Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Decembrový výpočet plemenných hodnôt s vyššou mierou slovenských dát 5.12.2023
Výsledky decembrového výpočtu plemenných hodnôt priniesli niekoľko zmien. Ako prvé treba s potešením skonštatovať, že do decembrového výpočtu plemenných hodnôt boli zaradené aj nové skupiny znakov za slovenskú populáciu. Vďaka Plemenárskym službám SR, š.p. sa podarilo zahrnúť tri nové znaky : exteriér, dlhovekosť a plodnosť. Od roku 2019 už participujeme na spoločnom hodnotení znakov mliekovej úžitkovosti a od roku 2020 aj na výpočtoch PH pre somatické bunky. Je to významný posun k úplnému zapojeniu slovenskej populácie do spoločného hodnotenia krajín Nemecko, Rakúsko a Česká republika (DAC). Veríme, že v nasledujúcom roku sa podarí zapojiť ďalšie znaky.
Od decembrového výpočtu je publikovaná aj nová plemenná hodnota pre zdravie paznechtov (KGW), pri ktorej sú využívané dáta zbierané od chovateľov pri ošetrovaní paznechtov ako aj údaje pochádzajúce zo zdravotných záznamov, zadávaných veterinárnymi lekármi.

V rebríčku genomických býkov podľa GZW sa na prvú priečku (GZW 151) prepracoval nemecký býk SNOWMAN, ktorého otcom je najlepší Spartacusov syn GS Sputnik. Býk je v majetku menej známej stanice 
Besamungsgenossenschaft Marktredwitz - Wölsau. Kým v predchádzajúcich výpočtoch kraľovali synovia Hashtaga, aktuálne sa darí Sputnikovým synom, ktorý má v TOP 20 piatich potomkov. 
Líder augustového výpočtu HEISS (HRA-028) sa posunul na tretiu priečku s hodnotou GZW 147, na ktorej vystriedal aktuálne druhého plemenníka EINTRACHT (ERT-010).
Medzi preverenými býkmi potvrdil líderskú pozíciu ZEIGER (ZER-002), ktorý navýšil hodnotu GZW oproti augustovému hodnoteniu o 3 body (aktruálne skvelých 146!). Na druhej priečke nájdeme jeho paternálneho brata ZUBRINGER (GZW 140). Tretie miesto obsadil čerstvo preverený HASHTAG (GZW 139).

TOP 200 genomických býkov podľa GZW (DAC 12/2023), zdroj: www.zar.at  
TOP 200 preverených býkov podľa GZW (DAC 12/2023), zdroj: www.zar.at
Genomické býky, registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 12/2023), zdroj: www.zar.at
Preverené býky, registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 12/2023), zdroj: www.zar.at


 
SNOWMAN                              ZEIGERVÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI 26.10.2023
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade so schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.109765 platnej od 4.10.2023
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2023 a 2024 na podporné opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie podľa schálenej štátnej schémy pod evidečným číslom SA.109765
 
     v termíne od 26.10.2023 - do 31.03.2024

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  26.10.2023                                                                Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
                                                                                                       

2. Národný šampionát - Simmental Cup 2023 22.9.2023
V priestoroch Masarykovho dvora vo Vígľaši sme 21.9.2023 zorganizovali druhý ročník Národného šampionátu - Simmental Cup. Výstavy sa zúčastnilo 42 dojníc z podnikov z celého Slovenska. Rozhodcom bol Ing. Pavel Král z Českej republiky.

Výsledková listina
Katalóg výstavy

   

V najpočetnejšej kategórii prvôstok rozhodcu najviac oslovila krava z RD Čereňany, ktorá tesne predstila druhú najlepšiu z podniku ŽIAREC PD Tvrdošín. Tretia najlepšia prvôstka pochádzala z toho dňa veľmi úspešného RD Čereňany.
    

Medzi kravami v druhej laktácii sa presadila dojnica z PD Senohrad, nasledovaná rámcovou kravou zo Žiarca PD Tvrdošín. Tretie miesto získala krava z RD Čereňany.
   

V kategórii kráv v tretej laktácii sa v silnej konurencii obsadila prvé miesto dojnica zo spoločnosti I. DRUŠTEVNÁ, družstvo (farma Sucháň). Na druhom mieste skončila krava zo ŽIAREC PD Tvrdošín a tretia priečka putovala do rúk chovateľom z PD Senohrad.
   

