Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Výročná členská schôdza 18.6.2021
Po ročnej prestávke sa uskutočnila členská schôdza ZCHSSD na tradičnom mieste vo Vígľaši. Súčasťou programu bolo aj ocenenie najlepších chovateľov a zvierat v rámci plemennej knihy za rok 2020. Všetkým prítomným ďakujeme za účasť a oceneným srdečne blahoželáme.

Najlepší chovatelia 2020
 
Kategória
 
 
Miesto
 
Chovateľ
 
Výsledok
TOP šľachtiteľské chovy podľa kg mlieka 1. Žiarec PD Tvrdošín 9 971 kg mlieka
2. Agrofarma-K, s.r.o., Medzany 9 896 kg mlieka
3. AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš 9 804 kg mlieka
TOP chovatelia podľa dĺžky medziobdobia 1. Šváb František SHR Sirník 346 dní
2. PORS, spol. s r.o. Oslany 355 dní
3. Agro-Insemas, s.r.o., Rátka 365 dní
TOP producenti plemenných býkov 1. Agrofarma-K, s.r.o., Medzany 10 býkov
2. PD Kozárovce 6 býkov
3. MKM-STRED, spol. s r.o. 5 býkov
TOP chovatelia podľa celkového exteriéru 1. Agrofarma-K, s.r.o., Medzany 81,91 bodu
2. I. družstevná, družstvo – farma Sucháň 81,48 bodu
3. AGRIFOP, a.s., Stakčín – farma Stakčín 81,44 bodu
 
Najlepšie zvieratá 2020
 
Kategória
 
 
Ušné číslo
Otec
 
Chovateľ
 
Výsledok
TOP staršia krava podľa kg mlieka SK000801527026
HW-033 WILLE
MKM-STRED, spol. s.r.o. 15 705 kg mlieka                2,77 % tuku; 3,15 % bielkovín
TOP prvôstka podľa kg mlieka SK000812944348
RMT-002 VINSON
PPD Prašice so sídlom v Jacovciach 11 923 kg mlieka              3,36 % tuku; 3,46 % bielkovín
TOP krava podľa produkcie tuk + bielk. SK000812458416
ZAX-010 ZAUBER
Žiarec PD Tvrdošín 1 289 kg T+B
 15 316 kg M; 775 kg T, 514 kg B
TOP dlhoveká krava podľa CÚ SK000800129361
RAO-004 RANDY
PD Lieskovec 106 036 kg mlieka
3 734 kg T; 3 522 kg B
TOP prvôstka podľa celkového exteriéru SK000812772197
FSH-001 HUMMER
PD SEKČOV Tulčík 88 bodov
R 82, O 81, K 92, V 90

  
  
  
Členská schôdza 3.6.2021
Všetkých členov ZCHSSD pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 17. júna 2021 o 9.30 na Masarykovom dvore v Pstruši. Súčasťou programu bude aj ocenenie najlepších chovateľov za rok 2020. Členská schôdza sa uskutoční pri rešpektovaní platných hygienických opatrení.


Býky do prirodzenej plemenitby 9.4.2021
V sekcii Ponuka býkov nájdete nové býky, ktoré sú k dispozícii na predaj.
Úžitkovosť kráv v PK za rok 2020 8.4.2021
V sekcii plemenná kniha si môžete pozrieť sumár dosiahnutej úžitkovosti kráv zapísaných v plemennej knihe za rok 2020. V priemere nadojili 6 877 kg mlieka (272 kg tuku; 3,95 % tuku; 241 kg bielkovín; 3,50 % bielkovín).


Aprílové plemenné hodnoty plné zmien 8.4.2021
Od apríla 2021 došlo k zmene v metodike výpočtu plemenných hodnôt v rámci spoločného genetického hodnotenia DAC (Nemecko - Rakúsko - ČR), do ktorého ukazovateľmi mliekovej úžitkovosti vstupuje aj Slovensko. Prešlo sa na tzv. jednokrokovú metódu odhadu, ktorej hlavným benefitom je zvýšenie spoľahlivosti odhadovaných plemenných hodnôt, hlavne mladých genomických zvierat. Napríklad pri ukazovateľoch mäsovej úžitkovosti a fitnes došlo k zvýšeniu spoľahlivosti o cca 10 %.
Doposiaľ boli najskôr počítané konvenčné plemenné hodnoty, ktoré sa následne skombinovali s genomickými plemennými hodnotami. Pri jednokrokovej metóde sú naraz (v jednom kroku) odhadnuté plemenné hodnoty všetkých zvierat (samce aj samice), so zohľadnením fenotypových údajov a údajov z genotypizácie zvierat. Pre zaujímavosť: do spoločného výpočtu vstupujú údaje z rokokmeňov a kontroly úžitkovosti viac ako 30 miliónov zvierat + informácie z genotypizácie niekoľko stotisíc zvierat.
Zmena v metodike výpočtu sa prejavila aj v zmene poradia nejlepších býkov podľa GZW. Najvyššie hodnoteným genomikom sa stal Hayabusov syn HASHTAG (GZW 149), nasledovaný geneticky bezrohým HAMLETom Pp* (GZW 148) a aj u nás registrovaným býkom EASY-ET (ERT-007) s hodnotou GZW 144. Pri preverených býkoch dosiahli najvyšší GZW 134 zhodne Raldiho syn VOLLENDET a Wohltatov potomok WHATEVER.
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť rebríčky 100 najlepších genomických a preverených býkov podľa GZW. Pripravili sme aj podobný prehľad zložený výlučne z býkov registrovaných do plemennej knihy na Slovensku.

