Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Naj Slovenský CHOV 2018 31. 5. 2019
V Chateau Appony Oponice sa v stredu 29. mája už po 15. krát konalo oceňovanie najlepších slovenských chovateľov, ktoré organizuje vydavateľská skupina Slovenský CHOV na čele s Ing. Jánom Hubom, CSc. V kategórii chovu dojníc boli ocenení aj najlepší chovatelia slovenského strakatého plemena. Rozhodujúcim kritériom pre výber NAJ chovov bol špecializovaný index, do ktorého bola zahrnutá produkcia tuku a bielkovín, medziobdobie a priemerné poradie laktácie v chove. V rámci plemena sa prvé miesto podarilo obhájiť chovateľom zo ZAD Dvory nad Žitavou (7674 kg mlieka, 549 kg tuk+bielkoviny, medziobdobie 393 dní, priemerné poradie laktácie 4,76). Na druhom mieste sa po prvýkrát objavili chovatelia z MKM-Stred, s.r.o., Družstevná pri Hornáde (8655 kg mlieka, 636 kg tuk+bielkoviny, medziobdobie 395 dní, priemerné poradie laktácie 3,17). Na treťom mieste sa, rovnako ako vlani, umiestnila Agrofarma-K, s.r.o., Medzany pána Kijovského (9089 kg mlieka, 682 kg tuk+bielkoviny, medziobdobie 406 dní, priemerné poradie laktácie 3,01). Organizátorom ďakujeme za morálne ocenenie najlepších chovateľov, ako aj za neustálu propagáciu slovenského agrárneho sektora. Oceneným poľnohospodárom srdečne gratulujeme.

  
Snímky: Marián Dukes, Slovenský CHOV
Výročná členská schôdza 30. 5. 2019
Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, ktorá sa uskutoční 12. júna 2019 (streda) o 9.30 v priestoroch Masarykovho dvora vo Vígľaši-Pstruši. Viac infomácií v priloženej pozvánke.

Pozvánkavyužívanie genomických býkov v populácii slovenského strakatého plemena 10. 4. 2019
Genomická selekcia je skutočným fenoménom poslednej doby. V populácii plemena fleckvieh sa s ňou začalo v roku 2011 v Nemecku a Rakúsku. Na Slovensku sme prvé inseminácie tzv. genomickými býkmi zaznamenali v roku 2012. Za obdobie posledných siedmich rokov sa miera využitia genomických býkov zvýšila zo 7,45 % v roku 2012 na 62,15 % v roku 2018. V priloženom grafe si môžete pozrieť podiel genomických býkov na všetkých insemináciách vykonaných v populácii strakatého dobytka na Slovensku. Taktiež je uvedený aj počet genomických býkov, ktorými boli inseminácie uskutočnené. Za poskytnutie informácií ďakujeme Plemenárskym službám SR, š. p.

Využitie genomických býkov v populácii slovenského strakatého plemena


Veterinárne podmienky AGROKOMPLEX 2019 10. 4. 2019
Prinášame veterinárne podmienky účasti zvierat na Národnej výstave hospodárskych zvierat v rámci Agrokomplexu 2019.

Veterinárne podmienky AX 2019    Najlepšie chovy v plemennej knihe za rok 2018 6. 4. 2019
Prinášame rebríčky najlepších chovateľov v plemennej knihe za rok 2018. Do výsledkov sú zahrnuté kravy, ktoré boli zapísané v plemennej knihe a v období 1.1. až 31.12.2018 uzavreli normovanú laktáciu. Výsledky sa môžu mierne líšiť od výsledkov prezentovaných v ročenke PS SR, š.p.

