Slovenský jazyk English Deutsch

Výberová komisia


štatút výberovej komisie

podmienky uznania šľachtiteľských chovov

Členovia výberovej komisie pre slovenský strakatý dobytok


1.         Ing. Matúš Kohút – predseda (ZCHSSD)
 
2.         Ing. Ivan Pavlík, PhD. – člen (ZCHSSD)
           
3.         Ing. Zuzana Salagová  – člen (MPRV SR)
 
4.         Ing. Marta Dianová - člen (PSSR š.p.)
           
5.         Ing. Ján Huba, CSc. – člen (NPPC - VÚŽV Nitra)
           
6.         MVDr. Anna Petrincová – člen (ŠVPS)
 
7.         Ing. Ivan Tirpák - člen (PD Paňovce)
 
8.         Milan Szabo – člen (PD Kozárovce)
 
9.         Ing. Peter Ivanič  - člen (SBS a.s.)
 
10.       MVDr.Anton Mikita - člen (PSSR š.p.)
 
11.       Ján Berac – člen (I. družstevná, družstvo)
 
12.       Ing. Milan Varga – člen (Bioservis s.r.o.)
 
13.       MVDr. Jozef Janák -  člen (ŠVPS) 
 
14.       MVDr. Martin Mikuláš – člen (ŠVPS)
 
15.       Ing. Daniel Rajčok – člen (PSSR š.p.)
 
16.       Ing. Daniel Szuszek – člen (PSSR š.p.)
 
17.       MVDr. Vasil Černák – člen (ŠVPS)
 
18.       Ing. Peter Annus – člen (PD v Pribete)
           
19.       MVDr. Magdaléna Snopeková – člen (ŠVPS)
 
20.       Ing. Iveta Varcholová - člen (Bioservis s.r.o.)
 
21.       Ing. Maroš Spišák – člen (PSSR š.p.)

SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.