Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Dve stotisícové kravy z Čerenian 15.7.2024
Veľký úspech zaznamenali chovatelia z RD Čereňany. Po júlovom „vážení mlieka“ sa dve dojnice z tohto stáda prehupli celoživotnou úžitkovosťou cez magickú hranicu 100 tisíc kg mlieka. Radi by sme vám priblížili tieto výnimočné kravy.
Staršou z dvojice je plemennica SK000800734140, narodená 17.2.2008. Jej otcom je nemecký býk ROBERTO (RET-003), otcom matky BONSAI (BNR-001). Momentálne sa nachádza v 15. laktácii a za 4286 produkčných dní nadojila 100 264 kg mlieka (3847 kg tuku a 3349 kg bielkovín). Na produkčný deň tak v priemere nadojila 23,4 kg mlieka. Naposledy sa otelila (pätnásty krát) 20. mája a dosahuje aktuálnu dennú produkciu 28,1 kg mlieka. Vysokú celoživotnú úžitkovosť dosiahla vďaka svojej bezproblémovosti, nakoľko jej celoživotné medziobdobie je na úrovni 366 dní. Za svoj dlhý život priviedla na svet 6 jalovičiek a 9 býčkov.
Druhým úžasným zvieraťom je krava SK000801500024, ktorá sa narodila 18.2.2012. V jej rodokmeni dominujú rakúski predkovia – otec INTERMEZZO (RSS-013), otec matky DIONIS (DIK-005). Za 3280 dní produkčného života nadojila 100 721 kg mlieka (3343 kg tuku a 3459 kg bielkovín), čo je 30,7 kg v priemere na deň. Momentálne sa nachádza v desiatej laktácii, ktorú započala 22.1.2024. Ostatnú laktáciu začala dennou produkciou 46,7 kg mlieka; pri šiestej kontrole v prebiehajúcej laktácii, po ktorej sa „prehupla“ cez 100 tisíc kg, nadojila 37,7 kg mlieka. Do výpočtu jej potomstva patria 4 jalovičky a 6 býčkov. Jedna z jej dcér sa celoživotnou úžitkovosťou priblížila k 50 tisíc kg.
Chovateľom z RD Čereňany k týmto vzácnym zvieratám blahoželáme a veríme, že čoskoro budú mať ďalšie nasledovníčky. Zvieratám želáme, aby svoj celoživotný „nádoj“ naďalej rozširovali pri dobrom zdraví.

   
SK000800734140                                    SK000801500024

Ocenenie najlepších v rámci plemennej knihy za rok 2023 17.6.2024
Na výročnej členskej schôdzi 5. júna 2024 na Masarykovom dvore sme ocenili najlepších chovateľov a zvieratá v rámci plemennej knihy za rok 2023. Prinášame vám výsledky a fotografie z predávania ocenení:
TOP šľachtiteľské chovy podľa kg mlieka
1. miesto ŽIAREC PD Tvrdošín (10 291 kg)
2. miesto KARPATOVKA s.r.o. Chmiňany (9 957 kg)
3. miesto Agrofarma-K s.r.o. Medzany (9 775 kg)


TOP chovatelia podľa dĺžky medziobdobia
1. miesto PORS s.r.o. Oslany (353 dní)
2. miesto PD "Brezina" Pravotice (364 dní)
3. miesto PD Uhrovec a.s. (368 dní)


TOP producenti plemenných býkov
1. miesto PD SEKČOV Tulčík (6 býkov)
2. miesto Agrofarma-K s.r.o. Medzany a PD Kozárovce (po 5 býkov)
3. miesto Agrodružstvo Bystré (4 býky)


TOP chovatelia podľa výslednej známky za exteriér
1. miesto ŽIAREC PD Tvrdošín (81,78)
2. miesto RD Čereňany (81,13)
3. miesto PDP Sedlice (80,98)


TOP staršia krava podľa produkcie mlieka v kg
SK000813096070 TOMAK s.r.o. Podolínec (16 932 kg mlieka)


TOP prvôstka podľa produkcie mlieka v kg
SK000803032119 KARPATOVKA s.r.o. Chmiňany (11 889 kg mlieka)


TOP krava podľa celoživotnej úžitkovosti
SK000801227577 PD Dolné Otrokovce s.r.o. (112 367 kg mlieka)


TOP prvôstka podľa celkového exteriéru
SK000813426537 PD Kapušany (86 bodov)