Medzi najstaršími kravami vo štvrtej a vyššej laktácii sa presadila tá najstaršia. Populárna Bridžit z PD Senohrad si okrem toho odniesla aj Cenu profesora Pšenicu pre najdlhovekejšie zviera výstavy. Druhou najlepšou bola kravička z Agrodružstva Bystré. Tretiu priečku si odniesli chovatelia z PD Nová Ľubovňa.
   

Novinkou bolo ocenenie najlepších kolekcií. Podmienkou bolo predviesť 3 kravy z jedného podniku, pričom aspoň jedna musela byť staršou kravou (na druhej a vyššej laktácii). Rozhodca z 9 prihlásených podnikov vybral tri najlepšie kolekcie, ktoré boli predvedené v predvádzacom "ringu". Cenu Ivana Bogdányiho pre najlepšiu kolekciu kráv si oddniesli chovatelia zo ŽIAREC PD Tvrdošín. Druhá priečka sa ušla družstevníkom z RD Čereňany. Tretiu priečku obsadilo Agrodružstvo Bystré.
   

V záverečnom finále rozhodca ako prvú vybral kravu s najlepším vemenom. Bola ňou dojnica zo ŽIAREC PD Tvrdošín na tretej laktácii so vskutku excelentným vemenom. Táto krava bola zároveň ocenená aj ako Najkrajšie zviera výstavy. O tejto cene rozhodla redakcia časopisu Slovenský CHOV.
Šampionát vyvrcholil výberom rezervnej šampiónky (vicešampiónky) a šampiónky. Málokedy sa stáva, aby mladšia krava vo finále predstihla staršiu. Tentokrát sa tak stalo a za šampiónku výstavy bola vybraná víťazka kategórie prvôstok z RD Čereňany. Vicešampiónkou sa stala krava (víťazka "tretích laktácií") z I. družstevnej, družstvo
   
   

Rozhodca nezabudol ani na vodičov. Medzi mužmi bol najlepší Bc. Peter Jurík, ktorý excelentne predvádzal kravy z RD Čereňany. Medzi ženami sa rozhodcovi najviac páčila práca Ing. Lucie Chadimovej z PD Kozárovce.
   

Naša vďaka patrí predovšetkým chovateľom za perfektné zvieratá a vynikajúce predvedenie. Ďalej ďakujeme sponzorom, hostiteľovi z Masarykovho dvora a žiakom SOŠ Pod Bánošom z Banskej Bystrice za pomoc s organizáciou výstavy. No a v neposlednom rade ďakujeme Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Tešíme sa na ďalší rokčník.


 
Najlepší šľachtiteľský chov za rok 2022 22.9.2023
Po druhýkrát sme oceňovali výsledky súťaže o najlepší šľachtiteľský chov slovenského strakatého plemena. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v predvečer Národného šampionátu - Simmental Cup 2023 na Masarykovom dvore. Oceneným gratulujeme a ďakujeme sponzorom za možnosť finančne podporiť najlepších chovateľov.

  
  

V roku 2022 sa najlepšími ŠCH stali:

1. Agrofarma-K s.r.o. Medzany
2. ŽIAREC Poľnohospodárske družstvo Tvrdošín
3. MKM-STRED spol. s r.o. Družstevná pri Hornáde
4. PD Dolné Otrokovce s.r.o.
5. PD Bátovce
Agrokomplex 2023 21.8.2023
V dňoch 17. až 20. augusta 2023 sme zabezpečovali kolekciu zvierat slovenského strakatého plemena v rámci Národnej výstavy HZ na Agrokomplexe v Nitre. Hodnotenie zvierat mala na starosti Ing. Klára Kovárová - zootechnička PD SenohradBola tak prvou ženou v histórii, ktorá rozhodovala výstavu HD na Slovensku.
Ako najlepšiu jalovicu vybrala zviera z PD Kozárovce po býkovi DAILY (DLL-001). Najlepšou prvôstkou sa stala krava z PD vo Vrábľoch po býkovi HURLY (HUC-006). Táto plemennica bola ocenená aj titulom krava s najlepším vemenom. Najlepšou staršou kravou a zároveň šampiónkou výstavy sa stala dojnica z PD Mestečko po býkovi ZOMBIE (ZAR-003). Jej predvádzajúci Bc. Jozef Buday bol rozhodkyňou ocenený titulom najlepší vodič výstavy. Najlepšiu kolekciu jalovičiek priviezli do Nitry chovatelia z PD Kozárovce. Všetkým zúčastneným chceme vysloviť našu úprimnú vďaku za pomoc pri realizácii výstavy.
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť výsledkovú listinu a katalóg výstavy.

