Slovenský jazyk English Deutsch

Chovný cieľ

    Slovenský strakaté plemeno sa bude naďalej šľachtiť v smere kombinovaného mäsovo - mliekového úžitkového typu s vysokou produkciou mlieka a mäsa. Ekonomika a hospodárnosť chovu sa dosiahne schopnosťou konzumovať vysoké dávky objemových krmív v spojení s vysokou úžitkovosťou, pravidelnou plodnosťou, ranosťou, dlhovekosťou a adaptačnými schopnosťami.
    Zvláštny dôraz bude kladený na pevné, dobre utvárané a ľahko dojiteľné vemeno, korektné a suché končatiny s pevnými paznechtami a dobré osvalenie.
 
Mlieková úžitkovosť
Produkcia mlieka                                                                               8 000 kg
Produkcia bielkovín                                                                              280 kg
Obsah bielkovín                                                                                      3,5 %
Obsah tuku                                                                                             4,0 %
Dĺžka produkčného veku dojníc                                                   4 -5 laktácií        
Celoživotná úžitkovosť                                              30 000 kg mlieka a viac
 
Mäsová úžitkovosť
Priemerný denný prírastok býkov vo výkrme                                      1 300 g
Jatočná výťažnosť                                                                            58 - 60 %
Výborná kvalita jatočného tela a mäsa
 
Telové miery a hmotnosť
Výška na krížoch dospelých kráv                                                 142 - 146 cm     
Výška na krížoch dospelých plemenných býkov                          150 - 160 cm
Hmotnosť dospelých kráv                                                            700 - 800 kg
Hmotnosť dospelých býkov                                                      1200 - 1300 kg
SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.