Slovenský jazyk English Deutsch

Druhá 100-tisícová krava z PD Kozárovce

14.8.2020 PD Kozárovce sa môže popýšiť už druhou 100-tisícovou kravou v poradí. Stala sa ňou dojnica číslo SK800777365, z kombinácie WATERBERG (HW-018) x RESS (RSS-001), ktorá sa narodila 22.3.2008. K 11.8.2020 dokázala za 3033 produkčných dní nadojiť 100 556 kg mlieka (3853 kg tuku, 3342 kg bielkovín). Aktuálne sa nachádza v deviatej laktácii. V maximálnej ôsmej laktácii nadojila za 305 dní 12 938 kg mlieka (4,31 % tuku, 3,47 % bielkovín). V prebiehajúcej deviatej laktácii má maximálny denný nádoj 53,9 kg mlieka. Z deviatich otelení dala 5 jalovičiek a 4 býčky. Aktuálne sa v chove nachádzajú dve jej dcéry. Z otelenia v roku 2011 pochádza krava SK801425662 po býkovi GS DIADORA (DIK-008), ktorá ide v matkinách šľapajách, pričom v prebiahajúcej siedmej laktácii má aktuálnu celoživotnú úžitkovosť 62 418 kg mlieka. Najmladšia dcéra (SK812951789) po otcovi GS OTHELLO (HUS-010) je aktuálne v prvej laktácii, kde za prvých 200 dní nadojila 5 780 kg mlieka. 
Keďže je táto plemennica vybratá ako matka býkov, všetci jej doterajší synovia boli zaradení do plemenitby. V tomto roku bol jej syn WATTBERG (WLB-503) po otcovi GS WATTKING (WLB-003) predaný do RD Hron Slovenská Ľupča. Aktuálne sa na základný výber pripravuje ďalší z jej býčkov po otcovi HERZPOCHEN (HRA-006), narodený 27.11.2019, kotrá bude k dispozícii prípadným záujemcom na jar budúceho roku.
Chovateľom z PD Kozárovce, ktoré vedie predseda predstavenstva ZCHSSD Ing. Peter Repiský a hlavný zootechnik pán Milan Szabo, k dosiahnutému úspechu úprimne gratulujeme.

Výpis z plemennej knihy (SK800777365)

 
SK000800777365 - celoživotná úžitkovosť 100 556 kg mlieka  
 
právom pyšní - pán Ďurovič, pani Majerová, pán Szabo a pani Chadimová   SK813334515 po HERZPOCHENovi
Späť
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.