Odišiel Ing. Jozef Vengrín 3.5.2024
 S veľkou ľútosťou sme prijali správu, že 2.   mája 2024 nás vo veku 77 rokov   navždy   opustil dlhoročný predseda PD Kozárovce,   a zároveň predseda   predstavenstva Zväzu   chovateľov slovenského strakatého dobytka –   družstvo  Ing. Jozef Vengrín.
 Narodil sa 19. marca 1947 (na Jozefa)   v stredoslovenskej obci Málinec,   odkiaľ sa   však musela jeho rodina vysťahovať,   vzhľadom na plánovanú   výstavbu priehrady.   Osud ho zaviedol do okresu Levice, kde bol   celoživotne   spojený s agrárnym sektorom.   Najskôr pracoval ako odborný zamestnanec   v miestnom mäsospracujúcom závode. V roku   1992 nastúpil ako predseda do   PD Kozárovce.   V neľahkých časoch transformácie prispel   k stabilizácii   a ekonomickému „ozdraveniu“   družstva. Mal vrelý vzťah k živočíšnej výrobe.   V časoch, keď iní s chovom zvierat končili,   prispel k rozvoju chovu hovädzieho dobytka v   domácom podniku. Aj vďaka jeho   rozhodnutiam sa PD Kozárovce prepracovalo   medzi najlepších chovateľov slovenského   strakatého dobytka. Na základe jeho osobného   angažovania boli rekonštruované  ustajňovacie   objekty, nakúpené vysokoteľné jalovice v Nemecku, či vykonané desiatky prenosov embryí, ktoré pomohli zvýšiť potenciál kozárovského stáda. Osobne sa tešil z populárnej kravy Diany, ktorá ako prvá na Slovensku, prekročila hranicu úžitkovosti 14 tisíc kg mlieka.
V období rokov 1997 až 2010 zastával funkciu predsedu predstavenstva ZCHSSD. Zúčastnil sa veľkého množstva rokovaní, výstav, bonitácií či iných podujatí doma aj v zahraničí. Ako jediný zástupca Slovenska zastával exekutívnu funkciu v Európskej federácii chovateľov strakatého dobytka (EVF).
Po odchode na dôchodok žil so svojou manželkou Annou v obci Dolný Pial. Najväčšou radosťou boli pre neho jeho deti a vnúčatá. Strata milovanej manželky bola pre neho veľkou ranou. Napriek tomu naďalej prejavoval záujem o dianie na domácom družstve v Kozárovciach či vo zväze. Milé boli najmä každoročné stretnutia na nitrianskom Agrokomplexe. Jeho odchodom strácame skúseného odborníka, ktorý vynikal svojou ľudskosťou a triezvym pohľadom na svet.
Rodine vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť.
Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 9.5.2024 o 15.00 v dome smútku v Horných Strhároch.
 
Česť jeho pamiatke!


Aprílovému rebríčku kraľujú synovia WIRBELWINDa 3.4.2024

Najnovší rebríček býkov podľa GZW ovládli synovia aj na Slovensku registrovaného býka WIRBELWIND P*S (WLE-028), ktorý sa v sledovanom poradí umiestnil na 22. mieste s GZW 145. Jeho synovia obsadili prvých 5 miest v aktuálnom hodnotení. Najvyššie postavený býk z decembrového rebríčka SNOWMAN sa musel tentokrát uspokojiť so 6. priečkou (GZW 149). Aktuálny líder WACHAU P*S (GZW 151) je synom už spomenutého Wirbelwinda v kombinácii na dcéru aj u nás využívaného býka SUNRISE (SYS-001). Jeho matka BAILEY v prvej laktácii nadojila 10 175 kg mlieka s výbornými zložkami (4,62 % tuk, 3,45 % bielkoviny). Býk má predpoklady pre výrazné zlepšovanie mliekovej úžitkovosti (+1394 kg mlieka), znakov fitnes (FIT 140) a utváranie vemena (119). Býk je v majetku hornorakúskej inseminačnej stanice Hohenzell a jeho dávky budú k dispozícii v priebehu apríla tohto roku.
Medzi preverenými býkmi naďalej kraľuje ZEIGER (ZER-002), ktorého aktuálny GZW dosahuje hodnotu 142. Veľmi tesne sa k nemu priblížil jeho úplný brat ZUBRINGER s GZW 141.
V nasledujúcich súboroch si môžete stiahnuť TOP rebríčky preverených a genomických býkov podľa GZW. Prinášame aj výbery býkov, ktoré sú registrované na Slovensku.

TOP 200 genomických býkov podľa GZW (DAC 4/2024), zdroj: www.zar.at
TOP 200 preverených býkov podľa GZW (DAC 4/2024), zdroj: www.zar.at
Genomické býky, registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 4/2024), zdroj: www.zar.at
Preverené býky, registrované na Slovensku podľa GZW (DAC 4/2024), zdroj: www.zar.at


WACHAU P*S - líder rebríčka s GZW 151

Mlieková úžitkovosť s miernym rastom 28.3.2024
Plemenárske služby SR na svojej stránke publikovali ročenku výsledkov kontroly mliekovej úžitkovosti kráv na Slovensku za rok 2023. Môžete si ju prezrieť v nasledujúcom odkaze. Kravy slovenského strakatého plemena v priemere nadojili 7172 kg mlieka s obsahom tuku 3,96 % (284 kg) a bielkovín 3,50 % (251 kg). Oproti minulému roku sme zaznamenali mierny rast na úrovni 19 kg mlieka za normovanú laktáciu. V rámci kontroly úžitkovosti bolo sledovaných 32 936 všetkých laktácií slovenského strakatého plemena.

