Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Informačné dni ZCHSSD - Gregorovce 7.12.2015
       Dňa 2. decembra sa v Gregorovciach uskutočnili prednášky v rámci Informačných dní ZCHSSD. Témy boli zamerané na nepriame úžitkové vlastnosti plemena ako je dlhovekosť, znaky fitness a exteriéru spojené s  vyhodnotením výsledkov kontroly úžitkovosti za plemeno a taktiež sa poukázalo na nové poznatky spojené s genomikou a ekonomické aspekty v rámci chovu tohoto plemena. Touto cestou chcem ešte raz poďakovať  prednášajúcim a to : Ing. Štefanovi Rybovi, PhD, doc. Ing. Jurajovi Candrákovi, PhD., prof. Ing. Petrovi Strapákovi, PhD a Ing. Janovi Hubovi, PhD. Všetky prezntácie sú voľne dostupné na stiahnutie :
prednáška 1
prednáška 2
prednáška 3
prednáška 4
prednáška 5

10. Národná výstava hospodárskych zvierat Nitra 2015 3.9.2015
Takže máme za sebou už 10. ročník NVHZ v Nitre úspešné za sebou a touto cesto mi dovoľte podeliť sa s Vami o úspechy našich chovateľov. Tohtoročnej výstavy sa zúčastnili títo chovatelia : PD Kozárovce, PD Bátovce, I. Družtevná a.s. Dačov Lom, Združenie Agropodnikateľov Dvory nad Žitavou, SPD Veselé, RD Šaľa, MkM Stred s.r.o. a ku kompletnej kolekcii prispeli prezentáciou svojich býkov aj SBS a.s Banská Bystrica a INSEMAS s.r.o. Lučenec. Naši vystavovatelia sa prezentovali celkovo kolekciou 40 zvierat v kategóriách : Plemenné býky, vysokoteľné jalovice, kravy a kolekcie jalovičiek po jednotlivých býkoch.

Výsledky:

Býci:
 1. miesto: kat. č. 2 - BUSSERL  DE000941223097 INSEMAS s.r.o. Lučenec
 2. miesto: kat. č. 1 - VOBERG  AT000473835619  SBS a.s. Banská Bystrica
Kolekcie jalovičiek
 1. miesto: STG008 SAMLAND – Združenie agr. Dvory nad Zitavou
 2. miesto: HW033 – WILLE – MKM Stred s.r.o. DR. p. Hornáde
 3. miesto: HW036 – WALDBRAND – PD Bátovce
VTJ
 1. Miesto:  kat.č. 5 – SK000812167776 - PB Bátovce, otec: HW037 WESTLEY
 2. Miesto: kat.č: 6 – SK000812136689 - PD Kozárovce, otec: DIK008 DIADORA
 3. Miesto: kat.č: 8 – SK000801589733  -RD Šaľa, otec: DIK008 DIADORA
Prvôstky:
1.Miesto: kat.č. 9 – SK000812030924  -Združenie agr. Dvory nad Žitavou, otec: HUS009  OETZI
2. miesto: kat.č: 13 – SK000801531957  -SPD Veselé , otec: RAO023  RAU
3. miesto: kat. č: 11 – SK000801441724 - I. Dr. A.s. Dačov Lom – MAF022 , MAGFALL
 
Kravy:
 1. Miesto: kat.č: 17-SK000801484066  - PD Kozárovce , otec: DIK008 DIADORA
 2. Miesto: kat. č: 15 – SK00081307859  - PD Kozárovce, otec: RAO023 – RAU
 3. Miesto: kat. č. 18 – SK000801305531  - I. Dr. a.s. Dačov Lom, otec: RSS005 RED MOON
Šampión výstavy a AX - býk BUSSERL - DE000941223097 INSEMAS s.r.o. Lučenec
Šampiónka výstavy: kat. č. 17 – SK000801484066 – PD Kozárovce
Krava s najlepším vemenom: kat. č. 9 – SK000812030924 – Združenie agr. Dvory nad Žitavou
Najlepší vodič výstavy:  p. Ján Foltán – PD Bátovce

Touto cestou chcem všetkým poďakovať za perfektné pripravené zvieratá a super prezentáciu nášho plemena v médiách a pri jednotlivých predvádzaniach počas výstavy.Samozrejme vďaka patrí aj Ing. Pavelovi Královi se Svazu chovatelu českého strakatého skotu za perfektné a korektné hodnotenie kolekcie zvierat...
Prikladám foto víťazných zvierat:

