Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021 17.12.2020
Kolektív pracovníkov Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka- družstvo ďakuje všetkým chovateľom, partnerom a priaznivcom plemena za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2021. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.Registrácia býkov do inseminácie za rok 2020 17.12.2020
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť zootechnické certifikáty býkov, ktoré boli v roku 2020 registrované do plemennej knihy. Ak sa chcete poinformovať o aktuálnych plemenných hodnotách býkov, kliknite na nasledujúci odkaz. Do kolónky "Stier" zadajte meno býka a stránka Vám vygeneruje aktuálne informácie z databázy www.zar.at. 

Zootechnické certifikáty býkov registrovaných do inseminácie 2020
Prehľad o registrácii býkov do inseminácie za rok 2020

 
Zoznam býkov - nositeľov genetických vád 4.12.2020

Rozvoj genomickej selekcie priniesol objavenie nových genetických vád, ktoré sa vyskutujú v populácii strakatého plemena. Prvou vadou, ktorá sa začala sledovať, bola tzv. arachnomelia (pavúkovitosť). Neskôr sa započalo so sledovaním ďalších vád, ktoré majú rozdielnu závažnosť.
Genetické vady majú recesívnu dedičnosť, tzn. prejavia sa u recesívnych homozygotov (jedinec zdedil chybný "gén" od otca aj od matky). Z uvedeného vyplýva, že využitie býkov - nositeľov genetickej vady, automaticky neznamená, že sa budú rodiť len postihnuté teľatá. K výskytu vady môže dôjsť len v tom prípade, ak takéhoto býka pripárime na kravu, ktorá je nositeľkou rovnakej vady (aj to len s pravdepodobnosťou 25 %). Z uvedeného dôvodu treba pri využití takýchto býkov venovať zvýšenú pozornosť pri zostavovaní pripárovacích plánov.
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - po dohode s inseminačnými spoločnosťami - registruje do plemennej knihy aj býky, ktoré sú nositeľmi genetických vád. Uvedenú skutočnosť uvádzame v zootechnickom certifikáte (POP).
Pre chovateľov sme pripravili zoznam býkov, v ktorom sú uvedené prípadné genetické vady, ktorých sú nositeľmi. V zozname je uvedený aj genotyp býkov pre kappa a beta kazeín v mlieku. Genotyp pre kappa kazeín ovplyvňuje syriteľnosť mlieka (žiaduci genotyp BB, menej žiaduci AA). Genotyp pre beta kazeín súvisí s produkcou tzv. A2 mlieka, ktoré má priaznivé účinky na ľudské zdravie a suvisí aj s alergiou na kravské mlieko (žiaduci genotyp A2A2). Viac o tzv. A2 mlieku si môžete prečítať v priloženom článku, ktorý bol publikovaný na stránke www.chovamedoma.sk.

Zoznam býkov - nositeľov genetických vád

 

Decembrový odhad plemenných hodnôt bez výraznejších zmien 2.12.2020
V prvý decembrový deň boli publikované výsledky posledného spoločného genetického hodnotenia (DAC) v populácii strakatého plemena v tomto roku. Oproti augustovému hodnoteniu nenastali v rebríčku býkov výraznejšie zmeny. Poradiu plemenníkov podľa súhrnného selekčného indexu (GZW) naďalej vládne ZEIGER-ET (ZER-002) s hodnotou 144. O dva body nižší GZW má býk GS RAZFAZ (WLB-006). Tretiu priečku obsadil ďalší genomický býk WINTERTRAUM (GZW 141). Najlepším na dcérach prevereným býkom zostáva SISYPHUS-ET (STG-010) s hodnotu GZW 140. Z TOP 100 rebríčka podľa GZW je aktuálne na Slovensku zaregistrovaných 14 býkov a registrácia ďlaších sa pripravuje.
V priložených súboroch si môžete stiahnuť rebríček najlepších 500 býkov podľa GZW, ako aj rebríček býkov registrovaných na Slovensku. 

Rebríček TOP 500 býkov podľa GZW (DAC 12/2020) zdroj: www.zar.at
Býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 12/2020) zdroj: www.zar.at


ZEIGER (ZER-002) - líder rebríčka podľa GZW
Za profesorom Kúbekom 5.11.2020
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo prijal so zármutkom správu, že dňa 31. októbra 2020 nás vo veku 79 rokov navždy opustil prof. Ing. Alojz Kúbek, CSc., dlhoročný predseda Sekcie šľachtenia a Rady plemennej knihy ZCHSSD. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila 5.11.2020 v kruhu najbližšej rodiny v Nitre. Všetkým pozostalým vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť.
Česť jeho pamiatke.


