Slovenský jazyk English Deutsch

Členská schôdza 2022

28.6.2022 15. júna 2022 sa usktočnila členská schôdza ZCHSSD na tradičnom mieste vo Vígľaši-Pstruši. Na členskej schôdzi bolo zvolené nové predstavenstvo a kontrolná komisia zväzu na nové funkčné obdobie. Za predseda predstavenstva bol zvolený Ing. Peter Repiský (PD Kozárovce), za členov: Ing. Matúš Kohút (ZCHSSD), Cyril Orčík (ŽIAREC PD Tvrdošín) - podpredseda zväzu, Ing. Jozef Sališ (PD so sídlom v Smrečanoch), Ing. Ivan Tirpák (PD Paňovce), MVDr. Gabriel Drabičšák (PD SEKČOV v Tulčíku), prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (SPU v Nitre), Ing. Peter Ježo, PhD. (PD Mestečko), Ing. Martin Gondek (PD "Brezina" Pravotice), Ing. Ján Dvorjak (Agrodružstvo Bystré) - náhradník, Ing. Marek Benč (PDP Kežmarok) - náhradník. Za predsedu kontrolnej komisie bol opätovne zvolený Ing. Peter Kijovský (Agrofarma-K, s.r.o., Medzany) a za jej členov: Ing. Martina Luptáková (PD Lieskovec), Ján Berac (I. družstevná, družstvo) a Ing. Zuzana Pavlíková (RD Čereňany) - náhradníčka.
V rámci schôdze boli ocenení aj najlepší chovatelia na základe výsledkov v plemennej knihe za rok 2021. Ako najlepší producenti plemenných býkov získali ocenenie Agrofarma-K, s.r.o., Medzany a PD Kozárovce. Ocenenie za najlepšie medziobdobie si preprali PORS, s.r.o. Oslany, František Šváb SHR Sirník a "Orava" PPD Nižná. Ocenenie za výsledky hodnotenia exteriéru si prebrali Agrofarma-K, s.r.o., Medzany, ŽIAREC PD Tvrdošín a I. družstevná, družstvo. Ocenenie pre najlepšiu staršiu kravu aj prvôstoku si odnieslo ŽIAREC PD Tvrdošín. Cenu za kravu s najvyššou celoživotnou úžitkovoťou si prebral zástupca PD Smrečany. Ocenenie pre najlepšiu prvôstku v rámci hodnotenia exteriéru si odnieslo PD Kapušany pri Prešove.

    
   
Späť
SIMMENTAL © 2022. Web developed by LINQ.