TOP 100 genomických býkov podľa GZW (DAC 4/2021) zdroj: www.zar.at
TOP 100 preverených býkov podľa GZW (DAC 4/2021) zdroj: www.zar.at
Genomické býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 4/2021) zdroj: www.zar.at
Preverené býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 4/2021) zdroj: www.zar.at

   
HASHTAG (GZW 149)                VOLLENDET (GZW 134)
Registrácia býkov do inseminácie 2021 3.3.2021
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť zootechnické certifikáty býkov, ktoré boli v mesiacoch január až február tohto roku registrované do inseminácie.

Zootechnické certifikáty býkov registrovaných do inseminácie 2021
Prehľad o registrácii býkov do inseminácie za rok 2021


Odišiel Ing. Peter Legíň 11.2.2021
S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že 8. februára 2021 nás vo veku 63 rokov navždy opustil Ing. Peter Legíň, predseda Poľnohospodárskeho družstva Žiar nad Hronom a zároveň dlhoročný člen predstavenstva ZCHSSD (od roku 2010). Za vykonanú prácu v prospech nášho zväzu a všetkých chovateľov slovenského strakatého plemena si zaslúži naše najúprimnejšie poďakovanie. Posledná rozlúčka so zosnulým sa ukutoční 15.2.2021 v krematóriu v Banskej Bystrici, avšak len v kruhu najbližšej rodiny. Všetkým pozostalým vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť.
Česť jeho pamiatke!


Nové býky na predaj! 21.1.2021
V sekcii Ponuka býkov sa nachádzajú nové býky, ktoré sú k dispozícii na predaj do prirodzenej plemenitby. Je medzi nimi aj potomok kravy, ktorá prekoročila celoživotnú úžitkovosť 100 tisíc kg mlieka...
Výzva na predkladanie žiadostí 30.12.2020
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.1 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.46903(2016/XA) týmto :
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2021 na podporné opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.46903(2016/XA) v znení Dodatku č. 1.
 
     v termíne od 1.1.2021 - do 31.12.2021

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  23.12.2020                                                               Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
Hodnotenie exteriéru za rok 2020 18.12.2020
Keďže sa blíži koniec roka, je čas bilancovať. V roku 2020 bolo v rámci systému FLECKSCORE lineárne ohodnotených 3306 prvôstok a 60 starších kráv (o 162 kráv viac ako vlani). Prvôstky dosiahli nasledujúce priemerné hodnotenie : rámec (80,1) - osvalenie (79,9) - končatiny (80,9) - vemeno (80,7) - celkový exteriér (80,5). 
Pri starších kravách sme zaznamenali nasledujúce parametre: rámec (81,7) - osvalenie (80,5) - končatiny (81,6) - vemeno (80,7) - celkový exteriér (81,0).
V nasledujúcich súboroch si môžete stiahnuť poradie najlepších chovov podľa celkového hodnotenia, rámca, osvalenia, končatín a vemena. Pozrieť si môžete aj rebríček 30 najlepších prvôstok podľa celkového hodnotenia a vemena.

Poradie chovov podľa celkového hodnotenia - prvôstky 2020
Poradie chovov podľa hodnotenia rámca - prvôstky 2020
Poradie chovov podľa hodnotenia osvalenia - prvôstoky 2020
Poradie chovov podľa hodnotenia končatín - prvôstky 2020
Poradie chovov podľa hodnotenia vemena - prvôstky 2020
Poradie chovov podľa celkového hodnotenia - staršie kravy 2020
TOP 30 najlepšie hodnotených prvôstok podľa celkového hodnotenia
TOP 30 najlepšie hodnotených prvôstok podľa vemena

 1 2 3 
4
 5 6 7 8 9 10... 
SIMMENTAL © 2022. Web developed by LINQ.