Členská schôdza sa v pôvodnom termíne neuskutoční ! 15.10.2020
Vážení členovia ZCHSSD, 
v uplynulý dňoch ste od nás dostali pozvánky na členskú schôdzu, ktorá sa mala uskutočniť 22. októbra 2020 v Smrečanoch. Vzhľadom na súčasné epidemiologické opatrenia sa členská schôdza ruší! O novom termíne konania Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie.


18. Chovateľský deň Prešov 2020 17.9.2020
Napriek napätej epidemiologickej situácii sa nášmu zväzu, v spolupráci s chovateľmi, sponzormi a spoluorganizátormi, podarilo úspešne zorganizovať už 18. ročník Chovateľského dňa hovädzieho dobytka v Prešove. Osem chovateľov z okresov Kežmarok, Stará Ľubovňa, Prešov, Vranov nad Topľou a Stropkov priviezlo 24 zvierat slovenského strakatého plemena. Rozhodcom chovateľského dňa bol prof. Peter Strapák z SPU v Nitre. V kategórii jalovíc zvíťazila reprezentantka PD SEKČOV Tulčík. Medzi prvôstkami získala prvé miesto dojnica zo spoločnosti AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš. Najlepšia staršia krava (bola vo štvrtej laktácii) prišla do Prešova z PD Nová Ľubovňa. Kravou s najlepším vemenom bola ocenená víťazná prvôstka z Malého Šariša. Redakcia časopisu Slovenský CHOV ocenila titulom NAJkrajšie zviera výstavy dojnicu z PD Nová Ľubovňa, ktorá zvíťazila medzi staršími kravami. Záverečnom bodkou za úspešným chovateľským dňom bol výber šampiónky. Rozhodca sa priklonil k najlepšej prvôstke zo spoločnosti AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš. Oceneným chovateľom úprimne gratulujeme. Za najlepšieho vodiča rozhodca vybral Marka Pardusa z PD Nová Ľubovňa.
V mene nášho zväzu chceme poďakovať všetkým spoluorganizátorom, sponzorom, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (v zastúpení Ing. Martina Nevolného - generálneho riaditeľa Sekcie poľnohospodárstva), ale najmä chovateľom, ktorí venovali obrovské úsilie a pripravili veľmi peknú kolekciu zvierat, ktorá vzorne reprezentovala naše plemeno. Menovite ide o uvedených chovateľov: Agrodružstvo Bystré, AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš, PD Kapušany, PD Nová Ľubovňa, PD SEKČOV Tulčík, PD ONDAVA Stropkov, PDP Kežmarok a POD Vechec.
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť katalóg z výstavy a lisitnu ocenených vvierat.

Katalóg výstavy
Listina ocenených zvierat
Detail - šampiónka výstavy + krava s najlepším vemenom + najlepšia prvôstka
Detail - NAJkrajšie zviera výstavy + najlepšia staršia krava
Detail - najlepšia jalovica

   
Šampiónka + najlepšie vemeno   Najkrajšie zviera + naj staršia krava    Najlepšia jalovica
Foto: Marián Dukes Slovenský CHOV
Druhá 100-tisícová krava z PD Kozárovce 14.8.2020
PD Kozárovce sa môže popýšiť už druhou 100-tisícovou kravou v poradí. Stala sa ňou dojnica číslo SK800777365, z kombinácie WATERBERG (HW-018) x RESS (RSS-001), ktorá sa narodila 22.3.2008. K 11.8.2020 dokázala za 3033 produkčných dní nadojiť 100 556 kg mlieka (3853 kg tuku, 3342 kg bielkovín). Aktuálne sa nachádza v deviatej laktácii. V maximálnej ôsmej laktácii nadojila za 305 dní 12 938 kg mlieka (4,31 % tuku, 3,47 % bielkovín). V prebiehajúcej deviatej laktácii má maximálny denný nádoj 53,9 kg mlieka. Z deviatich otelení dala 5 jalovičiek a 4 býčky. Aktuálne sa v chove nachádzajú jej dve dcéry. Z otelenia v roku 2011 pochádza krava SK801425662 po býkovi GS DIADORA (DIK-008), ktorá ide v matkinách šľapajách, pričom v prebiahajúcej siedmej laktácii má aktuálnu celoživotnú úžitkovosť 62 418 kg mlieka. Najmladšia dcéra (SK812951789) po otcovi GS OTHELLO (HUS-010) je aktuálne v prvej laktácii, kde za prvých 200 dní nadojila 5 780 kg mlieka. 
Keďže je táto plemennica vybratá ako matka býkov, všetci jej doterajší synovia boli zaradení do plemenitby. V tomto roku bol jej syn WATTBERG (WLB-503) po otcovi GS WATTKING (WLB-003) predaný do RD Hron Slovenská Ľupča. Aktuálne sa na základný výber pripravuje ďalší z jej býčkov po otcovi HERZPOCHEN (HRA-006), narodený 27.11.2019, kotrá bude k dispozícii prípadným záujemcom na jar budúceho roku.
Chovateľom z PD Kozárovce, ktoré vedie predseda predstavenstva ZCHSSD Ing. Peter Repiský a hlavný zootechnik pán Milan Szabo, k dosiahnutému úspechu úprimne gratulujeme.

