Slovenský jazyk English Deutsch

NAJ Slovenský CHOV 2019

13.7.2020

Vydavateľská skupina Slovenský CHOV každoročne vyhodnocuje najlepších chovateľov jednotlivých druhov a plemien hospodárskych zvierat. V rámci slovenského strakatého plemena je poradie chovateľov stanovené na základe produkcie zložiek (vychádzajúcej z priemernej úžitkovosti a obsahu tuku a bielkovín), dĺžky medziobdobia a priemerného poradia laktácie kráv v stáde. Za uplynulý rok pripadlo víťazstvo premiérovo Agrofarme-K, s.r.o., Medzany Ing. Petra Kijovského, zásluhou úžitkovosti 9479 kg mlieka, medziobdobia 393 dní a priemerného poradia laktácie 2,92. Medzianska Agrofarma sa v tejto prestížnej súťaži pravidelne umiestňovala na stupňoch víťazov, no "zlatá medaila" im, doposiaľ, chýbala. Na druhom mieste skončili poľnohospodári zo spoločnosti MKM-Stred, s.r.o., Družstevná pri Hornáde. Tretiu priečku obsadilo PD Dolné Otrokovce. 
rehľad najlepších chovateľov, ako aj komentár otca súťaže - Ing. Jána Hubu, CSc. si môžete prečítať v priloženom odkaze. Oceneným chovateľom úprimne gratulujeme. Organizátorom súťaže ďakujeme za morálne ocenenie našich chovateľov a neúnavnú propagáciu slovenského poľnohospodárstva, naše plemeno nevynímajúc.
http://agrobiznis.sk/component/content/article/1-uvod/5440-slovensky-strakaty-dobytok-v-suai-naj--veky-progres

Agrofarma-K, s.r.o., Medzany


Späť
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.