Výsledková listina
Katalóg výstavy


Najlepšia jalovica z PD Kozárovce


Najlepšia prvôstka a krava s najlepším vemenom z PD vo Vrábľoch


Najlepšia staršia krava a šampiónka výstyv z PD Mestečko 
Augustový výpočet plemenných hodnôt 8.8.2023
Dnes boli publikované najnovšie výsledky spoločného genetického hodnotenia krajín DE-AT-CZ, na základe ktorých budú vyberané býky do katalógov na budúci rok.
Medzi genomickými býkmi sa na prvé miesto vrátil HEISS (HRA-028), ktorého GZW má hodnotu 149. Býk má prvé dávky dovezené už aj na Slovensko. Na druhú priečku odsunul "lídra" marcového rebríčka MEGASTAR Pp (GZW 148). Rovnakú hodnotu GZW má na treťom mieste sa nachádzajúci EINTRACHT (otec Epik).
Rebríček preverených býkov má nového dominátora. Stal sa ním aj u nás využívaný ZEIGER-ET (ZER-002), ktorého dcéry začínajú vstupovať do produkcie aj u nás. Jeho aktuálny GZW je 143, čo je na prevereného býka vynikajúca hodnota. Druhým v poradí je MONOPOLY PS (MNO-001), ktorý sa tentokrát musel "uspokojiť" s druhou priečkou (GZW 138).
V nasledujúcich prehľadoch si môžete stiahnuť rebríčky najlepších genomických a preverených býkov, ako aj prehľad na Slovensku zaregistrovaných býkov.

TOP 200 genomických býkov podľa GZW (DAC 8/2023) zdroj: www.zar.at
TOP 200 preverených býkov podľa GZW (DAC 8/2023) zdroj: www.zar.at
Genomické býky, registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 8/2023) zdroj: www.zar.at
Preverené býky, registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 8/2023) zdroj: www.zar.at

 
HEISS (HRA-028)                        ZEIGER-ET (ZER-002)
Rekordérka 2022 27.6.2023
Výnimočné zvieratá si zaslúžia výnimočnú pozornosť. Preto by sme Vám dnes radi predstavili najlepšiu kravu v plemennej knihe slovenského strakatého dobytka podľa mliekovej úžitkovosti za rok 2022. Stala sa ňou plemennica SK000813096070 zo spoločnosti TOMAK s.r.o. Podolínec v okrese Stará Ľubovňa. Výnimočná dcéra býka ELROND (ERT-001) nadojila v druhej laktácii 15 920 kg mlieka so slušnými zložkami - 3,81 % tuk (606 kg), 3,15 % bielkoviny (502 kg). Už ako prvôstka dosiahla vynikajúcu produkciu 10 909 kg mlieka (3,81 % tuk, 3,42 % bielkoviny). V aktuálnej tretej laktácii, ktorú započala 27.12.2022, za prvých 100 dní nadojila 5 875 kg mlieka, dokonca za prvých 191 dní už stihla vyprodukovať 11 341 kg mlieka, takže má "našliapnuté" minimálne na vyrovnanie svojho rekordu. V prebiahajúcej laktácii má za sebou 6 kontrolných nádojov, ktoré prinášame v chronologickom poradí: 54 kg - 54 kg - 69 kg - 64,2 kg - 62,8 kg - 53,8 kg. Krava má zdravé vemeno, keďže okrem jedného merania bol obsah somatických buniek v mlieku vždy nižší ako 30 tisíc. Pri júnovej kontrole to bolo len 5 tisíc, čo je úžasné vzhľadom na vysokú úžitkovosť. Krava má okrem vynikajúcej úžitkovosti aj funkčný exteriér. Treba spomenúť, že vlani sa zúčastnila prvého ročníka Národného šampionátu - Simmental Cup v Hniezdnom.
V stáde má už zaradenú jednu dcéru - po býkovi MINTORA (MMT-504), ktorá svoju kariéru začala nádojom 31,4 kg mlieka. 
Chovateľom k tomuto úžasnému zvieraťu gratulujeme!!!

Laktačný lístok kravy

 

Členská schôdza 2023 13.6.2023
Dňa 7. júna 2023 sa na Masarykovom dvore uskutočnila výročná členská schôdza ZCHSSD. V rámci nej boli ocenení najlepší chovatelia a zvieratá podľa údajov z plemennej knihy za rok 2022. Oceneným srdečne gratulujeme.


TOP chovatelia podľa produkcie mlieka (zľava: ŽIAREC PD Tvrdošín - 9905 kg, MKM-STRED s.r.o. Družstevná pri Hornáde - 10066 kg a Agrofarma-K s.r.o. Medzany - 10068 kg).


