Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Národný šampionát - Simmental Cup 2022 9.5.2022
Takmer 50 zvierat zo 17 podnikov z celého Slovenska. Tak by sa dal stručne charakterizovať 1. ročník Národného šampionátu - Simmental Cup, ktorý sa uskutočnil 6. mája v Nestville parku Hniezdne.
Rozhodcom bol Lorenzo Degano z Talianska.
V najsilnejšie zastúpenej kategórii prvôstok sa mu najviac páčila rámcová krava zo ŽIAREC PD Tvrdošín. Chovatelia z Tvrdošína vystavovali svoje zvieratá po prvýkrát a hneď sa im podarilo získať ocenenie pre najlepšiu prvôstku. Druhou v poradí bola veľmi pekná prvôstka s vynikajúcim vemenom z PD Senohrad. Tretiu priečku si odniesla krava z Agrovit Branisko s.r.o., farma Víťaz. 
 
Titul najlepšej kravy "na druhom teľati" putoval do rúk chovateľov z Agrodružstava Bystré. Táto kravička bola na vlanajšej výstave v Prešove ocenená ako najlepšia prvôstka. Druhou v poradí bola ľúbivá krava z I. družstevnej, družstvo, farma Sucháň. Tretia priečka putovala v ten deň veľmi úspešným chovateľom z PD Senohrad.
 
Medzi kravami v tretej laktácii sa rozhodcovi najviac pozdávala rámcová krava z I. družstevnej, družstvo. Redakcia časopisu Slovenský CHOV je udelila ocenenie NAJkrajšie zviera výstavy. Za ňou sa umiestnili kravy z PD SEKČOV Tulčík a PD Nová Ľubovňa.
 
Medzi najstaršími kravami (4. a vyššia laktácia) rozhodcu očarila hviedza slovenských predvádzacích plôch v ostatných rokoch - populárna "Bridžit" reprezentujúca PD Senohrad. Bridžit si odniesla aj ocenenie pre najdlovekejšie zviera výstavy (momentálne 5. laktácia, CÚ 52 643 kg mlieka). Za ňou sa umiestili kravy z MKM-STRED, s.r.o. Družstevná pri Hornáde a PD Kozárovce.
 
Vo finálovou kole rozodca ako prvú vyberal kravu s najlepším vemenom. Stala sa ňou dojnica z PD SEKČOV Tulčík. Jej vodič Norbert Drabiščák sa stal zároveň najlepším vodičom výstavy.
Vicešampiónkou (rezervnou šampiónkou) sa stala najlepšia "druhôstka" z Agrodružstva Bystré. No a absolútnou šampiónkou bola hviezdna "Bridžit" z PD Senohrad, ktorú predvádzala Ing. Klára Kovárová a rozhodca ju ocenil titulom najlepšej vodičky.
  

Chovatelia z Agrodružstva Bystré, Agrovit Branisko s.r.o., I. družstevnej, družstvo, MKM-STRED, s.r.o., PD ONDAVA Stropkov, PD Kozárovce, PD Lieskovec, PD Mestečko, PD Nová Ľubovňa, PD SEKČOV Tulčík, PD Senohrad, PD Smrečany, PDP Kežmarok, PORS, s.r.o. Oslany, RD Čereňany, TOMAK Podolínec a ŽIAREC PD Tvrdošín - spoločne Vám vyjadrujeme jedno veľké ĎAKUJEME. Aj keď ocenení nemohli byť všetci, pre nás ste všetci víťazmi. Veľmi si Vás vážime.
Zároveň ďakujeme všetkým sponzorom (sú uvedení v katalógu, ktorý si môžete stiahnuť), spoluorganizátorom, domácemu Nestville parku, študentom zo Strednej odbornej školy Pod Bánošom v Banskej Bystrici s učiteľkou Ing. Emíliou Kupcovou a všetkým, ktorí merali cestu a prišli nás podporiť. Tešíme sa na ďalší roční.
        

Výsledková listina výstavy
Katalóg výstavy
Aprílové plemenné hodnoty sú tu! 5.4.2022
Prinášame Vám ešte "horúce" výsledky spoločného odhadu plemenných hodnôt DAC za mesiac apríl 2022. Medzi býkmi preverenými na potomstve líderskú pozíciu z decembra obhájil GS ZERO ONE, ktorého GZW má hodnotu 138. Na druhú priečku sa prepracoval čerstvo preverený býk GS HIERHER (HRA-008), ktorý bol aj u nás využívaný ako genomický býk. Jeho GZW po započítaní výsledkov prvých dcér a synov dosiahol úroveň 137. 
Rebríčku GZW genomických býkov kraľuje Helikonov syn HIGHNESS (GZW 150). Tento mladý býk bol kúpený inseminačnou spoločnosťou Bayern Genetik za úctyhodnú sumu 111.000 €. Jeho otec je registrovaný aj u nás pod registrom HRA-018. Starým otcom býka je u nás dobre známy WEITBLICK-ET (WBR-001), ktorý sa medzičasom stal prevereným býkom (GZW 134). Matka býka MAXIMA je intenzívne využívaná ako darkyňa embryií a do inseminácie dala okrem Hignessa ďalších 4 synov. Medzi nimi sú aj u nás známi HASHTAG-ET (HRA-021) a HAITI-ET (HRA-016). Maxima ukončila prvú laktáciu s produkciou 10 901 kg mlieka (4,16 % tuk, 3,29 % bielkoviny) a jej aktuálny GZW je 144. Niet divu, že ide o jednu z najžiadanejších matiek býkov v súčasnosti. Z býkov, ktoré sú registrované na Slovensku sa najvyššie nachádzajú 2 plemenníky so zhodným GZW 142. Ide o býka GS WINTEN (WLE-020) a WINTERTRAUM (WBR-005).
V nasledujúcich súboroch nájdete rebríčky 100 najlepších preverených a genomických býkov podľa GZW, ako aj rebríčky býkov, ktoré sú registrované na Slovensku.

