Slovenský jazyk English Deutsch

Míľnik v šľachtení slovenského strakatého dobytka

16.12.2019 S radosťou oznamujeme, že Slovenská republika sa vďaka Plemenárskym službám SR, š.p., zapojila do spoločného genetického hodnotenia strakatého dobytka spolu s Nemeckom, Rakúskom a Českou republikou. Zatiaľ, v rámci ukazovateľov mliekovej úžitkovosti. V decembri 2019 bol publikovaný spoločný odhad plemenných hodnôt so zahrnutím slovenských dát. Do hodnotenia vstúpili slovenské údaje z kontrolných nádojov od roku 1995. Spoločnému hodnoteniu predchádzalo úspešné absolvovanie tzv. test-runov, ktoré prebehli bez problémov. V rámci slovenských údajov, ktoré boli zaslané do Nemecka, sa nachádzalo 367 býkov s viac ako 20 dcérami, ktoré sa nachádzali aj v nemeckej, rakúskej či českej populácii. Dáta zo Slovenska tak ovplyvňujú plemenné hodnoty býkov pre znaky mliekovej úžitkovosti v rámci spoločného hodnotenia. 
Pri slovenských zvieratách (býky aj kravy) tak máme k dispozícii plemenné hodnoty pre produkciu mlieka v kg, produkciu tuku v kg, % tuku, produkciu bielkovín v kg a obsah bielkovín v % počítané na základe údajov zo všetkých participujúcich krajín. Slovenské zvieratá majú taktiež vypočítaný index MW (Milchwert; index mliekovej úžitkovosti). V blízkej budúcnosti by Slovensko malo do spoločného hodnotenia vstúpiť aj s ďalšími znakmi, a tak veríme, že slovenské zvieratá budú mať v budúcnosti vypočítaný aj súhrnný index GZW, čo by našim chovateľom otvorilo nové možnosti pri predaji svojich zvierat.
Zmenil sa aj spôsob uverejňovania plemenných hodnôt znakov mliekovej úžitkovosti. PS SR, š.p., publikovali nový rebríček býkov na základe spoločného výpočtu, pričom býky sú zoradené podľa MW, ktorý vystriedal zaužívaný SPI (slovenský produkčný index). Aktuálnym lídrom je plemenný býk VERMEER (RMT-006) s MW 125. Nasledujú plemenníky WABAN (WLE-009) - MW 123, GS WORLDWIDE (WLE-007) a EVERGREEN (ERT-004) - zhodne s hodnotou MW 122.
V nasledujúcom odkaze si môžete stiahnuť rebríček TOP 100 býkov podľa MW v slovenskej populácii na základe spoločného genetického hodnotenia pre znaky mliekovej úžitkovosti (Nemecko, Rakúsko, Česká republika a Slovensko).

TOP 100 býkov podľa MW - spoločné hodnotenie DE, AT, ČR a SVK - december 2019 (zdroj: Plemenárske služby SR, š. p.)

 
VERMEER (RMT-006)
foto: www.crvcz.cz


Späť
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.