Výpis z plemennej knihy (SK800777365)

 
SK000800777365 - celoživotná úžitkovosť 100 556 kg mlieka  
 
právom pyšní - pán Ďurovič, pani Majerová, pán Szabo a pani Chadimová   SK813334515 po HERZPOCHENovi
Augustové plemenné hodnoty sú tu! 11.8.2020
Prinášame najhorúcejšie novinky zo spoločného výpočtu plemenných hodnôt DAC (Nemecko - Rakúsko - ČR) za mesiac august 2020. Na čele rebríčka býkov podľa GZW naďalej zostáva genomický býk ZEIGER (Zazu x Herzschlag) s hodnotou 144. Na chrbát mu dýcha GS RAZFAZ (Rolls x Etoscha), ktorého český otec vládol rebríčku v minulom roku (GZW 143). Tretiu priečku obsadil HASHTAG (Hayabusa x Mandrin) s hodnotu GZW 141.
Preverené býky majú nového kráľa (GZW 140) - stal sa ním SISYPHUS (Symposium x Wille), ktorý výrazne zlepšuje obsah zložiek v mlieku, dlhovekosť dcér a jeho dcéry sú vysoko nadpriemerné v osvalení a kvalite vemien. Sisyphus obsadil v spoločnom rebíčku genomických a preverených býkov 7. priečku. Druhú priečku (GZW 136) medzi preverenými býkmi drží stálica rebríčka WABAN (WLE-009). Tretím najlepším prevereným býkom (GZW 134) je ETOSCHA (Everest x Idiom).
Medzi býkmi, ktoré sú medzičasom zaregistrované na Slovensku, sa v rebríčku najvyššie umiestnil MANAUS (MMT-005) z kombinácie Miami x Polaroid (GZW 137, 15. priečka spoločného rebríčka). 
Augustové plemenné hodnoty sú základom výberu býkov na pripárovanie v nasledujúcom roku. Veríme, že naše inseminačné spoločnosti si z predmetného rebríčka vyberú kvalitné býky, ktoré budú prínosom pre populáciu strakatého plemena na Slovensku.
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť rebríček TOP 500 býkov podľa GZW. Tradične sme pripravili aj výber býkov, ktoré sú registrované na Slovensku.

Rebríček TOP 500 býkov podľa GZW (DAC 8/2020) zdroj www.zar.at
Býky registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 8/2020) zdroj www.zar.at

    
ZEIGER (GZW 144)           GS RAZFAZ (GZW 143)    SISYPHUS (GZW 140)    MANAUS (MMT-005)NAJ Slovenský CHOV 2019 13.7.2020

Vydavateľská skupina Slovenský CHOV každoročne vyhodnocuje najlepších chovateľov jednotlivých druhov a plemien hospodárskych zvierat. V rámci slovenského strakatého plemena je poradie chovateľov stanovené na základe produkcie zložiek (vychádzajúcej z priemernej úžitkovosti a obsahu tuku a bielkovín), dĺžky medziobdobia a priemerného poradia laktácie kráv v stáde. Za uplynulý rok pripadlo víťazstvo premiérovo Agrofarme-K, s.r.o., Medzany Ing. Petra Kijovského, zásluhou úžitkovosti 9479 kg mlieka, medziobdobia 393 dní a priemerného poradia laktácie 2,92. Medzianska Agrofarma sa v tejto prestížnej súťaži pravidelne umiestňovala na stupňoch víťazov, no "zlatá medaila" im, doposiaľ, chýbala. Na druhom mieste skončili poľnohospodári zo spoločnosti MKM-Stred, s.r.o., Družstevná pri Hornáde. Tretiu priečku obsadilo PD Dolné Otrokovce. 
Prehľad najlepších chovateľov, ako aj komentár otca súťaže - Ing. Jána Hubu, CSc. si môžete prečítať v priloženom odkaze. Oceneným chovateľom úprimne gratulujeme. Organizátorom súťaže ďakujeme za morálne ocenenie našich chovateľov a neúnavnú propagáciu slovenského poľnohospodárstva, naše plemeno nevynímajúc.
http://agrobiznis.sk/component/content/article/1-uvod/5440-slovensky-strakaty-dobytok-v-suai-naj--veky-progres

Agrofarma-K, s.r.o., Medzany

 1 2 3 4 
5
 6 7 8 9 10... 
SIMMENTAL © 2022. Web developed by LINQ.