Slovenský jazyk English Deutsch

Predstavenstvo

Členovia predstavenstva Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo
 1. Ing. Peter Repiský - predseda
 2. Ing. Juraj Orjabinec - podpredseda
 3. prof. Ing. Peter Strapák, PhD. - člen
 4. Ing. Peter Legíň - člen
 5. Ing. Ivan Tirpák  - člen
 6. Ing. Igor Urban - člen
 7. Ing. Matúš Kohút - člen
 8. Ing. Jozef Sališ - člen
 9. MVDr. Gabriel Drabiščák - člen
Náhradníci
 1. Ing. Vincent Mészáros - člen
 2. p. Anton Jánošík - člen
SIMMENTAL © 2019. Web developed by LINQ.