Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Aprílovému rebríčku kraľujú synovia WIRBELWINDa 3.4.2024

Najnovší rebríček býkov podľa GZW ovládli synovia aj na Slovensku registrovaného býka WIRBELWIND P*S (WLE-028), ktorý sa v sledovanom poradí umiestnil na 22. mieste s GZW 145. Jeho synovia obsadili prvých 5 miest v aktuálnom hodnotení. Najvyššie postavený býk z decembrového rebríčka SNOWMAN sa musel tentokrát uspokojiť so 6. priečkou (GZW 149). Aktuálny líder WACHAU P*S (GZW 151) je synom už spomenutého Wirbelwinda v kombinácii na dcéru aj u nás využívaného býka SUNRISE (SYS-001). Jeho matka BAILEY v prvej laktácii nadojila 10 175 kg mlieka s výbornými zložkami (4,62 % tuk, 3,45 % bielkoviny). Býk má predpoklady pre výrazné zlepšovanie mliekovej úžitkovosti (+1394 kg mlieka), znakov fitnes (FIT 140) a utváranie vemena (119). Býk je v majetku hornorakúskej inseminačnej stanice Hohenzell a jeho dávky budú k dispozícii v priebehu apríla tohto roku.
Medzi preverenými býkmi naďalej kraľuje ZEIGER (ZER-002), ktorého aktuálny GZW dosahuje hodnotu 142. Veľmi tesne sa k nemu priblížil jeho úplný brat ZUBRINGER s GZW 141.
V nasledujúcich súboroch si môžete stiahnuť TOP rebríčky preverených a genomických býkov podľa GZW. Prinášame aj výbery býkov, ktoré sú registrované na Slovensku.

TOP 200 genomických býkov podľa GZW (DAC 4/2024), zdroj: www.zar.at
TOP 200 preverených býkov podľa GZW (DAC 4/2024), zdroj: www.zar.at
Genomické býky, registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 4/2024), zdroj: www.zar.at
Preverené býky, registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 4/2024), zdroj: www.zar.at


WACHAU P*S - líder rebríčka s GZW 151

Mlieková úžitkovosť s miernym rastom 28.3.2024
Plemenárske služby SR na svojej stránke publikovali ročenku výsledkov kontroly mliekovej úžitkovosti kráv na Slovensku za rok 2023. Môžete si ju prezrieť v nasledujúcom odkaze. Kravy slovenského strakatého plemena v priemere nadojili 7172 kg mlieka s obsahom tuku 3,96 % (284 kg) a bielkovín 3,50 % (251 kg). Oproti minulému roku sme zaznamenali mierny rast na úrovni 19 kg mlieka za normovanú laktáciu. V rámci kontroly úžitkovosti bolo sledovaných 32 936 všetkých laktácií slovenského strakatého plemena.

Nárast úžitkovosti je však výraznejší pri kravách zapísaných v plemennej knihe. Tie dosiahli v roku 2023 priemernú úžitkovosť 7284 kg mlieka (3,98 % tuku; 290 kg tuku; 3,53 % bielkovín; 257 kg bielkovín), čo je o 141 kg mlieka viac ako v predchádzajúcom roku. Potešiteľný je aj trend poklesu priemernej dĺžky medziobdobia, ktoré dosiahlo pri kravách zapísaných v PK hodnotu 391 dní. V plemennej knihe bolo dovedna zapísaných 25 969 kráv, čo je o 1039 zvierat menej ako vlani.

Výsledky úžitkovosti kráv zapísaných v plemennej knihe v roku 2023
Oddiel PK Počet kráv Lakt.
dni
Mlieko
kg
Tuk
kg
Tuk 
%
Bielk.
kg
Bielk.
%
Vek
1.ot.
MO
Oddiel A 18 739 295 7362 293 3,99 261 3,54 28/13 390
Oddiel B 7 032 295 7074 280 3,96 247 3,50 29/ 2 392
Oddiel C 198 297 7658 301 3,93 273 3,57 24/28 409
Spolu všetky 25 969 295 7284 290 3,98 257 3,53 28/18 391
MO - dĺžka medziobdobia (dni)
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI 18.3.2024
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade so schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.109765 platnej od 4.10.2023
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2024 na podporné opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie podľa schválenej štátnej schémy pod evidečným číslom SA.109765
 
     v termíne od 18.3.2024 - do 31.12.2024

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  18.03.2024                                                                Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
Termíny publikovania plemenných hodnôt v roku 2024 3.2.2024
Plemenné hodnoty v rámci spoločného výpočtu DAC budú v roku 2024 publikované v nasledujúcich termínoch:
  • 3. apríl 2024
  • 13. august 2024
  • 3. december 2024
Zootechnické certifikáty býkov 2023 31.1.2024
V roku 2023 sme do inseminácie registrovali 25 býkov. Kópie certifikátov nájdete v priloženom odkaze, rovnako ako aj v sekcii Plemenná kniha.

Prehľad o registrácii býkov do plemennej knihy 2023
Zootechnické certifikáty býkov - inseminácia 2023


Nový znak - zdravie paznechtov (KGW) 18.12.2023
Od decembra 2023 je v rámci spoločného výpočtu DAC publikovaná nová plemenná hodnota - zdravie paznechtov. V nasledujúcom odkaze si môžete stiahnuť informáciu o tomto znaku. Za preklad ďakujeme prof. Petrovi Strapákovi z SPU v Nitre.