Nárast úžitkovosti je však výraznejší pri kravách zapísaných v plemennej knihe. Tie dosiahli v roku 2023 priemernú úžitkovosť 7284 kg mlieka (3,98 % tuku; 290 kg tuku; 3,53 % bielkovín; 257 kg bielkovín), čo je o 141 kg mlieka viac ako v predchádzajúcom roku. Potešiteľný je aj trend poklesu priemernej dĺžky medziobdobia, ktoré dosiahlo pri kravách zapísaných v PK hodnotu 391 dní. V plemennej knihe bolo dovedna zapísaných 25 969 kráv, čo je o 1039 zvierat menej ako vlani.

Výsledky úžitkovosti kráv zapísaných v plemennej knihe v roku 2023
Oddiel PK Počet kráv Lakt.
dni
Mlieko
kg
Tuk
kg
Tuk 
%
Bielk.
kg
Bielk.
%
Vek
1.ot.
MO
Oddiel A 18 739 295 7362 293 3,99 261 3,54 28/13 390
Oddiel B 7 053 295 7074 280 3,96 247 3,50 29/ 2 392
Oddiel C 177 297 7658 301 3,93 273 3,57 24/28 409
Spolu všetky 25 969 295 7284 290 3,98 257 3,53 28/18 391
MO - dĺžka medziobdobia (dni)
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI 18.3.2024
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 934 01 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade so schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.109765 platnej od 4.10.2023
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2024 na podporné opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na zavedenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie podľa schválenej štátnej schémy pod evidečným číslom SA.109765
 
     v termíne od 18.3.2024 - do 31.12.2024

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  18.03.2024                                                                Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
Termíny publikovania plemenných hodnôt v roku 2024 3.2.2024
Plemenné hodnoty v rámci spoločného výpočtu DAC budú v roku 2024 publikované v nasledujúcich termínoch:
  • 3. apríl 2024
  • 13. august 2024
  • 3. december 2024
Zootechnické certifikáty býkov 2023 31.1.2024
V roku 2023 sme do inseminácie registrovali 25 býkov. Kópie certifikátov nájdete v priloženom odkaze, rovnako ako aj v sekcii Plemenná kniha.

Prehľad o registrácii býkov do plemennej knihy 2023
Zootechnické certifikáty býkov - inseminácia 2023


Nový znak - zdravie paznechtov (KGW) 18.12.2023
Od decembra 2023 je v rámci spoločného výpočtu DAC publikovaná nová plemenná hodnota - zdravie paznechtov. V nasledujúcom odkaze si môžete stiahnuť informáciu o tomto znaku. Za preklad ďakujeme prof. Petrovi Strapákovi z SPU v Nitre.

Zdravie paznechtov (KGW) - informácia

Ako sme Vás už informovali, Slovensko sa od decembra zapojilo do spoločného hodnotenia DAC troma novými znakmi - exteriér, plodnosť a dlhovekosť. Prinášame preklad informácie, ktorá bola prezentovaná na stránke www.zar.at (predklad prof. Strapák).

Slovensko - nové znaky v spoločnom hodnotení


Fleckscore 2023 18.12.2023
V roku 2023 sme systémom FleckScore lineárne ohodnotili 3720 prvôstok a 30 starších kráv (o 49 zvierat viac ako vlani). Získané údaje od decembra 2023 vstupujú do spoločného genetického hodnotenia exteriéru (Nemecko - Rakúsko - Česko - Taliansko - Slovensko). V nasledujúcich súboroch si môžete stiahnuť súhrnné informácie o hodnotení exteriéru v roku 2023. Prinášame aj rebríčky chovateľov a zoznamy najlepších zvierat.
Všetkým chovateľom ďakujeme za aktívny prístup k hodnoteniu exteriéru a veríme, že v roku 2024 sa do systému zapoja ďalší chovatelia.

Výsledky hodnotenia exteriéru za populáciu prvôstok v roku 2023
Poradie chovateľov podľa celkového hodnotenia - prvôstky 2023
Poradie chovateľov podľa hodnotenia vemena - prvôstky 2023
Poradie chovateľov podľa hodnotenia končatín - prvôstky 2023
TOP 200 najlepších prvôstok podľa celkového hodnotenia
TOP 200 najlepších prvôstok podľa hodnotenia vemena


 
1
 2 3 4 5 6 7 8 9 10... 
SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.