Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI 31.12.2018

    
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 93401 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.1 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.46903(2016/XA) týmto :
       
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2019 na podporne opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.46903(2016/XA) v znení Dodatku č. 1.
 
     v termíne od 2.1.2019 - do 31.12.2019

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  31.12.2018                                                                Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
Domáce plemenné hodnoty - december 2018 17.12.2018
Prinášame výsledky domáceho genetického hodnotenia za mesiac december 2018. Rebríček je zostavený podľa SPI. Na prvej priečke nič nové - stále neohrozene kraľuje WILLE (HW-033) s hodnotou SPI 4807. Aktuálne má v hodnotení 342 dcér s priemernou úžitkovosťou 7805 kg mlieka. Wille si stále drží aj solídne výsledky preverenia v rámci spoločného DAC výpočtu, kde v decembri dosiahol hodnotu GZW 118. Pre zaujímavosť, v čase publikovania prvých výsledkov (august 2011) mal jeho GZW hodnotu 143. Na najvyšších miestach domáceho rebríčka sa postupne presadzujú genomické býky. Na druhom mieste (SPI 3523) sa nachádza býk BOSSI (BSL-001), syn dobre známeho Busserla (BH-004). Štvrtú priečku (SPI 3251) obsadil GW WOHLTAT (WLE-002) - syn už spomínaného Willeho. V tesnom závese za ním skončil GS MAILAND (MG-001) s hodnotou SPI 3239.

Rebríček býkov podľa SPI - december 2018 (Plemenárske služby SR, š. p.)

  
 WILLE (HW-033)                              BOSSI (BSL-001)                              GS WOHLTAT (WLE-002)


Decembrové plemenné hodnoty sú tu! 5.12.2018
Začiatkom mesiaca december boli publikované nové plemenné hodnoty v rámci spoločného výpočtu DAC (Nemecko - Rakúsko - ČR). Rebríček býkov sa oproti augustovému hodnoteniu príliš nezmenil. Na čele je stále býk ROLLS-ET narodený v Česku s hodnotou GZW 144. Nasleduje ďalší genomický býk WEITBLICK (WBR-001). Tento v Nemecku narodený syn Wobblera (HW-047) dosiahol GZW 142. Najlepším býkom prevereným na dcérach zostáva WABAN (WLE-009), ktorý sa oproti ostatnému hodnoteniu posunul zo štvrtej na šiestu priečku (GZW 140). Žiaľ, Waban medzičasom uhynul, takže jeho inseminačné dávky budú nedostatkovým tovarom. Skokanom aktuálneho hodnotenia je genomický býk HERZPOCHEN (HRA-006), ktorý v auguste figuroval na 16. mieste (GZW 138). V aktuálnom rebríčku sa už nachádza na štvrtom mieste (GZW 140).

Rebríček býkov v rámci spoločného výpočtu DAC podľa GZW (december 2018)

  
Weitblick (WBR-001)                          Herzpochen (HRA-006)                Waban (WLE-009)
Lineárne hodnotenie exteriéru - FleckScore 15.10.2018
Všetkým chovateľom slovenského strakatého plemena ponúkame výkon lineárneho hodnotenia exteriéru kráv systémom FleckScore. Získané informácie je možné použiť pri zostavovaní pripárovacích plánov. V prípade záujmu kontaktujte našich pracovníkov - Ing. Matúš Kohút (0905 415850; plemennakniha@simmental.sk), Ing. Ivan Pavlík (0948 166407, pavlik@simmental.sk).


