadila prvé miesto dojnica zo spoločnosti I. DRUŠTEVNÁ, družstvo (farma Sucháň). Na druhom mieste skončila krava zo ŽIAREC PD Tvrdošín a tretia priečka putovala do rúk chovateľom z PD Senohrad.
   

Medzi najstaršími kravami vo štvrtej a vyššej laktácii sa presadila tá najstaršia. Populárna Bridžit z PD Senohrad si okrem toho odniesla aj Cenu profesora Pšenicu pre najdlhovekejšie zviera výstavy. Druhou najlepšou bola kravička z Agrodružstva Bystré. Tretiu priečku si odniesli chovatelia z PD Nová Ľubovňa.
   

Novinkou bolo ocenenie najlepších kolekcií. Podmienkou bolo predviesť 3 kravy z jedného podniku, pričom aspoň jedna musela byť staršou kravou (na druhej a vyššej laktácii). Rozhodca z 9 prihlásených podnikov vybral tri najlepšie kolekcie, ktoré boli predvedené v predvádzacom "ringu". Cenu Ivana Bogdányiho pre najlepšiu kolekciu kráv si oddniesli chovatelia zo ŽIAREC PD Tvrdošín. Druhá priečka sa ušla družstevníkom z RD Čereňany. Tretiu priečku obsadilo Agrodružstvo Bystré.
   

V záverečnom finále rozhodca ako prvú vybral kravu s najlepším vemenom. Bola ňou dojnica zo ŽIAREC PD Tvrdošín na tretej laktácii so vskutku excelentným vemenom. Táto krava bola zároveň ocenená aj ako Najkrajšie zviera výstavy. O tejto cene rozhodla redakcia časopisu Slovenský CHOV.
Šampionát vyvrcholil výberom rezervnej šampiónky (vicešampiónky) a šampiónky. Málokedy sa stáva, aby mladšia krava vo finále predstihla staršiu. Tentokrát sa tak stalo a za šampiónku výstavy bola vybraná víťazka kategórie prvôstok z RD Čereňany. Vicešampiónkou sa stala krava (víťazka "tretích laktácií") z I. družstevnej, družstvo
   
   

Rozhodca nezabudol ani na vodičov. Medzi mužmi bol najlepší Bc. Peter Jurík, ktorý excelentne predvádzal kravy z RD Čereňany. Medzi ženami sa rozhodcovi najviac páčila práca Ing. Lucie Chadimovej z PD Kozárovce.
   

Naša vďaka patrí predovšetkým chovateľom za perfektné zvieratá a vynikajúce predvedenie. Ďalej ďakujeme sponzorom, hostiteľovi z Masarykovho dvora a žiakom SOŠ Pod Bánošom z Banskej Bystrice za pomoc s organizáciou výstavy. No a v neposlednom rade ďakujeme Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Tešíme sa na ďalší rokčník.


 
Viac
Všetky aktuality
SIMMENTAL © 2023. Web developed by LINQ.