Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

16. Chovateľský deň Prešov 22.5.2017
Vážení chovatelia a priaznivci plemena Slovenské strakaté. Prinášame Vám vyhodnotenie tejto chovateľskej akcie, kde sa prezentovalo celkovo 22 kráv zo 6 chovateľských subjektov z okolia Prešova, Vranova nad Topľou a Starej Ľubovne. Touto cestou Vám chcem poďakovať za perfektne pripravené a prezentované zvieratá. Taktiež chcem poďakovať všetkým zainteresovaným partnerom a sponzorom a Zväzu chovateľov oviec a kôz za prezentáciu kolekcie ovečiek a kozičiek a za prezentovanie výrobkov z farmy Kamenica pri Lipanoch. Pár záberov v sekcii Fotogaléria

Výsledky: Vyhodnotenie-16-chovatelsky-den-Presov.docx
Prezrite si aj veľmi pekne spracované video: autor Marián Dukes - ďakujeme: www.youtube.com/watch?v=K4LXhjbx0Ho
Upozornenie - list 27.3.2017
        Vážení chovatelia, na základe nekalých praktík niektorých vývozných firiem, Vám zasielame nasledovný list ako formu upozornenia, nakoľko sa nám za posledné obdobie vyviezlo množstvo vysokoteľných a mladých chovných jalovíc do Turecka bez vydaných potvrdení o pôvode. Prechod zvierat bez potvrdení o pôvode cez hranice nie je možný a preto máme podozrenie , že následovne potvrdenia niekto falšuje. Na základe tohto, Vás žiadame o spoluprácu a prosíme Vás o prečítanie tohto upozornenia. Toto  upozornenie ,Vám všetkým zasielame aj poštou.
Upozornenie
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 2017 31.12.2016
                                                  Výzva na predkladanie žiadostí
     
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 93401 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.1 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.46903(2016/XA) týmto :
       
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2017 na podporne opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.46903(2016/XA)
 
     v termíne od 1.1.2017 - do 31.12.2017

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  31.12.2016                                                                 Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
Predstavenstvo ZCHSSD 19.9.2016
      Dňa 27.9.2016 so začiatkom o 10.30 hod. sa v priestoroch Masarykovho Dvora / Vígľaš -Pstruša/ , uskutoční zasadnutie predstavenstva ZCHSSD..
Pozvánka pre členov predstavenstva: tu
11. Národná výstava HZ 19.9.2016
      V dňoch 18-21.8.2016 sa v priestoroch výstavníctva AX v Nitre konal už 11. ročník NVHZ. Pri tejto príležitosti sa tak, ako každoročne úspešne prezentovali aj chovatelia Slovenského strakatého dobytka - družstvo. Celkovo sme prezentovali okolo 35 zvierat, v kategóriách plemenné býky, vysokoteľné jalovice, kravy na 1. a ďalšej laktácii a kolekcie mladých jalovíc po plemenných býkoch. Z chovateľských Subjektov sa przentovali : PD Kozárovce, PD Bátovce, SPD Veselé, RD Šaľa, PD Jur nad Hronom a 1. družstevná a.s. Dačov Lom. Za vynikajúcu pripravenosť zvierat a prezentáciu plemena im patrí obrovská vďaka nakoľko bez nich by prezentácia zvierat nebola možná. Pár záberov najdete v sekcii Foto. V rámci výstavy sa konala aj súťaž o Najkrajšie zviera výstavy, ktorým sa stala Šampiónka plemena z PD Kozároviec. Gratulujeme . Foto zvierata bude priložené  taktiež v sekcii Foto / foto slovenský chov/
Výsledky: tu
Nové plemenné hodnoty býkov fleckvieh/simmental AT/DE 10.4.2016
Dňa 6.4.2016 boli uverejnené nové plemenné hodnoty býkov fleckvieh/simmental v rámci AT/DE, kde sú aj býci pôsobiaci v slovenskej populácii...
rebríček: tu
Zasadnutie výberovej komisie SS 15.2.2016
         Dňa 3.2.2016 sa konalo zasadnutie výberovej komisie pre Slovenský strakatý dobytok v priestoroch Masarykovho dvora  /Vígľaš, Pstruša/ so začiatkom o 10.30 hod.
Prítomní členovia jednomyseľne schválili návrh programu, ktorý bol zasielaný spolu s pozvánkou. Jednotlivých prítomných privítal na zasadnutí predseda výberovej komisie  Ing. Matúš Kohút.
Bližšie informácie a výsledky v zápisnici: tu
Výzva na predkladanie žiadostí 29.12.2015
Výzva na predkladanie žiadostí

      Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 93401 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie registrovanej Európskou komisiou  pod evidenčným číslom SA.41094(2015/XA) týmto :
       
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2016 na podporne opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: Založenie a vedenie plemennej knihy  a plemenárskej evidencie registrovanej EK pod evidečným číslom SA.41094(2015/XA)
 
     v termíne od 1.1.2016 - do 31.12.2016

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 03 Levice

V Leviciach  29.12.2015                                                               Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ


bližšie info: 0366229669,0905415850
www.simmental.sk
mail: zchssd@simmental.sk
Nové plemenné hodnoty býkov fleckvieh/simmental AT/DE 7.12.2015
Dňa 1. 12. boli uverejnené nové plemenné hodnoty býkov fleckvieh/simmental v rámci AT/DE, kde sú aj býci pôsobiaci v slovenskej populácii...
výsledky : gzw fleckvieh/simental 12-2015
 1 2 3 4 5 6 7 8 
9
 10... 
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.