Slovenský jazyk English Deutsch

František a Peter Kijovskí ocenení v rámci súťaže Topagro 2018

4.12.2019 V rámci oceňovania najlepších slovenských poľnohospodárov na základe ekonomických výsledkov sa nestratili ani chovatelia slovenského strakatého plemena. Agrofarma-K, s.r.o., Medzany, ktorej konateľom je Ing. Peter Kijovský, sa v súťaži TOPAGRO 2018 umiestnila na 5. mieste medzi obchodnými spoločnosťami hospodáriacimi v znevýhodnených podmienkach. Medzi všetkými hodnotenými podnikmi skončili na 42. až 45. mieste. Treba vyzdvihnúť, že tržby zo živočíšnej výroby tvoria až 75,1 % z celkových tržieb rodinnej firmy. Ing. Peter Kijovský prevzal rodinný podnik po svojom otcovi Františkovi. Úspešné odovzdanie hospodárenia si všimli aj organizátori súťaže, ktorí Františkovi a Petrovi Kijovským udelil špeciálne ocenenie Otcova roľa. Agrofarma-K, s.r.o. sa radí medzi najlepších chovateľov slovenského strakatého plemena. V ich stáde sa nachádza približne 110 kráv, ktoré by mali v tomto roku presiahnuť priemernú úžitkovosť za normovanú laktáciu 9300 kg mlieka. Taktiež sú najväčšími producentmi plemenných býkov, ktoré pôsobia v chovoch po celom Slovensku. K dosiahnutým úspechom úprimne gratulujeme.

   

Späť
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.