Slovenský jazyk English Deutsch

Stretnutie bonitérov po dvoch rokoch v Nemecku

1.10.2021 V dňoch 29. až 30. septembra 2021 sa v Nemecku uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny Exteriér, ktorá pracuje pod Európskou simentálskou federáciou. Na stretnutí sa zúčastnili bonitéri z ôsmich krajín - Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Švajčiarsko a Slovensko. Cieľom podujatia bola výmena informácií v oblasti hodnotenia exteriéru systémom FleckScore, ako aj snaha o praktické zjednotenie bonitérov z jednotlivých krajín pri priamom hodnotení zvierat. 
Teoretická aj praktická časť stretnutia sa konala vo Vzdelávacom centre Triesdorf, ktoré sa nachádza blízko mesta Ansbach v Bavorsku. Vzdelávacie centrum slúži pre účely vysokých aj stredných škôl, prebiehajú tu aj odborné kurzy pre chovateľov. Zriaďovateľom centra je spolková republika Bavorsko. Jeho súčasťou je farma dojníc, na ktorej sa chová 150 kráv prevažne plemena fleckvieh. Tie sú ustajnené v dvoch objektoch - jeden s robotickým dojením, druhý s dojením v dojárni. Chod farmy zabezpečujú prevažne študenti miestnej strednej školy s poľnohospodárskym zameraním. Priemerná úžitkovosť miestnych dojníc je na úrovni 10 000 kg mlieka.
Celé podujatie bolo zorganizované na vynikajúcej úrovni, za čo treba nemeckým usporiadateľom na čele s Dr. Bernhardom Luntzom vyjadriť úprimné poďakovanie. Budúci rok sa stretnutie bonitérov uskutončí v Slovinsku. 
Postupne Vám budeme prinášať zaujímavé informácie, ktoré bolo na tomto stretnutí odprezentované.

  
  
Späť
SIMMENTAL © 2022. Web developed by LINQ.