Slovenský jazyk English Deutsch
 • 38868956_245102532808751_2400343512475238400_n
 • 38939027_1009872879194118_6205515637142323200_n
 • 38985066_247059966134503_2884641830043910144_n
 • DSC_8264
 • DSC_8444
 • DSC_8488
 • F4-(2)
 • F4-(1)
 • F2-(1)
 • 20170503_174614_resized
 • 20170503_174627_resized
 • 20170426_120648_resized
 • IMG_20150529_115258
 • byk-pavlovce-2015
 • IMG_20150529_114700
 • Pastva
 • Slovensky-strakaty-dobytok-1
 • Slovensky-strakaty-dobytok-2
 • Slovensky-strakaty-dobytok-3
 • Slovensky-strakaty-dobytok-4
 • Slovensky-strakaty-dobytok-5
 • Slovensky-strakaty-dobytok-6
RSS - Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka
Aktuality zväzu
Sadzobník poplatkov 3. 7. 2019
Do sekcie plemenná kniha sme umiestnili nový sadzobník úkonov spojených so zápisom a registráciou plemenných zvierat do plemennej knihy ZCHSSD, ktorý bol schválený členskou schôdzou dňa 12.6.2019.
Sadzobník si môžete stiahnuť aj v priloženom odkaze. 

Sadzobník úkonov PK
Viac
Výročná členská schôdza 2019 25. 6. 2019
Dňa 12.6.2019 sa na Masarykovom dvore vo Vígľaši-Pstruši uskutočnila výročná členská schôdza ZCHSSD. Na schôdzi sa volilo nové zloženie predstavenstva a kontrolnej komisie zväzu. Do predstavenstva boli zvolení: Ing. Peter Repiský - predseda (PD Kozárovce), Cyril Orčík - podpredseda (Žiarec PD Tvrdošín), prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (SPU v Nitre), Ing. Peter Legíň (PD Žiar nad Hronom), Ing. Ivan Tirpák (Agrodružstvo Turňa), Ing. Juraj Orjabinec (AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš), Ing. Matúš Kohút (ZCHSSD), Ing. Jozef Sališ (PD Smrečany), MVDr. Gabriel Drabiščák (PD SEKČOV Tulčík), Ing. Peter Ježo - náhradník (PD Mestečko), Ing. Zuzana Urbanovská - náhradníčka (SPD Veselé). Kontrolná komisia bude pracovať v zložení: Ing. Peter Kijovský - predseda (Agrofarma-K, s.r.o., Medzany), Ing. Martin Gondek (PD "Brezina" Pravotice), Ján Berac (I. družstevná, a.s., Dačov Lom) a MVDr. Zoltán Icsó - náhradník (ZAD, družstvo Dvory nad Žitavou).
Na schôdzi boli ocenení najlepší chovatelia za dosiahnuté výsledky v plemennej knihe za rok 2018. Čestné ceny odovzdávali Ing. Štefan Ryba, PhD. (generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva MPRV) a Ing. Peter Repiský (predseda ZCHSSD). Oceneným chovateľom srdečne gratulujeme.

Najlepšie medziobdobie
1. miesto - RD Čereňany (362 dní)
1. miesto - ZAD, družstvo Dvory nad Žitavou (362 dní)
2. PD Dolný Kubín (366 dní)
3. Agrovit Branisko, s.r.o. (370 dní)

NAJ producenti plemenných býkov
1. miesto - Agrofarma-K, s.r.o. Medzany (11 býkov)
2. miesto - Gama PD Pavlovce nad Uhom (8 býkov)
3. miesto - ZAD, družstvo Dvory nad Žitavou (6 býkov)

NAJ šľachtiteľský chov
1. miesto - Agrofarma-K, s.r.o., Medzany - 9002 kg mlieka, 4,04 % tuk, 3,36 % bielkoviny
2. miesto - SPD Veselé - 8899 kg mlieka, 3,82 % tuk, 3,53 % bielkoviny
3. miesto - KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany - 8795 kg mlieka, 3,20 % tuk, 3,40 % bielkoviny

NAJ dlhoveká krava
KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany, krava č. SK000800392128, otec EGE-003 EGOS-ET
10 laktácií: 84746 kg mlieka, 3220 kg tuku, 3086 kg bielkovín

NAJ prvôstka
KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany, krava č. SK000812421312, otec WLE-002 GS WOHLTAT
1. laktácia: 11894 kg mlieka, 3,45 % tuk, 3,37 % bielkoviny

NAJ staršia krava
SPD Veselé, krava č. SK000801048420, otec HW-024 WAL
6. laktácia: 15256 kg mlieka, 3,54 % tuk, 3,48 bielkovín

  
  
  
Za fotografie ďakujeme Ing. Jánovi Hubovi, CSc. z vydavateľskej skupiny Slovenský CHOV.

 


Viac
Naj Slovenský CHOV 2018 31. 5. 2019
V Chateau Appony Oponice sa v stredu 29. mája už po 15. krát konalo oceňovanie najlepších slovenských chovateľov, ktoré organizuje vydavateľská skupina Slovenský CHOV na čele s Ing. Jánom Hubom, CSc. V kategórii chovu dojníc boli ocenení aj najlepší chovatelia slovenského strakatého plemena. Rozhodujúcim kritériom pre výber NAJ chovov bol špecializovaný index, do ktorého bola zahrnutá produkcia tuku a bielkovín, medziobdobie a priemerné poradie laktácie v chove. V rámci plemena sa prvé miesto podarilo obhájiť chovateľom zo ZAD Dvory nad Žitavou (7674 kg mlieka, 549 kg tuk+bielkoviny, medziobdobie 393 dní, priemerné poradie laktácie 4,76). Na druhom mieste sa po prvýkrát objavili chovatelia z MKM-Stred, s.r.o., Družstevná pri Hornáde (8655 kg mlieka, 636 kg tuk+bielkoviny, medziobdobie 395 dní, priemerné poradie laktácie 3,17). Na treťom mieste sa, rovnako ako vlani, umiestnila Agrofarma-K, s.r.o., Medzany pána Kijovského (9089 kg mlieka, 682 kg tuk+bielkoviny, medziobdobie 406 dní, priemerné poradie laktácie 3,01). Organizátorom ďakujeme za morálne ocenenie najlepších chovateľov, ako aj za neustálu propagáciu slovenského agrárneho sektora. Oceneným poľnohospodárom srdečne gratulujeme.

  
Snímky: Marián Dukes, Slovenský CHOV
Viac
Všetky aktuality
SIMMENTAL © 2019. Web developed by LINQ.