Radešínská Svratka 2018 15.10.2018
V dňoch 11. až 13. septembra 2018 sa pracovníci zväzu zúčastnili pracovnej cesty v Českej republike. Prvá časť programu patrila medzinárodnému stretnutiu bonitérov (ČR, Slovensko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko), na ktorom boli diskutované aktuálne otázky ohľadom systému FleckScore. Od 1.10.2018 sa do tohoto sytému dopĺňa nový znak - rozmiestnenie zadných ceckov. Súčasťou programu bolo aj praktické hodnotenie zvierat na farme ZD Nová Ves u Nového Města na Moravě, pri ktorom sa bonitéri mohli porovnať so svojimi kolegami, resp. s tímom expertov z Nemecka a Rakúska.
Súčasťou programu bola aj účasť na Dni českého strakatého skotu v Radešínskej Svratke, kde sa predstavilo viac ako 70 špičkových kráv. Najlepšie zvieratá vyberala dvojica rozhodcov zo Slovinska - Jože Smolinger a Igor Stanonik. Výstava sa skončila absolútnym úspechom chovateľov z VOD Kámen, ktorí získali titul šampiónky mladších aj starších kráv, kravy s najlepším vemenom, najlepšej prvôstky, najlepšej kravy v tretej laktácii i najlepšej kolekcie kráv... To nepotrebuje ďalší komentár, len úspešným chovateľom úprimne zagratulovať.
Bližšie informácie z cesty nájdete v priloženom dokumente. O výstave v Radešínskej Svratke sa budete môcť dočítať aj v októbrovom čísle Slovenského CHOVu.


Výsledky 13. Národnej výstavy hospodárskych zvierat 19.8.2018
Prinášame výsledky hodnotenia zvierat slovenského strakatého plemena, ktoré vykonal prof. Peter Strapák z SPU v Nitre. Titul najlepšieho vodiča rozhodca pridelil Ing. Daliborovi Drabiščákovi z PD Sekčov Tulčík.
Výsledková listina
Šampiónka + najlepšia prvôstka
Najlepšia staršia krava
Najlepšie vemeno + NAJkrajšie zviera
Najlepšia jalovica
Foto: Slovenský CHOV, Marián Ofúkaný

Augustové plemenné hodnoty 11.8.2018
Prinášame rebríček najlepších býkov spoločného genetického hodnotenia krajín Nemecko-Rakúsko-ČR podľa GZW, ako aj výsledky slovenského genetického hodnotenia podľa SPI. DAC výpočet po prvýkrát v histórii ovládol býk narodený v Česku. Konkrétne ide o mladého genomického býka ROLLS (otec Walk), ktorý sa narodil na ZD Nová Ves-Víska (hodnota gGZW 145). Jeho otec WALK sa oproti ostatnému výpočtu posunul z prvého na siedme miesto (GZW 140). Najlepším býkom prevereným na dcérach je Willeho syn WABAN (4. miesto, GZW 142). Tento býk bol v júli zaregistrovaný aj na Slovensku pod registrom WLE-009. Slovenskému rebríčku naďalej neohrozene kraľuje WILLE (HW-033) s aktuálnou hodnotou SPI 4796. Postupne sa presadzujú genomické býky (GS WOHLTAT, BOSSI, GS WISMUT a pod.)

Rebríček býkov krajín DAC podľa GZW (august 2018)
Rebríček býkov podľa SPI (august 2018)


Návšteva chovateľov z Rakúska 10.8.2018
V dňoch 9. až 10. augusta 2018 sme privítali návštevu chovateľov plemena fleckvieh z Dolného Rakúska. Asi 30-členná delegácia navštívila Bratislavu a Národný žrebčín Topoľčianky. Hlavným bodom programu však bola prehliadka chovov PD Kozárovce a PD Brezina Pravotice. Zúčastnení chovatelia ocenili kvalitu našich zvierat a na Slovensku sa cítili veľmi príjemne. Ďakujeme spomínaným podnikom sa vytvorenie príjemnej atmosféry a erudovaný odborný program.
Príprava na Agrokomplex v plnom prúde... 10.8.2018
V posledných dvoch týždňoch pracovníci zväzu intenzívne pracovali na strihaní zvierat, ktoré sa zúčastnia Národnej výstavy HZ v Nitre (16. - 19.8.2018). Prinášame Vám pár záberov na vemená kráv, ktoré budete môcť v Nitre uvidieť. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10
... 
SIMMENTAL © 2022. Web developed by LINQ.