Slovenský jazyk English Deutsch

Mlieková úžitkovosť s miernym rastom

28.3.2024 Plemenárske služby SR na svojej stránke publikovali ročenku výsledkov kontroly mliekovej úžitkovosti kráv na Slovensku za rok 2023. Môžete si ju prezrieť v nasledujúcom odkaze. Kravy slovenského strakatého plemena v priemere nadojili 7172 kg mlieka s obsahom tuku 3,96 % (284 kg) a bielkovín 3,50 % (251 kg). Oproti minulému roku sme zaznamenali mierny rast na úrovni 19 kg mlieka za normovanú laktáciu. V rámci kontroly úžitkovosti bolo sledovaných 32 936 všetkých laktácií slovenského strakatého plemena.

Nárast úžitkovosti je však výraznejší pri kravách zapísaných v plemennej knihe. Tie dosiahli v roku 2023 priemernú úžitkovosť 7284 kg mlieka (3,98 % tuku; 290 kg tuku; 3,53 % bielkovín; 257 kg bielkovín), čo je o 141 kg mlieka viac ako v predchádzajúcom roku. Potešiteľný je aj trend poklesu priemernej dĺžky medziobdobia, ktoré dosiahlo pri kravách zapísaných v PK hodnotu 391 dní. V plemennej knihe bolo dovedna zapísaných 25 969 kráv, čo je o 1039 zvierat menej ako vlani.

Výsledky úžitkovosti kráv zapísaných v plemennej knihe v roku 2023
Oddiel PK Počet kráv Lakt.
dni
Mlieko
kg
Tuk
kg
Tuk 
%
Bielk.
kg
Bielk.
%
Vek
1.ot.
MO
Oddiel A 18 739 295 7362 293 3,99 261 3,54 28/13 390
Oddiel B 7 053 295 7074 280 3,96 247 3,50 29/ 2 392
Oddiel C 177 297 7658 301 3,93 273 3,57 24/28 409
Spolu všetky 25 969 295 7284 290 3,98 257 3,53 28/18 391
MO - dĺžka medziobdobia (dni)
Späť
SIMMENTAL © 2024. Web developed by LINQ.