Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Výročná členská schôdza 30.5.2019
Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, ktorá sa uskutoční 12. júna 2019 (streda) o 9.30 v priestoroch Masarykovho dvora vo Vígľaši-Pstruši. Viac infomácií v priloženej pozvánke.

Pozvánkavyužívanie genomických býkov v populácii slovenského strakatého plemena 10.4.2019
Genomická selekcia je skutočným fenoménom poslednej doby. V populácii plemena fleckvieh sa s ňou začalo v roku 2011 v Nemecku a Rakúsku. Na Slovensku sme prvé inseminácie tzv. genomickými býkmi zaznamenali v roku 2012. Za obdobie posledných siedmich rokov sa miera využitia genomických býkov zvýšila zo 7,45 % v roku 2012 na 62,15 % v roku 2018. V priloženom grafe si môžete pozrieť podiel genomických býkov na všetkých insemináciách vykonaných v populácii strakatého dobytka na Slovensku. Taktiež je uvedený aj počet genomických býkov, ktorými boli inseminácie uskutočnené. Za poskytnutie informácií ďakujeme Plemenárskym službám SR, š. p.

Využitie genomických býkov v populácii slovenského strakatého plemena


Veterinárne podmienky AGROKOMPLEX 2019 10.4.2019
Prinášame veterinárne podmienky účasti zvierat na Národnej výstave hospodárskych zvierat v rámci Agrokomplexu 2019.

Veterinárne podmienky AX 2019    Najlepšie chovy v plemennej knihe za rok 2018 6.4.2019
Prinášame rebríčky najlepších chovateľov v plemennej knihe za rok 2018. Do výsledkov sú zahrnuté kravy, ktoré boli zapísané v plemennej knihe a v období 1.1. až 31.12.2018 uzavreli normovanú laktáciu. Výsledky sa môžu mierne líšiť od výsledkov prezentovaných v ročenke PS SR, š.p.

Rebríček chovateľov podľa produkcie mlieka za rok 2018
Rebríček chovateľov podľa produkcie tuk + bielkoviny za rok 2018
Rebríček chovateľov podľa dĺžky medziobdobia za rok 2018


Aprílové genetické hodnotenie DAC 4.4.2019

Najnovšiemu rebríčku býkov podľa GZW v rámci spoločného DAC hodnotenia (Nemecko-Rakúsko-ČR) naďalej vládne český genomický býk ROLLS, ktorého GZW vzrástlo oproti poslednému hodnoteniu zo 144 na 145. Na druhé miesto (GZW 142) sa prepracoval ďalší genomik HERZPOCHEN (HRA-006), ktorému v auguste minulého roka patrila 16. priečka a v decembri bol už na 4. mieste. Herzpochen je extrémny zlepšovateľ produkcie mlieka (+1545 kg) a kvality vemien (123). K jeho posunu smerom nahor prispieva aj rast jeho otca HERZSCHLAGa, ktorý aktuálne figuruje na 3. mieste (GZW 141) ako najlepší z býkov preverených na dcérach. Vystriedal tak WABANa (WLE-009), ktorý sa posunul na 16. miesto (GZW 139) a musí sa uspokojiť s "titulom" druhý najlepší na dcérach preverený býk. Z býkov registrovaných na Slovensku sa vysoko umiestnil aj preverený HURLY (HUC-006) s GZW 139. Bok po boku stoja ďalší dvaja u nás registrovaní býci. Na 25., resp. 26. mieste sa umiestnili genomik MANNA (MHG-002) a jeho otec MAHANGO Pp (MAF-041), ktorí majú zhodný GZW 138. 

Top 500 býkov podľa GZW (DAC apríl 2019)

Býky registrované na Slovensku, zoradené podľa GZW (DAC apríl 2019)

 
HERZPOCHEN (HRA-006)               HERZSCHLAG


Výsledky kontroly úžitkovosti za rok 2018 24.3.2019
V nasledujúcom odkaze si môžete stiahnuť ročenku - "Výsledky kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka v Slovenskej republike za rok 2018", ktorú na svojej internetovej stránke publikovali Plemenárske služby SR, š.p. 
Slovenské strakaté plemeno vrátane krížencov dosiahlo v roku 2018 priemernú úžitkovosť za normovanú laktáciu na úrovni 6 843 kg mlieka s obsahom 3,93 % tuku a 3,40 % bielkovín.

Výsledky kontroly úžitkovosti HD za rok 2018


Nový štatút výberovej komisie a podmienky uznania šľachtiteľského chovu 19.3.2019
Do sekcie O plemene - Výberová komisia sme umiestnili nový šatút výberovej komisie pre slovenské strakaté plemeno. Pridali sme aj nové podmienky pre uznávanie šľachtiteľských chovov strakatého plemena.
Dokumenty nájdete aj v priložených odkazoch.

Štatút výberovej komisie
Podmienky uznávania šľachtiteľských chovov


Plemenná kniha v roku 2018 14.3.2019
V roku 2018 sme pri kravách zapísaných v plemennej knihe zaznamenali nárast úžitkovosti o 87 kg oproti predchádzajúcemu roku. V priemere strakaté kravy nadojili 6739 kg mlieka s obsahom 3,93 % tuku a 3,39 % bielkovín. 
Výsledky za plemennú knihu, vrátane výsledkov základných výberov býkov, si môžete pozrieť v nasledujúcich odkazoch.

Výsledky mliekovej úžitkvosti kráv zapísaných v PK za rok 2018
Prezentácia zo seminára v Gregorovacich 


SPD Veselé - liaheň najlepších kráv 1.3.2019
Najlepšou čistokrvnou kravou slovenského strakatého plemena v kontrolnom roku 2018 sa stala dojnica z SPD Veselé - dcéra vynikajúceho býka WAL (HW-024). V jej rodokmeni nájdeme aj ďalšieho legendárneho býka HIPPO (HOD-004). Aj vďaka špičkovému pôvodu sa momentálne nachádza už v siedmej laktácii. Na maximálnej šiestej laktácii vyprodukovala vynikajúcich 15 256 kg mlieka (3,55 % tuk, 3,49 % bielkoviny). Aktuálne dosahuje celoživotnú úžitkovosť 80 853 kg mlieka!
Vo Veselom mali najlepšiu strakatú kravu aj vlani; aktuálna rekordérka ju však preskočila o viac ako 1000 kg mlieka. Celému tímu SPD Veselé k dosiahnutému chovateľskému úspechu úprimne gratulujeme.

Celoživotná úžitkovosť kravy z PLISu
Výpis z plemennej knihy


 
Foto: Ing. Andrea Briedová, SPD Veselé
Inseminácia v roku 2018 1.3.2019
Býkmi slovenského strakatého plemena, resp. plemena montbeliarde bolo v roku 2018 vykonaných 35,7 % zo všetkých inseminácií na Slovensku. V rámci populácie sa 57,5 % inseminácií vykonalo genomickými býkmi (rok pred tým 55,5 %). Najvyužívanješím býkom bol HARAM (HUC-004), pri ktorom sme zaznamenali 19 114 všetkých inseminácií a 8 932 prvých inseminácií. V nasledujúcom odkaze si môžete pozrieť zoznam najvyužívanejších býkov v populácii strakatého dobytka za rok 2018.

Najvyužívanejšie býky v roku 2018  Zdroj: Plemenárske služby SR, š.p.


Haram (HUC-004) foto: www.sbsas.sk
 1 2 3 4 5 6 7 8 
9
 10... 
SIMMENTAL © 2022. Web developed by LINQ.