Plemenný býk - BUSSERL - Šampión AX 2015   Insemas s.r.o Lučenec


Šampiónka plemena - PD Kozárovce


Krava s najlepším vemenom + najlepšia prvôstka  - Dvory nad Žitavou


Najlepšia jalovica - PD Bátovce


Najlepší vodič - p. Ján Foltán  -  PD Bátovce
Zmena sídla zväzu 4.5.2015
        Vážení chovatelia, obchodní partneri, spolupracujúce organizácie, dovoľujeme si Vám oznámiť , že v týchto dňoch došlo  k zmene sídla  Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sídlo - na novej adrese:   Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka- družstvo
                                           Sv. Michala  4
                                           934 01  Levice

ostatné fakturačné údaje, telefonické a emailové kontakty ostávajú nezmenené
Za pochopenie ďakujeme.....

Upozornenie 1.4.2015
Zdôvodu štahovania sa do nových priestorov, Vás chceme upozorniť na to, že v čase od 1.4.2015 - do 13.4.2015 nebude fungovať telefónna linka 036-6229669 z dôvodu prekládky. Mobilné čísla a emailové adresy pracovníkov sú naďalej funkčné. Ďakujeme za pochopenie.
Výzva na predkladanie žiadostí 12.3.2015
Výzva na predkladanie žiadostí

      Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo, so sídlom Dopravná 14, 93403 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie registrovanej Európskou komisiou  pod evidenčným číslom SA.41094(2015/XA) týmto :
       
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2015 na podporne opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: Založenie a vedenie plemennej knihy  a plemenárskej evidencie registrovanej EK pod evidečným číslom SA.41094(2015/XA)
 
     v termíne od 13.3.2015 - do 31.12.2015

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Dopravná  14, 934 03 Levice

V Leviciach  12.3.2015                                                                 Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ


bližšie info: 0366229669,0905415850
www.simmental.sk
mail: zchssd@simmental.sk

Predstaventsvo ZCHSSD 8.3.2015
Dňa 10.3.2015 sa v reštaurácii Raketa v Nedožeroch - Brezanoch so začiatkom o 10.00 hod.,  uskutoční prvé tohtoročné zasadnutie členov predstavenstva ZCHSSD, kontrolnej komisie a náhradníkov.
Základný výber býkov 8.3.2015
V dňoch 18 a 19.2. 2015 sa uskutočnili základné výbery býkov plemena Slovenské strakaté. Aktuálnu ponuku nájdete v sekcii Ponuka býkov..
Gregorovce 2015 8.3.2015
Dňa 23.1.2015 sa už tradične v priestoroch penziónu Boudica v Gregorovciach uskutočnilo posedenie chovateľov nielen Prešovškého regiónu, kde boli prezentované aj výsledky za plemennú knihu plemena Slovenské strakaté. Plemeno sa dostalo po prvýkrát v histórii za hranicu 6000 kg mlieka za populáciu v rámci kráv zapísaných v plemennej knihe.
Prezentácia na stiahnutie: tu
XII. ročník Radešínska Svratka - Česká Republika 17.9.2014

Dňa 11.9.2014 sa konal už XII. ročník, najväčšej výstavy českého strakatého skotu v hlavnom meste a to v Radešínskej Svratke. Na výstave sa prezentovalo okolo 85 kráv tohto plemena, celkovo však cez 100 zvierat. Pár fotiek prinášame v sekcii Foto.

Súčasne sa konalo aj výjazdové predstavenstvo ZCHSSD, kde sme po rokovaní navštívili domácich hostiteľov a chovateľov českého strakatého skotu PROAGRO Radešínska Svratka, kde nás sprevádzal samotný predseda Ing. Roman Šustáček. Týmto, chcem poďakovať Dr. Josefovi Kučerovi a už menovanému Ing. Romanovi Šustáčkovi za vytvorenie domáceho prostredia a podmienok pre uskutočnenie zasadnutia. Taktiež prajeme v nomom sídle, veľa pracovných stretnutí a správnych rozhodnutí pri šľachtení českého strakatého skotu.

Výsledky: tu

Augustové plemenné hodnoty býkov 16.9.2014
Začiatkom augusta bili zverejnené nové rakúsko-nemecké plemenné hodnoty býkov, ktorí sú využívaní aj v našej populácii. rebríček tu
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10
... 
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.