Slovenský jazyk English Deutsch

Ocenenie najlepších v rámci plemennej knihy za rok 2023

17.6.2024 Na výročnej členskej schôdzi 5. júna 2024 na Masarykovom dvore sme ocenili najlepších chovateľov a zvieratá v rámci plemennej knihy za rok 2023. Prinášame vám výsledky a fotografie z predávania ocenení:
TOP šľachtiteľské chovy podľa kg mlieka
1. miesto ŽIAREC PD Tvrdošín (10 291 kg)
2. miesto KARPATOVKA s.r.o. Chmiňany (9 957 kg)
3. miesto Agrofarma-K s.r.o. Medzany (9 775 kg)


TOP chovatelia podľa dĺžky medziobdobia
1. miesto PORS s.r.o. Oslany (353 dní)
2. miesto PD "Brezina" Pravotice (364 dní)
3. miesto PD Uhrovec a.s. (368 dní)


TOP producenti plemenných býkov
1. miesto PD SEKČOV Tulčík (6 býkov)
2. miesto Agrofarma-K s.r.o. Medzany a PD Kozárovce (po 5 býkov)
3. miesto Agrodružstvo Bystré (4 býky)


TOP chovatelia podľa výslednej známky za exteriér
1. miesto ŽIAREC PD Tvrdošín (81,78)
2. miesto RD Čereňany (81,13)
3. miesto PDP Sedlice (80,98)


TOP staršia krava podľa produkcie mlieka v kg
SK000813096070 TOMAK s.r.o. Podolínec (16 932 kg mlieka)


TOP prvôstka podľa produkcie mlieka v kg
SK000803032119 KARPATOVKA s.r.o. Chmiňany (11 889 kg mlieka)


TOP krava podľa celoživotnej úžitkovosti
SK000801227577 PD Dolné Otrokovce s.r.o. (112 367 kg mlieka)


TOP prvôstka podľa celkového exteriéru
SK000813426537 PD Kapušany (86 bodov)


Späť
SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.