Slovenský jazyk English Deutsch

2. Národný šampionát - Simmental Cup 2023

22.9.2023 V priestoroch Masarykovho dvora vo Vígľaši sme 21.9.2023 zorganizovali druhý ročník Národného šampionátu - Simmental Cup. Výstavy sa zúčastnilo 42 dojníc z podnikov z celého Slovenska. Rozhodcom bol Ing. Pavel Král z Českej republiky.

Výsledková listina
Katalóg výstavy

   

V najpočetnejšej kategórii prvôstok rozhodcu najviac oslovila krava z RD Čereňany, ktorá tesne predstila druhú najlepšiu z podniku ŽIAREC PD Tvrdošín. Tretia najlepšia prvôstka pochádzala z toho dňa veľmi úspešného RD Čereňany.
    

Medzi kravami v druhej laktácii sa presadila dojnica z PD Senohrad, nasledovaná rámcovou kravou zo Žiarca PD Tvrdošín. Tretie miesto získala krava z RD Čereňany.
   

V kategórii kráv v tretej laktácii sa v silnej konurencii obsadila prvé miesto dojnica zo spoločnosti I. DRUŠTEVNÁ, družstvo (farma Sucháň). Na druhom mieste skončila krava zo ŽIAREC PD Tvrdošín a tretia priečka putovala do rúk chovateľom z PD Senohrad.
   

Medzi najstaršími kravami vo štvrtej a vyššej laktácii sa presadila tá najstaršia. Populárna Bridžit z PD Senohrad si okrem toho odniesla aj Cenu profesora Pšenicu pre najdlhovekejšie zviera výstavy. Druhou najlepšou bola kravička z Agrodružstva Bystré. Tretiu priečku si odniesli chovatelia z PD Nová Ľubovňa.
   

Novinkou bolo ocenenie najlepších kolekcií. Podmienkou bolo predviesť 3 kravy z jedného podniku, pričom aspoň jedna musela byť staršou kravou (na druhej a vyššej laktácii). Rozhodca z 9 prihlásených podnikov vybral tri najlepšie kolekcie, ktoré boli predvedené v predvádzacom "ringu". Cenu Ivana Bogdányiho pre najlepšiu kolekciu kráv si oddniesli chovatelia zo ŽIAREC PD Tvrdošín. Druhá priečka sa ušla družstevníkom z RD Čereňany. Tretiu priečku obsadilo Agrodružstvo Bystré.
   

V záverečnom finále rozhodca ako prvú vybral kravu s najlepším vemenom. Bola ňou dojnica zo ŽIAREC PD Tvrdošín na tretej laktácii so vskutku excelentným vemenom. Táto krava bola zároveň ocenená aj ako Najkrajšie zviera výstavy. O tejto cene rozhodla redakcia časopisu Slovenský CHOV.
Šampionát vyvrcholil výberom rezervnej šampiónky (vicešampiónky) a šampiónky. Málokedy sa stáva, aby mladšia krava vo finále predstihla staršiu. Tentokrát sa tak stalo a za šampiónku výstavy bola vybraná víťazka kategórie prvôstok z RD Čereňany. Vicešampiónkou sa stala krava (víťazka "tretích laktácií") z I. družstevnej, družstvo
   
   

Rozhodca nezabudol ani na vodičov. Medzi mužmi bol najlepší Bc. Peter Jurík, ktorý excelentne predvádzal kravy z RD Čereňany. Medzi ženami sa rozhodcovi najviac páčila práca Ing. Lucie Chadimovej z PD Kozárovce.
   

Naša vďaka patrí predovšetkým chovateľom za perfektné zvieratá a vynikajúce predvedenie. Ďalej ďakujeme sponzorom, hostiteľovi z Masarykovho dvora a žiakom SOŠ Pod Bánošom z Banskej Bystrice za pomoc s organizáciou výstavy. No a v neposlednom rade ďakujeme Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Tešíme sa na ďalší rokčník.


 
Späť
SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.