Slovenský jazyk English Deutsch

Zoznam nositeľov genetických vád

3.11.2022 Pripravili sme zoznam býkov - nositeľov genetických vád, ktoré sa nachádzajú v ponukách inseminačných spoločností na budúci rok. V prílohe zoznamu sa nachádza charakteristika jednotlivých vád.

Zoznam býkov - nositeľov genetických vád

Genetické vady majú recesívnu dedičnosť, tzn. prejavia sa u recesívnych homozygotov (jedinec zdedil chybný "gén" od otca aj od matky). Z uvedeného vyplýva, že využitie býkov - nositeľov genetickej vady, automaticky neznamená, že sa budú rodiť len postihnuté teľatá. K výskytu vady môže dôjsť len v tom prípade, ak takéhoto býka pripárime na kravu, ktorá je nositeľkou rovnakej vady (aj to len s pravdepodobnosťou 25 %). Z uvedeného dôvodu treba pri využití takýchto býkov venovať zvýšenú pozornosť pri zostavovaní pripárovacích plánov. Výborným nástrojom je genomovanie plemenníc, pri ktoroch dostane chovateľ aj informáciu o prípadnej genetickej vade 
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - po dohode s inseminačnými spoločnosťami - registruje do plemennej knihy aj býky, ktoré sú nositeľmi genetických vád. Uvedenú skutočnosť uvádzame v zootechnickom certifikáte (POP).
Späť
SIMMENTAL © 2023. Web developed by LINQ.