Slovenský jazyk English Deutsch

Pripárovanie matiek býkov v roku 2023

11.11.2022 Sekcia šľachtenia a rada plemennej knihy pri ZCHSSD prijala na svojom októbrovom zasadaní podmienky pre výber býkov na pripárovanie matiek býkov v roku 2023. Boli prijaté nasledujúce požiadavky:
- preverené býky GZW viac ako 130
- genomické býky GZW viac ako 135
- geneticky bezrohé preverené býky GZW viac ako 125
- geneticky bezrohé genomické býky GZW viac ako 130
Ďalej býky nesmú byť nositeľmi genetickej vady MS.

Prinášame Vám zoznam odporúčaných plemenníkov na pripúšťanie matiek býkov, ktorý bol konzultovaný so zástupcami všetkých inseminačných spoločností. Pripárovanie MB môžete konzultovať s pracovníkmi zväzu.

Zoznam odporúčaných býkov na pripárovanie MB


Späť
SIMMENTAL © 2022. Web developed by LINQ.