Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Dôležité upozornenie pre chovateľov ! 21.3.2018
Vážení chovatelia,
na základe nekalých praktík niektorých vývozných firiem, Vám dávame do pozornosti nasledovný list ako formu upozornenia, nakoľko sa nám za posledné obdobie vyviezlo množstvo vysokoteľných a mladých chovných jalovíc do Turecka bez vydaných potvrdení o pôvode. Prechod zvierat cez hranice bez potvrdení o pôvode nie je možný, a preto máme podozrenie, že následovne potvrdenia niekto falšuje. Na základe tohto, Vás žiadame o spoluprácu a prosíme Vás o prečítanie tohto upozornenia.

Kliknutím na nasledujúci odkaz si môžete prečítaťvyššie spomínaný list.
Najlepšia krava 2017 20.3.2018

Najlepšou dojnicou v plemennej knihe slovenského strakatého plemena za rok 2017 sa stala krava č. SK000801494246 z chovu Spoločného poľnohospodárskeho družstva Veselé. V tretej maximálnej laktácii vyprodukovala krásnych 14 040 kg mlieka. Svoju prvú laktáciu ukončila s úžitkovosťou 10 314 kg. Jej aktuálna celoživotná úžitkovosť je  37 995 kg (počítané z celkových laktácií). Momentálne sa nachádza v štvrtej laktácii a má sa k svetu, čo môžete vidieť na priložených fotkách. Na prvej kontrole po štvrtom otelení vyprodukovala 49,9 kg mlieka! Otcom dojnice je býk Intermezzo (RSS-013), otcom jej matky zasa Hirmer MOET (HOS-005). Chovateľom z Veselého úprimne gratulujeme a prajeme im, aby mali vo svojom stáde čo najviac takýchto vysokoúžitkových a dlhovekých kráv. Za fotky ďakujeme Ing. Andrei Briedovej z SPD Veselé.

Kliknutím na ušné číslo sa Vám otvorí detail kravy z plemennej knihy.

 

Facebookové stránky zväzu ! 27.2.2018
Vážení chovatelia a priatelia slovenského strakatého plemena,
vytvorili sme pre Vás facebookovú stránku zväzu. Budeme radi, ak ju budete zdieľať, lajkovať a odporúčať svojim známym. 

https://www.facebook.com/Zväz-chovateľov-slovenského-strakatého-dobytka-družstvo-174225310031856/?modal=admin_todo_tour
Nárast úžitkovosti kráv v plemennej knihe + najlepší chovatelia 2017 9.2.2018
Plemenná kniha, ktorú vedie Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka, zaznamenala nový rekord. V období od 1.1.2017 do 31.12.2017 nadojili kravy zapísané v PK  v priemere 6652 kg mlieka (3,97 % tuk, 3,41 % bielkoviny). Úžitkovosť prvôstok presiahla 6000 kg mlieka (6153 kg). Náš zväz sa z dosiahnutých výsledkov úprimne teší. Chovateľom želáme veľa úspechov v roku 2018. V nasledujúcom súbore si môžete stiahnuť detailné výsledky mliekovej úžitkovosti kráv zapísaných do PK v roku 2017.

Taktiež prinášame rebríčky najlepších chovateľov v plemennej knihe za rok 2017:
Poradie chovateľov podľa kg mlieka za rok 2017
Poradie chovateľov podľa kg tuk+bielkoviny za rok 2017
Poradie chovateľov podľa dĺžky medziobdobia za rok 2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI 31.12.2017
Výzva na predkladanie žiadostí
     
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 93401 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.1 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.46903(2016/XA) týmto :
       
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2018 na podporne opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.46903(2016/XA)
 
     v termíne od 2.1.2018 - do 31.12.2018

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  31.12.2017                                                                Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
16. Chovateľský deň Prešov 22.5.2017
Vážení chovatelia a priaznivci plemena Slovenské strakaté. Prinášame Vám vyhodnotenie tejto chovateľskej akcie, kde sa prezentovalo celkovo 22 kráv zo 6 chovateľských subjektov z okolia Prešova, Vranova nad Topľou a Starej Ľubovne. Touto cestou Vám chcem poďakovať za perfektne pripravené a prezentované zvieratá. Taktiež chcem poďakovať všetkým zainteresovaným partnerom a sponzorom a Zväzu chovateľov oviec a kôz za prezentáciu kolekcie ovečiek a kozičiek a za prezentovanie výrobkov z farmy Kamenica pri Lipanoch. Pár záberov v sekcii Fotogaléria

Výsledky: Vyhodnotenie-16-chovatelsky-den-Presov.docx
Prezrite si aj veľmi pekne spracované video: autor Marián Dukes - ďakujeme: www.youtube.com/watch?v=K4LXhjbx0Ho
Upozornenie - list 27.3.2017
        Vážení chovatelia, na základe nekalých praktík niektorých vývozných firiem, Vám zasielame nasledovný list ako formu upozornenia, nakoľko sa nám za posledné obdobie vyviezlo množstvo vysokoteľných a mladých chovných jalovíc do Turecka bez vydaných potvrdení o pôvode. Prechod zvierat bez potvrdení o pôvode cez hranice nie je možný a preto máme podozrenie , že následovne potvrdenia niekto falšuje. Na základe tohto, Vás žiadame o spoluprácu a prosíme Vás o prečítanie tohto upozornenia. Toto  upozornenie ,Vám všetkým zasielame aj poštou.
Upozornenie
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 2017 31.12.2016
                                                  Výzva na predkladanie žiadostí
     
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 93401 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.1 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.46903(2016/XA) týmto :
       
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2017 na podporne opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.46903(2016/XA)
 
     v termíne od 1.1.2017 - do 31.12.2017

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  31.12.2016                                                                 Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
Predstavenstvo ZCHSSD 19.9.2016
      Dňa 27.9.2016 so začiatkom o 10.30 hod. sa v priestoroch Masarykovho Dvora / Vígľaš -Pstruša/ , uskutoční zasadnutie predstavenstva ZCHSSD..
Pozvánka pre členov predstavenstva: tu
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10
... 
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.