Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Členská schôdza sa v pôvodnom termíne neuskutoční ! 15.10.2020
Vážení členovia ZCHSSD, 
v uplynulý dňoch ste od nás dostali pozvánky na členskú schôdzu, ktorá sa mala uskutočniť 22. októbra 2020 v Smrečanoch. Vzhľadom na súčasné epidemiologické opatrenia sa členská schôdza ruší! O novom termíne konania Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie.


18. Chovateľský deň Prešov 2020 17.9.2020
Napriek napätej epidemiologickej situácii sa nášmu zväzu, v spolupráci s chovateľmi, sponzormi a spoluorganizátormi, podarilo úspešne zorganizovať už 18. ročník Chovateľského dňa hovädzieho dobytka v Prešove. Osem chovateľov z okresov Kežmarok, Stará Ľubovňa, Prešov, Vranov nad Topľou a Stropkov priviezlo 24 zvierat slovenského strakatého plemena. Rozhodcom chovateľského dňa bol prof. Peter Strapák z SPU v Nitre. V kategórii jalovíc zvíťazila reprezentantka PD SEKČOV Tulčík. Medzi prvôstkami získala prvé miesto dojnica zo spoločnosti AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš. Najlepšia staršia krava (bola vo štvrtej laktácii) prišla do Prešova z PD Nová Ľubovňa. Kravou s najlepším vemenom bola ocenená víťazná prvôstka z Malého Šariša. Redakcia časopisu Slovenský CHOV ocenila titulom NAJkrajšie zviera výstavy dojnicu z PD Nová Ľubovňa, ktorá zvíťazila medzi staršími kravami. Záverečnom bodkou za úspešným chovateľským dňom bol výber šampiónky. Rozhodca sa priklonil k najlepšej prvôstke zo spoločnosti AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš. Oceneným chovateľom úprimne gratulujeme. Za najlepšieho vodiča rozhodca vybral Marka Pardusa z PD Nová Ľubovňa.
V mene nášho zväzu chceme poďakovať všetkým spoluorganizátorom, sponzorom, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (v zastúpení Ing. Martina Nevolného - generálneho riaditeľa Sekcie poľnohospodárstva), ale najmä chovateľom, ktorí venovali obrovské úsilie a pripravili veľmi peknú kolekciu zvierat, ktorá vzorne reprezentovala naše plemeno. Menovite ide o uvedených chovateľov: Agrodružstvo Bystré, AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš, PD Kapušany, PD Nová Ľubovňa, PD SEKČOV Tulčík, PD ONDAVA Stropkov, PDP Kežmarok a POD Vechec.
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť katalóg z výstavy a lisitnu ocenených vvierat.

Katalóg výstavy
Listina ocenených zvierat
Detail - šampiónka výstavy + krava s najlepším vemenom + najlepšia prvôstka
Detail - NAJkrajšie zviera výstavy + najlepšia staršia krava
Detail - najlepšia jalovica

