Slovenský jazyk English Deutsch

Členská schôdza 2023

13.6.2023 Dňa 7. júna 2023 sa na Masarykovom dvore uskutočnila výročná členská schôdza ZCHSSD. V rámci nej boli ocenení najlepší chovatelia a zvieratá podľa údajov z plemennej knihy za rok 2022. Oceneným srdečne gratulujeme.


TOP chovatelia podľa produkcie mlieka (zľava: ŽIAREC PD Tvrdošín - 9905 kg, MKM-STRED s.r.o. Družstevná pri Hornáde - 10066 kg a Agrofarma-K s.r.o. Medzany - 10068 kg).


TOP chovatelia podľa medziobdobia (zľava: PD Kozárovce - 369 dní, AGRO-INSEMAS s.r.o. Trebeľovce - 364 dní, PORS s.r.o. Oslany - 346 dní a František Šváb - 369 dní).


TOP producenti plemenných býkov (zľava: PD Kozárovce - 6 býkov, PD so sídlom v Smrečanoch - 5 býkov, PD SEKČOV Tulčík - 6 býkov a Agrofarma-K s.r.o. Medzany - 10 býkov).


TOP chovatelia podľa exteriéru prvôstok (zľava: Agrofarma-K s.r.o. Medzany - 81,56 bodu, Agrodružstvo Bystré - 81,46 bodu a ŽIAREC PD Tvrdošín - 82,04 bodu).


TOP dlhoveká krava - PD so sídlom v Smrečanoch - SK800834919 - 11 lakt.: 122978 kg mlieka


TOP prvôstka - PD Dolné Otrokovce s.r.o. - SK813030058 - 1. lakt.: 13008 kg mlieka


TOP staršia krava - TOMAK s.r.o. Podolínec - SK812096070 - 2. lakt.: 15919 kg mlieka
Späť
SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.