Slovenský jazyk English Deutsch

Za Ing. Antonom Paliderom

27.12.2021 Smutná správa obišla širokú chovateľskú verejnosť krátko pred tohtoročnými Vianocami. Vo štvrtok 23.12.2021 nás vo veku 76  rokov navždy opustil Ing. Anton Palider - predseda Žiarec PD Tvrdošín. Ing. Palider bol jedným zo strojcov úspechu tvrdošínskych družstevníkov, ktorí sa prepracovali medzi absolútnu špičku chovateľov slovenského strakatého dobytka na Slovensku. Významne sa podieľal pri budovaní nových ustajňovacích objektov, ktoré dopomohli k významnému nárastu úžitkovosti miestneho stáda. Práve spomínané nové objekty boli aj zdrojom problémov pri refundácii finančných prostriedkov, ktoré musel skúsený manažér v posledných mesiacoch intenzívne riešiť. 
Celému kolektívu pracovníkov Žiarec PD Tvrdošín, ako aj rodine a priateľom vyslovujeme našu najúprimnejšiu sústrasť. Slovenský agrárny sektor stratil významného odborníka.
Česť jeho pamiatke !


Späť
SIMMENTAL © 2022. Web developed by LINQ.