   
Šampiónka + najlepšie vemeno   Najkrajšie zviera + naj staršia krava    Najlepšia jalovica
Foto: Marián Dukes Slovenský CHOV
Druhá 100-tisícová krava z PD Kozárovce 14.8.2020
PD Kozárovce sa môže popýšiť už druhou 100-tisícovou kravou v poradí. Stala sa ňou dojnica číslo SK800777365, z kombinácie WATERBERG (HW-018) x RESS (RSS-001), ktorá sa narodila 22.3.2008. K 11.8.2020 dokázala za 3033 produkčných dní nadojiť 100 556 kg mlieka (3853 kg tuku, 3342 kg bielkovín). Aktuálne sa nachádza v deviatej laktácii. V maximálnej ôsmej laktácii nadojila za 305 dní 12 938 kg mlieka (4,31 % tuku, 3,47 % bielkovín). V prebiehajúcej deviatej laktácii má maximálny denný nádoj 53,9 kg mlieka. Z deviatich otelení dala 5 jalovičiek a 4 býčky. Aktuálne sa v chove nachádzajú jej dve dcéry. Z otelenia v roku 2011 pochádza krava SK801425662 po býkovi GS DIADORA (DIK-008), ktorá ide v matkinách šľapajách, pričom v prebiahajúcej siedmej laktácii má aktuálnu celoživotnú úžitkovosť 62 418 kg mlieka. Najmladšia dcéra (SK812951789) po otcovi GS OTHELLO (HUS-010) je aktuálne v prvej laktácii, kde za prvých 200 dní nadojila 5 780 kg mlieka. 
Keďže je táto plemennica vybratá ako matka býkov, všetci jej doterajší synovia boli zaradení do plemenitby. V tomto roku bol jej syn WATTBERG (WLB-503) po otcovi GS WATTKING (WLB-003) predaný do RD Hron Slovenská Ľupča. Aktuálne sa na základný výber pripravuje ďalší z jej býčkov po otcovi HERZPOCHEN (HRA-006), narodený 27.11.2019, kotrá bude k dispozícii prípadným záujemcom na jar budúceho roku.
Chovateľom z PD Kozárovce, ktoré vedie predseda predstavenstva ZCHSSD Ing. Peter Repiský a hlavný zootechnik pán Milan Szabo, k dosiahnutému úspechu úprimne gratulujeme.

Výpis z plemennej knihy (SK800777365)

 
SK000800777365 - celoživotná úžitkovosť 100 556 kg mlieka  
 
právom pyšní - pán Ďurovič, pani Majerová, pán Szabo a pani Chadimová   SK813334515 po HERZPOCHENovi
Augustové plemenné hodnoty sú tu! 11.8.2020
Prinášame najhorúcejšie novinky zo spoločného výpočtu plemenných hodnôt DAC (Nemecko - Rakúsko - ČR) za mesiac august 2020. Na čele rebríčka býkov podľa GZW naďalej zostáva genomický býk ZEIGER (Zazu x Herzschlag) s hodnotou 144. Na chrbát mu dýcha GS RAZFAZ (Rolls x Etoscha), ktorého český otec vládol rebríčku v minulom roku (GZW 143). Tretiu priečku obsadil HASHTAG (Hayabusa x Mandrin) s hodnotu GZW 141.
Preverené býky majú nového kráľa (GZW 140) - stal sa ním SISYPHUS (Symposium x Wille), ktorý výrazne zlepšuje obsah zložiek v mlieku, dlhovekosť dcér a jeho dcéry sú vysoko nadpriemerné v osvalení a kvalite vemien. Sisyphus obsadil v spoločnom rebíčku genomických a preverených býkov 7. priečku. Druhú priečku (GZW 136) medzi preverenými býkmi drží stálica rebríčka WABAN (WLE-009). Tretím najlepším prevereným býkom (GZW 134) je ETOSCHA (Everest x Idiom).
Medzi býkmi, ktoré sú medzičasom zaregistrované na Slovensku, sa v rebríčku najvyššie umiestnil MANAUS (MMT-005) z kombinácie Miami x Polaroid (GZW 137, 15. priečka spoločného rebríčka). 
Augustové plemenné hodnoty sú základom výberu býkov na pripárovanie v nasledujúcom roku. Veríme, že naše inseminačné spoločnosti si z predmetného rebríčka vyberú kvalitné býky, ktoré budú prínosom pre populáciu strakatého plemena na Slovensku.
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť rebríček TOP 500 býkov podľa GZW. Tradične sme pripravili aj výber býkov, ktoré sú registrované na Slovensku.

