Slovenský jazyk English Deutsch

Za profesorom Kúbekom

5.11.2020 ZZväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo prijal so zármutkom správu, že dňa 31. októbra 2020 nás vo veku 79 rokov navždy opustil prof. Ing. Alojz Kúbek, CSc., dlhoročný predseda Sekcie šľachtenia a Rady plemennej knihy ZCHSSD. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila 5.11.2020 v kruhu najbližšej rodiny v Nitre. Všetkým pozostalým vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť.
Česť jeho pamiatke.


Späť
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.