Slovenský jazyk English Deutsch
 • 38939027_1009872879194118_6205515637142323200_n
 • IMG_8603
 • 6F68F061-6A08-4AE4-9DF8-1E0A1E3B26EC2
 • Foto-dojnica-PD-Kozarovce-–-kopia
 • 20200603_142025
 • pribelce
 • Smrečany
 • 38985066_247059966134503_2884641830043910144_n
 • DSC_8264
 • DSC_8444
 • DSC_8488
 • F4-(2)
 • F4-(1)
 • F2-(1)
 • 20170503_174627_resized
 • 20170426_120648_resized
RSS - Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka
Aktuality zväzu
Dve stotisícové kravy z Čerenian 15.7.2024
Veľký úspech zaznamenali chovatelia z RD Čereňany. Po júlovom „vážení mlieka“ sa dve dojnice z tohto stáda prehupli celoživotnou úžitkovosťou cez magickú hranicu 100 tisíc kg mlieka. Radi by sme vám priblížili tieto výnimočné kravy.
Staršou z dvojice je plemennica SK000800734140, narodená 17.2.2008. Jej otcom je nemecký býk ROBERTO (RET-003), otcom matky BONSAI (BNR-001). Momentálne sa nachádza v 15. laktácii a za 4286 produkčných dní nadojila 100 264 kg mlieka (3847 kg tuku a 3349 kg bielkovín). Na produkčný deň tak v priemere nadojila 23,4 kg mlieka. Naposledy sa otelila (pätnásty krát) 20. mája a dosahuje aktuálnu dennú produkciu 28,1 kg mlieka. Vysokú celoživotnú úžitkovosť dosiahla vďaka svojej bezproblémovosti, nakoľko jej celoživotné medziobdobie je na úrovni 366 dní. Za svoj dlhý život priviedla na svet 6 jalovičiek a 9 býčkov.
Druhým úžasným zvieraťom je krava SK000801500024, ktorá sa narodila 18.2.2012. V jej rodokmeni dominujú rakúski predkovia – otec INTERMEZZO (RSS-013), otec matky DIONIS (DIK-005). Za 3280 dní produkčného života nadojila 100 721 kg mlieka (3343 kg tuku a 3459 kg bielkovín), čo je 30,7 kg v priemere na deň. Momentálne sa nachádza v desiatej laktácii, ktorú započala 22.1.2024. Ostatnú laktáciu začala dennou produkciou 46,7 kg mlieka; pri šiestej kontrole v prebiehajúcej laktácii, po ktorej sa „prehupla“ cez 100 tisíc kg, nadojila 37,7 kg mlieka. Do výpočtu jej potomstva patria 4 jalovičky a 6 býčkov. Jedna z jej dcér sa celoživotnou úžitkovosťou priblížila k 50 tisíc kg.
Chovateľom z RD Čereňany k týmto vzácnym zvieratám blahoželáme a veríme, že čoskoro budú mať ďalšie nasledovníčky. Zvieratám želáme, aby svoj celoživotný „nádoj“ naďalej rozširovali pri dobrom zdraví.

   
SK000800734140                                    SK000801500024

Viac
Ocenenie najlepších v rámci plemennej knihy za rok 2023 17.6.2024
Na výročnej členskej schôdzi 5. júna 2024 na Masarykovom dvore sme ocenili najlepších chovateľov a zvieratá v rámci plemennej knihy za rok 2023. Prinášame vám výsledky a fotografie z predávania ocenení:
TOP šľachtiteľské chovy podľa kg mlieka
1. miesto ŽIAREC PD Tvrdošín (10 291 kg)
2. miesto KARPATOVKA s.r.o. Chmiňany (9 957 kg)
3. miesto Agrofarma-K s.r.o. Medzany (9 775 kg)


TOP chovatelia podľa dĺžky medziobdobia
1. miesto PORS s.r.o. Oslany (353 dní)
2. miesto PD "Brezina" Pravotice (364 dní)
3. miesto PD Uhrovec a.s. (368 dní)