Rebríček TOP 500 býkov podľa GZW (DAC 8/2020) zdroj www.zar.at
Býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 8/2020) zdroj www.zar.at

    
ZEIGER (GZW 144)           GS RAZFAZ (GZW 143)    SISYPHUS (GZW 140)    MANAUS (MMT-005)NAJ Slovenský CHOV 2019 13.7.2020

Vydavateľská skupina Slovenský CHOV každoročne vyhodnocuje najlepších chovateľov jednotlivých druhov a plemien hospodárskych zvierat. V rámci slovenského strakatého plemena je poradie chovateľov stanovené na základe produkcie zložiek (vychádzajúcej z priemernej úžitkovosti a obsahu tuku a bielkovín), dĺžky medziobdobia a priemerného poradia laktácie kráv v stáde. Za uplynulý rok pripadlo víťazstvo premiérovo Agrofarme-K, s.r.o., Medzany Ing. Petra Kijovského, zásluhou úžitkovosti 9479 kg mlieka, medziobdobia 393 dní a priemerného poradia laktácie 2,92. Medzianska Agrofarma sa v tejto prestížnej súťaži pravidelne umiestňovala na stupňoch víťazov, no "zlatá medaila" im, doposiaľ, chýbala. Na druhom mieste skončili poľnohospodári zo spoločnosti MKM-Stred, s.r.o., Družstevná pri Hornáde. Tretiu priečku obsadilo PD Dolné Otrokovce. 
Prehľad najlepších chovateľov, ako aj komentár otca súťaže - Ing. Jána Hubu, CSc. si môžete prečítať v priloženom odkaze. Oceneným chovateľom úprimne gratulujeme. Organizátorom súťaže ďakujeme za morálne ocenenie našich chovateľov a neúnavnú propagáciu slovenského poľnohospodárstva, naše plemeno nevynímajúc.
http://agrobiznis.sk/component/content/article/1-uvod/5440-slovensky-strakaty-dobytok-v-suai-naj--veky-progres

Agrofarma-K, s.r.o., Medzany

100-tisícová krava aj na Liptove 10.6.2020

Ďalšou kravou, ktorá presiahla celoživotnú úžitkovosť 100 tisíc kg mlieka, sa stala plemennica číslo SK800934919 pochádzajúca z PD Smrečany v okrese Liptovský Mikuláš. Narodila sa 6.5.2008 a jej otcom je býk WAL (HW-024); otcom matky zasa GS DIONIS (DIK-005). Naposledy sa otelila 24.4.2020 a k 8.6.2020 stihla za 3098 produkčných dní nadojiť 100 675 kg mlieka (3908 kg tuku; 3282 kg bielkovín). Na maximálnej laktácii (ôsmej) nadojila 13 162 kg mlieka (3,86 % tuku; 3,34 % bielkovín). Krava je vybraná ako matka býkov a jeden z jej synov bol zaradený do plemenitby (MUP-503 MUPWAL). Pri poslednej kontrole v práve prbiehajúcej desiatej laktácii nadojila 45,6 kg, takže jej celoživotná úžitkovosť bude ešte určite rásť. Vedeniu družstva - na čele s predsedom Ing. Jánom Janíčkom, hlavným zootechnikom Ing. Jozefom Sališom a farmovou zootechničkou Ing. Vilmou Štaffenovou, úprimne gratulujeme.
Detail z plemennej knihy SK800934919

 

Ďalšie 100-tisícové kravy 28.5.2020
S radosťou Vám predstavujeme ďalšie výnimočné plemennice, ktoré prekročili celoživotnú hranicu produkcie 100 000 kg mlieka. Úspečným chovateľom úprimne gratulujeme.

Krava číslo SK800325876 pochádza z PD Kozárovce. Jej otcom je známy RESS (RSS-001). V pozícii otca matky je syn slávneho Samuraia SAMAN (STG-527). Narodila sa 12.12.2005. Aktuálne je v 11. laktácii a k 6.5.2020 vyprodukovala za 3716 dní 100 312 kg mlieka (27,0 kg na deň produkčného života). V maximálnej deviatej laktácii nadojila 10 160 kg mlieka (3,85 % tuku, 3,47 % bielkovín).
Detail z plemennej knihy SK800325876
 