TOP 100 genomických býkov podľa GZW (DAC 4/2022) zdroj: www.zar.at
TOP 100 preverených býkov podľa GZW (DAC 4/2022) zdroj: ww.zar.at
Genomické býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 4/2022)
Preverené býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 4/2022)


HIGHNESS - GZW 150Najlepšie chovy v plemennej knihe za rok 2021 5.4.2022
Prinášame Vám poradie chovov v plemennej knihe podľa dosiahnutej úžitkovosti v kontrolnom roku 2021. V priemere kravy zapísané v plemennej knihe nadojili 7 075 kg mlieka (3,95 % tuku, 279 kg tuku, 3,51 % bielkovín, 249 kg bielkovín).
Najvyššiu úžitkovosť dosiahli kravy v spoločnosti MKM-STRED, s.r.o. (10 166 kg mlieka), nasledovali zvieratá Žiarec PD Tvrdošín (10 099 kg mlieka) a spoločnosť Agrofarma-K, s.r.o. Medzany (9 939 kg mlieka).

Poradie chovateľov v plemennej knihe podľa produkcie mlieka za rok 2021


Pohľad do dojárne MKM-STRED s.r.o.
Odišiel profesor Ján Pšenica 25.3.2022
S ľútosťou sme prijali správu, že 19. marca 2022 odišla významná osobnosť slovenskej zootechnickej vedy, uznávaný odborník v oblasti šľachtenia hovädzieho dobytka - prof. Ing. Ján Pšenica, CSc. Rodák z Babinej (okres Zvolen) skonal vo veku 92 rokov. Celý svoj profesný život zasvätil práci v oblasti chovu hovädzieho dobytka. Pracoval na Katedre genetiky a plemenárskej biológie vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Bol usilovným zástancom aplikácie moderných postupov v šľachtení hovädzieho dobytka, pričom bol veľmi uznávaný aj v rámci širokej chovateľskej verejnosti. Zúčastnil sa stoviek bonitácií a výberov plemenných býkov, na ktorých odovzdával cenné rady, napomáhajúce zlepšovaniu úrovne našich chovov. V nasledujúcom odkaze si môžete prečítať spomienkovú reč Ing. Jána Hubu, CSc., ktorá odznela na poslednej rozlúčke s prof. Pšenicom 25. marca na cintoríne v Nitre.
Všetkým pozostalým vyslovujeme našu najúprimnejšiu sústrasť.

Česť jeho pamiatke!


Býky na predaj 9.3.2022
V sekcii Ponuka býkov nájdete nové býky, ktoré sú k dispozícii do prirodzenej plemenitby.

  
Populácia strakatého dobytka prekročila hranicu 7 000 kg mlieka ! 7.3.2022
Podľa prezentovaných výsledkov kontroly úžitkovosti dosiahli kravy slovenského strakatého plemena v kontrolnom roku 2021 priemernú úžitkovosť 7 017 kg mlieka, s obsahom 3,93 % tuku (276 kg tuku) a 3,49 % bielkovín (245 kg bielkovín). Po prvýkrát sa tak priemerná produkcia "prehupla" cez magickú hranicu 7 tisíc kilogramov.
Výsledky kontroly úžitkovosti si môžete stiahnuť na stránke Plemenárskych služieb SR, š.p. (klikni).


Náhľad
Národný šampionát - Simmental Cup 2022 28.2.2022
Vážení priatelia,

náš zväz si v tomto roku pripomína 30. výročie svojho založenia a pri tejto príležitosti plánujeme v dňoch 5. až 6. mája 2022 zorganizovať výstavu s názvom Národný šampionát - Simmental Cup 2022. Podujatie sa uskutočná v areáli Nestville parku v Hniezdnom (okr. Stará Ľubovňa). Jeho súčasťou bude aj odborný seminár spojený so spoločenským programom.
Bližšie informácie o programe budeme prinášať v najbližších dňoch.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.


VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI 31.12.2021
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.2 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.63079(2021/XA) týmto :
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2022 na podporné opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.63079(2021/XA) v znení Dodatku č. 2 /platného od 28.5.2021/
 
     v termíne od 1.1.2022 - do 31.12.2022

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  31.12.2021                                                                Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
 1 2 3 
4
 5 6 7 8 9 10... 
SIMMENTAL © 2023. Web developed by LINQ.