TOP producenti plemenných býkov
1. miesto PD SEKČOV Tulčík (6 býkov)
2. miesto Agrofarma-K s.r.o. Medzany a PD Kozárovce (po 5 býkov)
3. miesto Agrodružstvo Bystré (4 býky)


TOP chovatelia podľa výslednej známky za exteriér
1. miesto ŽIAREC PD Tvrdošín (81,78)
2. miesto RD Čereňany (81,13)
3. miesto PDP Sedlice (80,98)


TOP staršia krava podľa produkcie mlieka v kg
SK000813096070 TOMAK s.r.o. Podolínec (16 932 kg mlieka)


TOP prvôstka podľa produkcie mlieka v kg
SK000803032119 KARPATOVKA s.r.o. Chmiňany (11 889 kg mlieka)


TOP krava podľa celoživotnej úžitkovosti
SK000801227577 PD Dolné Otrokovce s.r.o. (112 367 kg mlieka)


TOP prvôstka podľa celkového exteriéru
SK000813426537 PD Kapušany (86 bodov)


Viac
Odišiel Ing. Jozef Vengrín 3.5.2024
 S veľkou ľútosťou sme prijali správu, že 2.   mája 2024 nás vo veku 77 rokov   navždy   opustil dlhoročný predseda PD Kozárovce,   a zároveň predseda   predstavenstva Zväzu   chovateľov slovenského strakatého dobytka –   družstvo  Ing. Jozef Vengrín.
 Narodil sa 19. marca 1947 (na Jozefa)   v stredoslovenskej obci Málinec,   odkiaľ sa   však musela jeho rodina vysťahovať,   vzhľadom na plánovanú   výstavbu priehrady.   Osud ho zaviedol do okresu Levice, kde bol   celoživotne   spojený s agrárnym sektorom.   Najskôr pracoval ako odborný zamestnanec   v miestnom mäsospracujúcom závode. V roku   1992 nastúpil ako predseda do   PD Kozárovce.   V neľahkých časoch transformácie prispel   k stabilizácii   a ekonomickému „ozdraveniu“   družstva. Mal vrelý vzťah k živočíšnej výrobe.   V časoch, keď iní s chovom zvierat končili,   prispel k rozvoju chovu hovädzieho dobytka v   domácom podniku. Aj vďaka jeho   rozhodnutiam sa PD Kozárovce prepracovalo   medzi najlepších chovateľov slovenského   strakatého dobytka. Na základe jeho osobného   angažovania boli rekonštruované  ustajňovacie   objekty, nakúpené vysokoteľné jalovice v Nemecku, či vykonané desiatky prenosov embryí, ktoré pomohli zvýšiť potenciál kozárovského stáda. Osobne sa tešil z populárnej kravy Diany, ktorá ako prvá na Slovensku, prekročila hranicu úžitkovosti 14 tisíc kg mlieka.
V období rokov 1997 až 2010 zastával funkciu predsedu predstavenstva ZCHSSD. Zúčastnil sa veľkého množstva rokovaní, výstav, bonitácií či iných podujatí doma aj v zahraničí. Ako jediný zástupca Slovenska zastával exekutívnu funkciu v Európskej federácii chovateľov strakatého dobytka (EVF).
Po odchode na dôchodok žil so svojou manželkou Annou v obci Dolný Pial. Najväčšou radosťou boli pre neho jeho deti a vnúčatá. Strata milovanej manželky bola pre neho veľkou ranou. Napriek tomu naďalej prejavoval záujem o dianie na domácom družstve v Kozárovciach či vo zväze. Milé boli najmä každoročné stretnutia na nitrianskom Agrokomplexe. Jeho odchodom strácame skúseného odborníka, ktorý vynikal svojou ľudskosťou a triezvym pohľadom na svet.
Rodine vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť.
Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 9.5.2024 o 15.00 v dome smútku v Horných Strhároch.
 
Česť jeho pamiatke!


Viac
Všetky aktuality
SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.