Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Decembrové plemenné hodnoty 6.12.2022
Na Mikuláša boli publikované posledné tohtoročné výsledky v rámci spoločného genetického hodnotenia DAC. Medzi genomickými býkmi sa lídrom rebríčka podľa GZW stal býk HEISS z protfólia bavorskej stanice BVN Neustadt. Jeho hodnota GZW je rekordných 153. Otcom plemenníka je aj u nás využívaný HASHTAG, ktorý ma aktuálne v inseminácii 28 synov. Matka býka je DELL-ova dcéra ROMWELL, ktorá v tretej laktácii nadojila 12753 kg mlieka s výbornými zložkami (4,49 % tuk, 3,57 % bielkoviny). Heiss je extrémnym zlepšovateľom produkcie mlieka, výrazne zlepšuje aj znaky mäsovej úžitkovosti a kvalitu vemien. Na druhej priečke sa nachádza ďalší HASHTAG-ov syn HATWAS s GZW 149. Tretiu priečku obsadil líder augustového hodnotenia GS WIN AGAIN (WLB-007), ktorý bol medzičasom zapísaný do plemennej knihy aj na Slovensku. Aktuálny GZW tohoto WONDERBOY-ovho syna je 149. Veľký úspech opätovne zaznamenali českí chovatelia. Na štvrtom mieste s GZW 148 sa umiestnil býk HROM, narodený v Žichlickej zemědělskej a.s., ktorý je produktom Chovatelského družstva Impuls. Pochádza z kombinácie aj u nás známych býkov HASHTAG x HUTUBI.
Medzi preverenými býkmi obhájil augustové prvenstvo EISENHUT z hornorakúskej stanice Hohenzell. ETOSH-ov syn zaznamenal nezmenenú hodnotu GZW 137. Eisenhut vyniká predovšetkým ako zlepšovateľ znakov fitnes.
V nasledujúcich prehľadoch si môžete stiahnuť rebríčky najlepších genomických a preverených býkov. Pripravili sme aj výber najlepších býkov, ktoré sú registrované u nás.

TOP 100 genomických býkov podľa GZW (DAC 12/2022) zdroj: www.zar.at
TOP 100 preverených býkov podľa GZW (DAC 12/2022) zdroj: www.zar.at
Genomické býky, registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 12/2022) zdroj: www.zar.at
Preverené býky, registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 12/2022) zdroj: www.zar.at

  
HEISS                                                               HROM

Hlásenia do CRHZ už iba elektronicky!!! 22.11.2022
Vážení chovatelia,
 na základe elektronizácie služieb CRHZ bude v budúcnosti  umožnená iba elektronická komunikácia medzi chovateľmi hospodárskych zvierat a CRHZ. Komunikácia bude prebiehať pomocou prístupových údajov do modulu Prístup farmára a teda je potrebné pre tých farmárov, ktorí ho nemajú si daný prístup bezplatne zriadiť na základe požiadavky Plemenárskym Službám SR, š.p..

Viac informácií v priloženom odkaze.

 


Pripárovanie matiek býkov v roku 2023 11.11.2022
Sekcia šľachtenia a rada plemennej knihy pri ZCHSSD prijala na svojom októbrovom zasadaní podmienky pre výber býkov na pripárovanie matiek býkov v roku 2023. Boli prijaté nasledujúce požiadavky:
- preverené býky GZW viac ako 130
- genomické býky GZW viac ako 135
- geneticky bezrohé preverené býky GZW viac ako 125
- geneticky bezrohé genomické býky GZW viac ako 130
Ďalej býky nesmú byť nositeľmi genetickej vady MS.

Prinášame Vám zoznam odporúčaných plemenníkov na pripúšťanie matiek býkov, ktorý bol konzultovaný so zástupcami všetkých inseminačných spoločností. Pripárovanie MB môžete konzultovať s pracovníkmi zväzu.

Zoznam odporúčaných býkov na pripárovanie MB


Zoznam nositeľov genetických vád 3.11.2022
Pripravili sme zoznam býkov - nositeľov genetických vád, ktoré sa nachádzajú v ponukách inseminačných spoločností na budúci rok. V prílohe zoznamu sa nachádza charakteristika jednotlivých vád.

