Slovenský jazyk English Deutsch

Výročná členská schôdza 2019

25.6.2019 Dňa 12.6.2019 sa na Masarykovom dvore vo Vígľaši-Pstruši uskutočnila výročná členská schôdza ZCHSSD. Na schôdzi sa volilo nové zloženie predstavenstva a kontrolnej komisie zväzu. Do predstavenstva boli zvolení: Ing. Peter Repiský - predseda (PD Kozárovce), Cyril Orčík - podpredseda (Žiarec PD Tvrdošín), prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (SPU v Nitre), Ing. Peter Legíň (PD Žiar nad Hronom), Ing. Ivan Tirpák (Agrodružstvo Turňa), Ing. Juraj Orjabinec (AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš), Ing. Matúš Kohút (ZCHSSD), Ing. Jozef Sališ (PD Smrečany), MVDr. Gabriel Drabiščák (PD SEKČOV Tulčík), Ing. Peter Ježo - náhradník (PD Mestečko), Ing. Zuzana Urbanovská - náhradníčka (SPD Veselé). Kontrolná komisia bude pracovať v zložení: Ing. Peter Kijovský - predseda (Agrofarma-K, s.r.o., Medzany), Ing. Martin Gondek (PD "Brezina" Pravotice), Ján Berac (I. družstevná, a.s., Dačov Lom) a MVDr. Zoltán Icsó - náhradník (ZAD, družstvo Dvory nad Žitavou).
Na schôdzi boli ocenení najlepší chovatelia za dosiahnuté výsledky v plemennej knihe za rok 2018. Čestné ceny odovzdávali Ing. Štefan Ryba, PhD. (generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva MPRV) a Ing. Peter Repiský (predseda ZCHSSD). Oceneným chovateľom srdečne gratulujeme.

Najlepšie medziobdobie
1. miesto - RD Čereňany (362 dní)
1. miesto - ZAD, družstvo Dvory nad Žitavou (362 dní)
2. PD Dolný Kubín (366 dní)
3. Agrovit Branisko, s.r.o. (370 dní)

NAJ producenti plemenných býkov
1. miesto - Agrofarma-K, s.r.o. Medzany (11 býkov)
2. miesto - Gama PD Pavlovce nad Uhom (8 býkov)
3. miesto - ZAD, družstvo Dvory nad Žitavou (6 býkov)

NAJ šľachtiteľský chov
1. miesto - Agrofarma-K, s.r.o., Medzany - 9002 kg mlieka, 4,04 % tuk, 3,36 % bielkoviny
2. miesto - SPD Veselé - 8899 kg mlieka, 3,82 % tuk, 3,53 % bielkoviny
3. miesto - KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany - 8795 kg mlieka, 3,20 % tuk, 3,40 % bielkoviny

NAJ dlhoveká krava
KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany, krava č. SK000800392128, otec EGE-003 EGOS-ET
10 laktácií: 84746 kg mlieka, 3220 kg tuku, 3086 kg bielkovín

NAJ prvôstka
KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany, krava č. SK000812421312, otec WLE-002 GS WOHLTAT
1. laktácia: 11894 kg mlieka, 3,45 % tuk, 3,37 % bielkoviny

NAJ staršia krava
SPD Veselé, krava č. SK000801048420, otec HW-024 WAL
6. laktácia: 15256 kg mlieka, 3,54 % tuk, 3,48 bielkovín

  
  
  
Za fotografie ďakujeme Ing. Jánovi Hubovi, CSc. z vydavateľskej skupiny Slovenský CHOV.

 
Späť
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.