Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí 12. 3. 2015
Výzva na predkladanie žiadostí

      Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo, so sídlom Dopravná 14, 93403 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie registrovanej Európskou komisiou  pod evidenčným číslom SA.41094(2015/XA) týmto :
       
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2015 na podporne opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: Založenie a vedenie plemennej knihy  a plemenárskej evidencie registrovanej EK pod evidečným číslom SA.41094(2015/XA)
 
     v termíne od 13.3.2015 - do 31.12.2015

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Dopravná  14, 934 03 Levice

V Leviciach  12.3.2015                                                                 Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ


bližšie info: 0366229669,0905415850
www.simmental.sk
mail: zchssd@simmental.sk

Predstaventsvo ZCHSSD 8. 3. 2015
Dňa 10.3.2015 sa v reštaurácii Raketa v Nedožeroch - Brezanoch so začiatkom o 10.00 hod.,  uskutoční prvé tohtoročné zasadnutie členov predstavenstva ZCHSSD, kontrolnej komisie a náhradníkov.
Základný výber býkov 8. 3. 2015
V dňoch 18 a 19.2. 2015 sa uskutočnili základné výbery býkov plemena Slovenské strakaté. Aktuálnu ponuku nájdete v sekcii Ponuka býkov..
Gregorovce 2015 8. 3. 2015
Dňa 23.1.2015 sa už tradične v priestoroch penziónu Boudica v Gregorovciach uskutočnilo posedenie chovateľov nielen Prešovškého regiónu, kde boli prezentované aj výsledky za plemennú knihu plemena Slovenské strakaté. Plemeno sa dostalo po prvýkrát v histórii za hranicu 6000 kg mlieka za populáciu v rámci kráv zapísaných v plemennej knihe.
Prezentácia na stiahnutie: tu
XII. ročník Radešínska Svratka - Česká Republika 17. 9. 2014

Dňa 11.9.2014 sa konal už XII. ročník, najväčšej výstavy českého strakatého skotu v hlavnom meste a to v Radešínskej Svratke. Na výstave sa prezentovalo okolo 85 kráv tohto plemena, celkovo však cez 100 zvierat. Pár fotiek prinášame v sekcii Foto.

Súčasne sa konalo aj výjazdové predstavenstvo ZCHSSD, kde sme po rokovaní navštívili domácich hostiteľov a chovateľov českého strakatého skotu PROAGRO Radešínska Svratka, kde nás sprevádzal samotný predseda Ing. Roman Šustáček. Týmto, chcem poďakovať Dr. Josefovi Kučerovi a už menovanému Ing. Romanovi Šustáčkovi za vytvorenie domáceho prostredia a podmienok pre uskutočnenie zasadnutia. Taktiež prajeme v nomom sídle, veľa pracovných stretnutí a správnych rozhodnutí pri šľachtení českého strakatého skotu.

Výsledky: tu

Augustové plemenné hodnoty býkov 16. 9. 2014
Začiatkom augusta bili zverejnené nové rakúsko-nemecké plemenné hodnoty býkov, ktorí sú využívaní aj v našej populácii. rebríček tu
9. Národná výstava hospodárskych zvierat Nitra 2014 21. 8. 2014

V dňoch 21. -24.8. 2014  sa v priestoroch Agrokomplexu Nitra, uskutočnila už v poradí 9. Národná
výstava hospodárskych zvierat.

Celkovo s predstavilo 50 zvierat plemena Slovenské strakaté a prezentovalo sa 9 chovateľských subjektov. Viac vo výsledkoch: výsledky 9. NVHZ Nitra 2014

Fotky z výstavy v sekcii : Foto

15. Chovateľksý deň v Prešove 20. 6. 2014

Dňa 20. júna sa uskutočnil už 15. Chovateľský deň hospodárskych zvierat, avšak prvý krát to bolo v meste Prešov. Organizátori podujatia ZCHSSD , firma Bioservis a ZCHMD sa rozhodli pre veľmi pekný  jazdecjký areál  firmy 4SPORT, kde sa prezentovalo cca 50 zvierat plemien Slovenské strakaté, holštejnske dojnice, mäsové plemená - limousine, charolais a kozičky a ovečky s farmy Kamenica.

Slovenské strakaté sa predstavilo v kategóriách prvôstky, vysokoteľné jalovice a kravy. Zvieratá  reprezentovali  chovy:  PD Sekčov Tulčík, Agrolent s.r.o Malý Šariš, PD Kapušany pri Prešove, KARPATOVKA s.r.o. Chmiňany, Agrodružstvo Bystré, Holsteinsky dobytok prezentovali  z Agroplus Prešov Ruská n/Ves.

Mäsové plemená boli zastúpené  v kotercoch dojčiacimi kravami s teliatkami, a jalovicami a zvieratá budú z chovov: Agroosivo Úsvit s.r.o  Poprad, ZEMEDAR s.r.o. Poprad, EKO PD Nižná Olšava, AGROTREND – Vladislav Paľúrik, Svidník, Agro-Trend spol s.r.o. Čiernina, Dúbrava Group a.s. Svinica

Totuto cestou chcem poďakovať všetkýcm chovateľom, vystavovateľom, organizátorom a firmám , ktoré prispeli a umožnili nám aby sme tento chovateľský deň mohli úspešne zorganizovať a verím, že v tomto regióne nebol posledný a , že budúci rok sa sem opät vrátime.

Výsledky a poradie jednotlivých kategórií  plemeno Slovenské strakaré: tu

Za fotky z CHD chcem poďakovať Jarovi Kravčákovi, nájdete ich vsekcii fotogaléria....

Členská schôdza ZCHSSD 31. 5. 2014
Dňa 22.5.2014 sa konala členská schôdza Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka -družstva v Detve. Ocennení chovatelia: tu
Veterinárne podmienky - Prešov 13. 5. 2014

Platné veterinárne podmienky pre vystavujúcich na 15. Chovateľskom dni v Prešove nájdete : tu

 1 2 3 4 5 
6
 7 
SIMMENTAL © 2019. Web developed by LINQ.