Zoznam býkov - nositeľov genetických vád

Genetické vady majú recesívnu dedičnosť, tzn. prejavia sa u recesívnych homozygotov (jedinec zdedil chybný "gén" od otca aj od matky). Z uvedeného vyplýva, že využitie býkov - nositeľov genetickej vady, automaticky neznamená, že sa budú rodiť len postihnuté teľatá. K výskytu vady môže dôjsť len v tom prípade, ak takéhoto býka pripárime na kravu, ktorá je nositeľkou rovnakej vady (aj to len s pravdepodobnosťou 25 %). Z uvedeného dôvodu treba pri využití takýchto býkov venovať zvýšenú pozornosť pri zostavovaní pripárovacích plánov. Výborným nástrojom je genomovanie plemenníc, pri ktoroch dostane chovateľ aj informáciu o prípadnej genetickej vade 
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - po dohode s inseminačnými spoločnosťami - registruje do plemennej knihy aj býky, ktoré sú nositeľmi genetických vád. Uvedenú skutočnosť uvádzame v zootechnickom certifikáte (POP).
Zasadala sekcia šľachtenia a rada plemennej knihy 24.10.2022
Vo štvrtok 20. októbra sa v priestoroch Ústavu chovu zvierat SPU v Nitre uskutočnilo zasadanie "Sekcie šľachtenia a rady plemennej knihy" ZCHSSD. Viedol ho jej predseda prof. Ing. Peter Strapák, PhD. Sekcia prerokovala aktuálne otázky týkajúce sa šľachtenia v populácii strakatého dobytka. Riešila problematiku kritérií pri výbere býkov do inseminácie, otázku výberu matiek býkov, genomického hodnotenia ako aj spoločného genetického hodnotenia, do ktorého by sa Slovensko chcelo zapojiť v celom rozsahu hodnotených znakov.
V nasledujúcom odkaze si môžete stiahnuť materiál "Realizácia šľachtiteľského programu", ktorý bol členom "šľachtiteľskej rady" predložený.


Pomoc za sucho pre chovateľov 10.10.2022
Žiadosti na na odškodnenie za sucho budú môcť chovatelia podávať elektronicky prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry na základe výzvy, ktorá bude vyhlásená 20.10.2022.
Viac informácií nájdete na stránke ministerstva v nasledujúcom odkaze.

Býky na predaj 13.9.2022
V sekcii Ponuka býkov nájdete nové býky na predaj do prirodzenej plemenitby.
 

Národná výstava HZ - Agrokomplex 2022 22.8.2022
Po dvoch rokoch sme sa opätovne zúčastnili Národnej výstavy HZ v rámci nitrianskeho Agrokomplexu. Zväz zabezpečil kolekciu 28 strakatých zvierat - od plemenného býka, cez mladé jalovičky, teľné jalovice až po kravy. Najlepšou kravou sa stala dojnica z PD Mestečko. Medzi teľnými jalovicami zvíťazlia Emília z PD Kozárovce. Najlepšiu kolekciu jaloviček priviezli chovatelia z I. družstevnej, družstva - farma Sucháň. 
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť listinu ocenených zvierat a katalóg z výstavy.

Listina ocenených zvierat
Katalóg

     

Foto: Marián Dukes Slovenský CHOV, Ing. Klára Kovárová

Plemenné hodnoty - august 2022 9.8.2022
Prinášame aktuálne výsledky spoločného genetického hodnotenia DAC za mesiac august 2022. Tento rebríček býkov je ostro sledovaný, nakoľko na jeho základe budú vyberané býky, ktoré budú nasadené do katalógov inseminačných spoločností na budúci rok.
Medzi genomickými býkmi dosiahol najvyšší GZW potomok plemenníka Wonderboy - GS WIN AGAIN, ktorý dosiahol nový rekord - 151. Druhú priečku obsadil líder aprílového hodnotenia HIGHNESS s hodnotou GZW 147. Rovnakú hodnotu dosiahol tretí býk v poradí - Hashtagov syn HOCHFRANKEN. Synovia Hashtaga, ktorý je dostupný aj u nás, v ostatnom hodnotení vskutku bodovali. Medzi desiatimi najlepšími genomikmi by ste našli až 5 jeho synov.
Medzi preverenými býkmi sa na prvej priečke objavilo nové meno. S hodnotou GZW 137 sa lídrom stal Etoschov syn EISENHUT. Líder ostatného rebríčka GS ZERO ONE obsadil v aktuálnom hodnotení preverených býkov 4. miesto s GZW 135.
V nasledujúcich súboroch si môžete stiahnuť rebríčky TOP 100 genomických a preverených býkov podľa GZW, ako aj rebríčky býkov, ktoré sú zaregistrované v slovenskej plemennej knihe.

TOP 100 genomických býkov podľa GZW (DAC 8/2022). Zdroj: www.zar.at
TOP 100 preverených býkov podľa GZW (DAC 8/2022). Zdroj: www.zar.a
Genomické býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 8/2022). Zdroj: www.zar.a
Preverené býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 8/2022). Zdroj: www.zar.at

 
GS WIN AGAIN - GZW 151                      EISENHUT - GZW 137
Nová kniha o chorobách HD 25.7.2022
V nasledujúcom odkaze si môžete pozrieť informácie o novej knihe vydanej v slovenskom jazyku - 50 najčastejších ochorení hovädzieho dobytka. Nájdete tam kontakt s možnosťou objednania tejto publikácie.
 1 2 3 
4
 5 6 7 8 9 10... 
SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.