Zdravie paznechtov (KGW) - informácia

Ako sme Vás už informovali, Slovensko sa od decembra zapojilo do spoločného hodnotenia DAC troma novými znakmi - exteriér, plodnosť a dlhovekosť. Prinášame preklad informácie, ktorá bola prezentovaná na stránke www.zar.at (predklad prof. Strapák).

Slovensko - nové znaky v spoločnom hodnotení


Fleckscore 2023 18.12.2023
V roku 2023 sme systémom FleckScore lineárne ohodnotili 3720 prvôstok a 30 starších kráv (o 49 zvierat viac ako vlani). Získané údaje od decembra 2023 vstupujú do spoločného genetického hodnotenia exteriéru (Nemecko - Rakúsko - Česko - Taliansko - Slovensko). V nasledujúcich súboroch si môžete stiahnuť súhrnné informácie o hodnotení exteriéru v roku 2023. Prinášame aj rebríčky chovateľov a zoznamy najlepších zvierat.
Všetkým chovateľom ďakujeme za aktívny prístup k hodnoteniu exteriéru a veríme, že v roku 2024 sa do systému zapoja ďalší chovatelia.

Výsledky hodnotenia exteriéru za populáciu prvôstok v roku 2023
Poradie chovateľov podľa celkového hodnotenia - prvôstky 2023
Poradie chovateľov podľa hodnotenia vemena - prvôstky 2023
Poradie chovateľov podľa hodnotenia končatín - prvôstky 2023
TOP 200 najlepších prvôstok podľa celkového hodnotenia
TOP 200 najlepších prvôstok podľa hodnotenia vemena


Smútočné oznámenie 11.12.2023
S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že dňa 10.12.2023 nás vo veku 74 rokov navždy opustil Ing. Ladislav Kazlov st., dlhoročný predseda Poľnohospodárskeho družstva Jur nad Hronom, ktorý taktiež pôsobil ako člen predstavenstva nášho zväzu. Bol dušou chovu hovädzieho dobytka v Jure nad Hronom, pričom vybudoval jedno z najlepších stád na Slovensku. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila 14.12.2023 v dome smútku v Leviciach.

Česť jeho pamiatke...


Decembrový výpočet plemenných hodnôt s vyššou mierou slovenských dát 5.12.2023
Výsledky decembrového výpočtu plemenných hodnôt priniesli niekoľko zmien. Ako prvé treba s potešením skonštatovať, že do decembrového výpočtu plemenných hodnôt boli zaradené aj nové skupiny znakov za slovenskú populáciu. Vďaka Plemenárskym službám SR, š.p. sa podarilo zahrnúť tri nové znaky : exteriér, dlhovekosť a plodnosť. Od roku 2019 už participujeme na spoločnom hodnotení znakov mliekovej úžitkovosti a od roku 2020 aj na výpočtoch PH pre somatické bunky. Je to významný posun k úplnému zapojeniu slovenskej populácie do spoločného hodnotenia krajín Nemecko, Rakúsko a Česká republika (DAC). Veríme, že v nasledujúcom roku sa podarí zapojiť ďalšie znaky.
Od decembrového výpočtu je publikovaná aj nová plemenná hodnota pre zdravie paznechtov (KGW), pri ktorej sú využívané dáta zbierané od chovateľov pri ošetrovaní paznechtov ako aj údaje pochádzajúce zo zdravotných záznamov, zadávaných veterinárnymi lekármi.

V rebríčku genomických býkov podľa GZW sa na prvú priečku (GZW 151) prepracoval nemecký býk SNOWMAN, ktorého otcom je najlepší Spartacusov syn GS Sputnik. Býk je v majetku menej známej stanice 
Besamungsgenossenschaft Marktredwitz - Wölsau. Kým v predchádzajúcich výpočtoch kraľovali synovia Hashtaga, aktuálne sa darí Sputnikovým synom, ktorý má v TOP 20 piatich potomkov. 
Líder augustového výpočtu HEISS (HRA-028) sa posunul na tretiu priečku s hodnotou GZW 147, na ktorej vystriedal aktuálne druhého plemenníka EINTRACHT (ERT-010).
Medzi preverenými býkmi potvrdil líderskú pozíciu ZEIGER (ZER-002), ktorý navýšil hodnotu GZW oproti augustovému hodnoteniu o 3 body (aktruálne skvelých 146!). Na druhej priečke nájdeme jeho paternálneho brata ZUBRINGER (GZW 140). Tretie miesto obsadil čerstvo preverený HASHTAG (GZW 139).

TOP 200 genomických býkov podľa GZW (DAC 12/2023), zdroj: www.zar.at  
TOP 200 preverených býkov podľa GZW (DAC 12/2023), zdroj: www.zar.at
Genomické býky, registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 12/2023), zdroj: www.zar.at
Preverené býky, registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 12/2023), zdroj: www.zar.at


 
SNOWMAN                              ZEIGERVÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI 26.10.2023
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade so schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.109765 platnej od 4.10.2023
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2023 a 2024 na podporné opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie podľa schálenej štátnej schémy pod evidečným číslom SA.109765
 
     v termíne od 26.10.2023 - do 31.03.2024

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  26.10.2023                                                                Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
                                                                                                       

 
1
 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 
SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.