TOP chovatelia podľa medziobdobia (zľava: PD Kozárovce - 369 dní, AGRO-INSEMAS s.r.o. Trebeľovce - 364 dní, PORS s.r.o. Oslany - 346 dní a František Šváb - 369 dní).


TOP producenti plemenných býkov (zľava: PD Kozárovce - 6 býkov, PD so sídlom v Smrečanoch - 5 býkov, PD SEKČOV Tulčík - 6 býkov a Agrofarma-K s.r.o. Medzany - 10 býkov).


TOP chovatelia podľa exteriéru prvôstok (zľava: Agrofarma-K s.r.o. Medzany - 81,56 bodu, Agrodružstvo Bystré - 81,46 bodu a ŽIAREC PD Tvrdošín - 82,04 bodu).


TOP dlhoveká krava - PD so sídlom v Smrečanoch - SK800834919 - 11 lakt.: 122978 kg mlieka


TOP prvôstka - PD Dolné Otrokovce s.r.o. - SK813030058 - 1. lakt.: 13008 kg mlieka


TOP staršia krava - TOMAK s.r.o. Podolínec - SK812096070 - 2. lakt.: 15919 kg mlieka
Z jarného výpočtu plemenných hodnôt 4.4.2023
Čerstvý DAC výpočet plemenných hodnôt priniesol niekoľko zmien oproti decembrovému odhadu. Na čelo rebríčka býkov sa prepracoval pôvodovo veľmi atraktívny MEGASTAR Pp*, ktorý sa stal prvým geneticky bezrohým „lídrom“ spoločného genetického hodnotenia (GZW 150). Jeho otcom je nie veľmi známy MARTINUS P*S (GZW 130), ktorý smeruje k famóznemu MANOLO-vi. Matka FUTURE patrila medzi geneticky najlepšie jalovice v populácii s aktuálnym GZW 146. Medzičasom už stihla ukončiť prvú laktáciu (8841 kg mlieka, s neuveriteľnými zložkami 6,28 % tuk, 4,15 % bielkoviny). Jej otcom je JARON, otcom otca známejší JANDA. Samotný Megastar Pp* by mal byť výrazným zlepšovateľom produkcie mlieka (+1010 kg), ale aj zložiek (+0,29 % tuk, +0,09 % bielkoviny). Okrem výborného fitnes (125) je aj výrazný zlepšovateľ vemien (125), kde dominuje hlavne ako korektor predného upnutia vemena (122). Býk je v portfóliu hornorakúskej stanice v Hohenzelli. Na druhom mieste sa nachádza decembrový líder rebríčka HEISS (otec HASHTAG), ktorého GZW dosiahlo hodnotu 150. Tretie miesto obsadil stabilný HIGNESS  (otec HELIKON) s GZW 148. Úspech z predchádzajúceho výpočtu potvrdili české býky. Na piatom a šiestom mieste s hodnotami GZW 147, resp. 146 sa umiestnili praví bratia HROMHUJER, ktorí pochádzajú po aj u nás využívanom býkovi HASHTAG (HRA-021) a z kravy po býkovi HUTUBI (HRA-013), ktorá produkuje v Žichlickej zemědělskej a.s. Oba býky patria Chovatelskému družstvu Impuls.
Medzi preverenými býkmi sa na prvé miesto prepracoval aj u nás využívaný MONOPOLY P*S (MNO-001), s vynikajúcou hodnotu GZW 138. Býk výrazne zlepšuje hlavne produkciu mlieka (+1136 kg). Druhú priečku obsadil GS WOIWODE (GZW 138) a na treťom mieste sa umiestnil GS ZERO ONE (GZW 137).
Pozoruhodnosťou aprílového výpočtu je fakt, že najvyššiu priečku medzi genomickými aj preverenými býkmi obsadili bezrohé plemenníky.
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť rebríčky TOP 200 genomických aj preverených býkov. Pripravili sme aj výbery býkov, registrovaných na Slovensku, ktoré sú zoradené podľa GZW.
 
TOP 200 genomických býkov podľa GZW (DAC 4/2023) zdroj: www.zar.at
TOP 200 preverených býkov podľa GZW (DAC 4/2023) zdroj: www.zar.at
Genomické býky, registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 4/2023) zdroj: www.zar.at
Preverené býky, registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 4/2023) zdroj: www.zar.at
 
 
MEGASTAR Pp*                                                          MONOPOLY P*S (MNO-001)

 1 
2
 3 4 5 6 7 8 9 10... 
SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.