Ďalšia 100-tisícová krava pochádza z PD Lieskovec. Krava SK800129361 sa narodila 14.1.2005 a pochádza k kombinácie RANDY (RAO-004) x DIR (DRN-001). V maximálnej piatej laktácii nadojila 10 716 kg mlieka (3,03 % tuku, 3,20 % bielkovín). Momentálne sa nachádza v 12. laktácii a k 13.5.2020 za 3995 produkčných dní nadojila 102 304 kg mlieka (25,6 kg na deň produkčného života). 
Detail z plemennej knihy SK800129361
 
Plemenné býky na predaj 12.5.2020
V sekcii Ponuka býkov pribudli nové býky na predaj. Neváhajte si vybrať.
100-tisícová krava z Karpatovky Chmiňany 17.4.2020
Kravy, ktoré za svoj život vyprodukujú viac ako 100-tisíc kg mlieka, sú vo všetkých vyspelých krajinách vysoko cenené. V populáciách strakatých plemien v okolitých krajinách už takéto zvieratá nie sú žiadnou výnimkou. V slovenskej populácii sme, doposiaľ, takého výnimočné kravy nemali. Viacero dojníc prekročilo 90-tisícovú hranicu, potom boli, žiaľ, vyradené a na magickú hranicu 100 000 kg nedosiahli. Prvou z nich, ktorej sa to podarilo, je krava pochádzajúca zo spoločnosti KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany v okrese Prešov. Jej celoživotná produkcia (počítaná z celkových laktácií) je 100 159 kg mlieka (3 724 kg tuku a 3 544 kg bielkovín). Výnimočná dojnica sa narodila 6.4.2007. Jej otcom je slávny EGOS-ET (EGE-003), ktorý sa narodil na PD „Brezina“ Pravotice. V maximálnej laktácii (ôsmej) nadojila 10 301 kg mlieka (4,02 % tuk, 3,68 % bielkoviny). Krava ukončila 11 laktácií. Pozoruhodné je jej priemerné medziobdobie 364 dní, čo znamená, že sa každý rok dokázala oteliť. Chovateľom k prelomovému úspechu gratulujeme. V súčasnosti má viacero kráv „našliapnuté“ na prekonanie 100-tisícovej úžitkovosti. O ďalších elitných plemenniciach vás budeme priebežne informovať.

Výpis z plemennej knihy 
Celoživotná úžitkovosť kravy - laktačný lístok (zdroj: PS SR, š.p.)


kravy v spoločnosti KARPATOVKA

Aprílové spoločné genetické hodnotenie 7.4.2020
Siedmeho apríla boli publikované prvé výsledky spoločného genetického hodnotenia DAC (Nemecko-Rakúsko-ČR) v roku 2020. V rebríčku býkov podľa GZW obhájil prvú priečku genomický býk ZEIGER (otec: Zazu), ktorého súhrnný index klesol o 2 body a dosiahol hodnotu 146. GZW vyšší ako 140 prekročili ešte 3 ďalšie genomické býky z ročníka 2019 - 2 synovia po býkovi Hayabusa a 1 po Herzpochenovi, ktorého poznajú aj chovatelia u nás. Hayabusa aj Herzpochen sú synmi famózneho Herzschlaga, ktorý je extrémnym zlepšovateľom produkcie mlieka (+1416 kg mlieka) a kvality vemien (122). Jeho najväčšou slabinou je horšia dlhovekosť dcér. Medzi býkmi preverenými na dcérach sa na prvé miesto vrátil WABAN (WLE-009) s GZW 136. Žiaľ, tento plemenník už nie je medzi živými, takže zásoby jeho spermy sú už takmer minuté. V TOP 50 rebríčka má však 3 synov. Z býkov, ktorých v súčasnosti využívajú aj slovenskí chovatelia, stojí najvyššie už spomínaný HERZPOCHEN (HRA-006) s GZW 138. 
Pre našich chovateľov sme pripravili rebríček býkov, ktoré sú zaregistrované na Slovensku, a môžu ich tak využívať vo svojich stádach.

Rebríček TOP 500 býkov podľa GZW (DAC 4/2020)
Býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 4/2020)

 
ZEIGER                                             HERZPOCHEN (HRA-006)
 1 2 3 4 5 6 7 8 
9
 10... 
SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.