Slovenský jazyk English Deutsch

Plemenný štandard slovenského strakatého plemena

Ukazovatele mliekovej úžitkovosti

                                                                            1. laktácia                      2. a ďalšie laktácie
Produkcia mlieka                                               5 000 kg                               6 000 kg a viac
Produkcia mliečnych bielkovín                         165 kg                                  198 kg a viac
Obsah mliečnych bielkovín                               3,30 - 3,40 %                        3,30 - 3,40 %
Obsah tuku                                                         min. 3,80 %                          min. 3,80 %
 
            Plodnosť kráv je charakterizovaná dĺžkou medziobdobia 380 až 400 dní. Ranosť slovenského strakatého plemena je určená vekom a hmotnosťou pri prvom pripustení. Najvhodnejšia hmotnosť pri prvom pripustení je 430 až 450 kg vo veku 17 až 18 mesiacov. Zaradenie plemenných býkov do plemenitby je vo veku 14 - 16 mesiacov.
Vo výkrme býkov sa požaduje intenzívny rast do živej hmotnosti 600 kg pri priemernom dennom prírastku nad 1000 gramov, dobrá jatočná výťažnosť, s vysokým podielom a kvalitou mäsa.
   
Štandard exteriérových vlastností
 
            Slovenské strakaté plemeno je kombinovaného mäsovo-mliekového úžitkového typu so stredným až väčším telesným rámcom, harmonickou stavbou tela a veľmi dobrým osvalením. S ohľadom na súčasnú situáciu vo veľkosti telesného rámca sa vo všeobecnosti požaduje jeho zväčšenie pre podporu kombinovaného úžitkového typu.
 
 
Požiadavky na telové miery, hmotnosť kráv a plemenných býkov
 
 
Ukazovateľ
Kravy Plemenní býci
nad 5 rokov
1. laktácia 2. a ďalšie laktácie
Výška na krížoch      
       priemer (cm) 141 145 155
       rozpätie (cm) 139 - 143 143 - 147 150 - 160
Obvod hrudníka (cm) min. 195 min. 202 250
Živá hmotnosť      
      priemer (kg) 650 700 1 200
      rozpätie (kg) 600 - 700 600 - 800 1100 - 1300
 
 
 
 
 
 


Štandard sfarbenia
 
Základné sfarbenie tela slovenského  strakatého plemena je od žltostrakatého po červenostrakaté. Hlava, spodok brucha, končatiny a koniec chvosta sú biele. Na hlave sú povolené pigmentované miesta. Mulec je ružový a môže mať malé pigmentované sivohnedé miesta. Rohy a paznechty sú voskovožlté.

Rastový štandard slovenského strakatého plemena
 
            Rastový štandard slovenského strakatého plemena požaduje plynulý rast plemenných a chovných zvierat, úmerný príslušnému veku. Hmotnostný rast jednotlivých kategórií má dosahovať nasledovné ukazovatele:
 
 
a) plemenné jalovice:                          od narodenia do veku 12 mesiacov                 800 g
                                                           od 12 do 20 mesiacov                                       700 g
b) plemenné býky v odchove:            od narodenia do základného výberu       nad 1100 g
c) býky vo výkrme:                                                                                            nad 1000 g          
 
 
 
Požiadavky na telové miery, hmotnosť jalovíc a býkov
slovenského strakatého plemena

 
Vek v mesiacoch
 
Hmotnosť
kg
Výška na kohútiku
cm
Obvod hrudníka
 cm
Plemenné jalovice      
6 180 - 190 100 - 110 120 - 130
12 320 - 340 115 - 125 150 - 160
18 440 - 460 125 - 135 165 - 175
24 570 - 590 130 - 140 180 - 190
Plemenní býci      
6 230 - 250 105 - 115 135 - 145
12 440 - 490 125 - 135 180 - 185
13 490 - 540 128 - 140 185 - 190
14 520 - 570 131 - 141 190 - 195
15 550 - 600 134 - 144 195 - 200
16 580 - 630 135 - 145 200 - 205
18 640 - 660 140 - 150 205 - 210
24 840 - 860 145 - 155 210 - 220
60 1100 - 1300 150 - 160 240 - 250
 
 
Hodnotenie rastu a vývoja jalovíc slovenského strakatého plemena
 

 
Vek v mesiacoch Výška na kohútiku
cm
Výška na krížoch
cm
Rastové pásmo
hmotnosť v kg
A B
1. 86 92 60 55
2. 92 97 85 80
3. 95 100 110 100
4. 98 102 135 120
5. 102 107 160 145
6. 104 109 180 165
7. 106 110 220 190
8. 109 114 240 215
9. 113 117 260 235
10. 115 120 280 250
11. 118 122 300 270
12. 120 125 325 295
13. 122 126 340 305
14. 123 127 360 325
15. 125 129 380 345
16. 126 130 410 370
17. 128 132 430 380
18. 130 134 450 410
19. 131 135 470 430
20. 131 135 490 440
21. 132 136 520 470
22. 132 136 540 490
23. 133 137 560 510
24. 133 137 580 530
Teľné jalovice
3. 132 136 520 470
4. 132 136 540 490
5. 133 137 560 510
6. 133 137 580 520
7. 134 138 620 560
 
 
Rastové pásma:
A - štandard – veľmi dobrý odchov
B - vyhovujúcí odchov (t.j. rastové pásmo A a približne -10 %)
C - nevyhovojíci odchov (všetky zvieratá, ktoré nespĺňajú minimálne požadavky
      štandardu B)
 
 Charakteristika jednotlivých častí tela slovenského strakatého plemena
 
 
Koža - je stredne hrubá až hrubá, pružná, elastická a voľne priliehavá, na rebrách    ľahko odtiahnuteľná.
Srsť - je krátka, pevná a lesklá.
Hlava - je stredne dlhá, stredne široká a medzi očami mierne prehĺbená. Pohlavný              dimorfizmus je výrazný. Hlava býkov je kratšia a širšia, hlava kráv je  jemnejšia.
Oči - sú veľké s veľkými elastickými viečkami. Mihalnice stoja pred elastickejšou,             hrubšou, nariasnenou kožou okolo očí.
Nos - je veľký a oválny, mulec je široký s veľkými, silnými a k dentálnej platničke  dobre priliehajúcimi rezákmi.
Krk -  je silný, primerane dlhý s rovnomerným prechodom do trupu a hrudníka.
Kohútik - je  široký, dobre klenutý a pomerne dobre  osvalený, pevne  s  trupom  zviazanou, dlhou, šikmou a svalnatou lopatkou.
Hrudník - je dlhý, široký a dostatočne hlboký.
Rebrá - sú široké, dlhé a majú okrúhle klenutie.
Chrbát - je dlhý, široký a pevný.
Bedrá - sú rovné, široké a dobre osvalené.
Brucho - je priestranné s relatívne hlbšou slabinou.
Panva - je dlhá, široká a mierne sklonená.                                                  
Koreň chvosta - je stredne hrubý.
Stehno - je z vnútornej aj z vonkajšej strany pomerne dobre osvalené.      
Končatiny - sú primerane pevné a suché, korektné v postoji aj v pohybe.
Pätové kĺby - sú širšie, suché a korektne uhlované so zvýraznenou šľachou pätového kĺbu.
Sponky - sú pomerne krátke a pevné.
Paznechty - sú tvrdé, rovnomerné, oválne a dobre uzavreté.
Vemeno – je ďaleko rozložené dopredu a dozadu a je pevne upnuté k spodine brušnej, cecky primerane dlhé a hrubé.
SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.