Slovenský jazyk English Deutsch

Kontrolná komisia

ČLENOVIA KONTROLNEJ KOMISIE
  1. Ing. Peter Kijovský - predseda
  2. Ing. Martin Gondek - člen
  3. p. Cyril Orčík - člen

NÁHRADNÍK

  1. Ing. Anton Marko - člen
SIMMENTAL © 2019. Web developed by LINQ.