Slovenský jazyk English Deutsch

Hodnotenie exteriéru v PLIS-e

6.9.2021 V spolupráci s Plemenárskymi službami SR, š.p. sme pre chovateľov pripravili novinku. Každá krava, ktorej exteriér bol ohodnotený bonitérom zväzu, má v PLIS-e v záložke "Hodnotenie exteriéru" uvedené detailné výsledky lineárneho hodnotenia. Po kliknutí na "I" v krúžku si vie chovateľ pri každom znaku pozrieť, ako sa daný znak hodnotí, resp. čo znamená daná číselná hodnota.


Späť
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.