Slovenský jazyk English Deutsch
 • 20170503_174614_resized
 • 20170503_174627_resized
 • 20170426_120648_resized
 • IMG_20150529_115258
 • byk-pavlovce-2015
 • IMG_20150529_114700
 • Pastva
 • Slovensky-strakaty-dobytok-1
 • Slovensky-strakaty-dobytok-2
 • Slovensky-strakaty-dobytok-3
 • Slovensky-strakaty-dobytok-4
 • Slovensky-strakaty-dobytok-5
 • Slovensky-strakaty-dobytok-6
RSS - Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka
Aktuality zväzu
16. Chovateľský deň Prešov 22. 5. 2017
Vážení chovatelia a priaznivci plemena Slovenské strakaté. Prinášame Vám vyhodnotenie tejto chovateľskej akcie, kde sa prezentovalo celkovo 22 kráv zo 6 chovateľských subjektov z okolia Prešova, Vranova nad Topľou a Starej Ľubovne. Touto cestou Vám chcem poďakovať za perfektne pripravené a prezentované zvieratá. Taktiež chcem poďakovať všetkým zainteresovaným partnerom a sponzorom a Zväzu chovateľov oviec a kôz za prezentáciu kolekcie ovečiek a kozičiek a za prezentovanie výrobkov z farmy Kamenica pri Lipanoch. Pár záberov v sekcii Fotogaléria

Výsledky: Vyhodnotenie-16-chovatelsky-den-Presov.docx
Prezrite si aj veľmi pekne spracované video: autor Marián Dukes - ďakujeme: www.youtube.com/watch?v=K4LXhjbx0Ho
Viac
Upozornenie - list 27. 3. 2017
        Vážení chovatelia, na základe nekalých praktík niektorých vývozných firiem, Vám zasielame nasledovný list ako formu upozornenia, nakoľko sa nám za posledné obdobie vyviezlo množstvo vysokoteľných a mladých chovných jalovíc do Turecka bez vydaných potvrdení o pôvode. Prechod zvierat bez potvrdení o pôvode cez hranice nie je možný a preto máme podozrenie , že následovne potvrdenia niekto falšuje. Na základe tohto, Vás žiadame o spoluprácu a prosíme Vás o prečítanie tohto upozornenia. Toto  upozornenie ,Vám všetkým zasielame aj poštou.
Upozornenie
Viac
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 2017 31. 12. 2016
                                                  Výzva na predkladanie žiadostí
     
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo, so sídlom Sv. Michala 4, 93401 Levice v súlade z výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014  č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve , potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve ( ďalej len " výnos" a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidenicie a v súlade s dodatkom č.1 schémy štátnej pomoci  pod evidenčným číslom SA.46903(2016/XA) týmto :
       
      vyzýva
oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2017 na podporne opatrenia, dotácia na subvencovanú službu: na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pod evidečným číslom SA.46903(2016/XA)
 
     v termíne od 1.1.2017 - do 31.12.2017

Žiadosti je potrebné adresovať na uvedenú adresu zväzu :
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka-družstvo
Sv. Michala 4, 934 01 Levice

V Leviciach  31.12.2016                                                                 Ing. Matúš Kohút
                                                                                                        výkonný riaditeľ
Prílohy:  definícia  podniku v ťažkostiach
                podnik v ťažkostiach tabuľka
Viac
Všetky aktuality
SIMMENTAL © 2017. Web developed by LINQ.