Rebríček chovateľov podľa produkcie mlieka za rok 2018
Rebríček chovateľov podľa produkcie tuk + bielkoviny za rok 2018
Rebríček chovateľov podľa dĺžky medziobdobia za rok 2018


Aprílové genetické hodnotenie DAC 4. 4. 2019

Najnovšiemu rebríčku býkov podľa GZW v rámci spoločného DAC hodnotenia (Nemecko-Rakúsko-ČR) naďalej vládne český genomický býk ROLLS, ktorého GZW vzrástlo oproti poslednému hodnoteniu zo 144 na 145. Na druhé miesto (GZW 142) sa prepracoval ďalší genomik HERZPOCHEN (HRA-006), ktorému v auguste minulého roka patrila 16. priečka a v decembri bol už na 4. mieste. Herzpochen je extrémny zlepšovateľ produkcie mlieka (+1545 kg) a kvality vemien (123). K jeho posunu smerom nahor prispieva aj rast jeho otca HERZSCHLAGa, ktorý aktuálne figuruje na 3. mieste (GZW 141) ako najlepší z býkov preverených na dcérach. Vystriedal tak WABANa (WLE-009), ktorý sa posunul na 16. miesto (GZW 139) a musí sa uspokojiť s "titulom" druhý najlepší na dcérach preverený býk. Z býkov registrovaných na Slovensku sa vysoko umiestnil aj preverený HURLY (HUC-006) s GZW 139. Bok po boku stoja ďalší dvaja u nás registrovaní býci. Na 25., resp. 26. mieste sa umiestnili genomik MANNA (MHG-002) a jeho otec MAHANGO Pp (MAF-041), ktorí majú zhodný GZW 138. 

Top 500 býkov podľa GZW (DAC apríl 2019)

Býky registrované na Slovensku, zoradené podľa GZW (DAC apríl 2019)

 
HERZPOCHEN (HRA-006)               HERZSCHLAG


Výsledky kontroly úžitkovosti za rok 2018 24. 3. 2019
V nasledujúcom odkaze si môžete stiahnuť ročenku - "Výsledky kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka v Slovenskej republike za rok 2018", ktorú na svojej internetovej stránke publikovali Plemenárske služby SR, š.p. 
Slovenské strakaté plemeno vrátane krížencov dosiahlo v roku 2018 priemernú úžitkovosť za normovanú laktáciu na úrovni 6 843 kg mlieka s obsahom 3,93 % tuku a 3,40 % bielkovín.

Výsledky kontroly úžitkovosti HD za rok 2018


Nový štatút výberovej komisie a podmienky uznania šľachtiteľského chovu 19. 3. 2019
Do sekcie O plemene - Výberová komisia sme umiestnili nový šatút výberovej komisie pre slovenské strakaté plemeno. Pridali sme aj nové podmienky pre uznávanie šľachtiteľských chovov strakatého plemena.
Dokumenty nájdete aj v priložených odkazoch.

Štatút výberovej komisie
Podmienky uznávania šľachtiteľských chovov


Plemenná kniha v roku 2018 14. 3. 2019
V roku 2018 sme pri kravách zapísaných v plemennej knihe zaznamenali nárast úžitkovosti o 87 kg oproti predchádzajúcemu roku. V priemere strakaté kravy nadojili 6739 kg mlieka s obsahom 3,93 % tuku a 3,39 % bielkovín. 
Výsledky za plemennú knihu, vrátane výsledkov základných výberov býkov, si môžete pozrieť v nasledujúcich odkazoch.

Výsledky mliekovej úžitkvosti kráv zapísaných v PK za rok 2018
Prezentácia zo seminára v Gregorovacich 


SPD Veselé - liaheň najlepších kráv 1. 3. 2019
Najlepšou čistokrvnou kravou slovenského strakatého plemena v kontrolnom roku 2018 sa stala dojnica z SPD Veselé - dcéra vynikajúceho býka WAL (HW-024). V jej rodokmeni nájdeme aj ďalšieho legendárneho býka HIPPO (HOD-004). Aj vďaka špičkovému pôvodu sa momentálne nachádza už v siedmej laktácii. Na maximálnej šiestej laktácii vyprodukovala vynikajúcich 15 256 kg mlieka (3,55 % tuk, 3,49 % bielkoviny). Aktuálne dosahuje celoživotnú úžitkovosť 80 853 kg mlieka!
Vo Veselom mali najlepšiu strakatú kravu aj vlani; aktuálna rekordérka ju však preskočila o viac ako 1000 kg mlieka. Celému tímu SPD Veselé k dosiahnutému chovateľskému úspechu úprimne gratulujeme.

Celoživotná úžitkovosť kravy z PLISu
Výpis z plemennej knihy


 
Foto: Ing. Andrea Briedová, SPD Veselé
 
1
 2 3 4 5 6 7 
SIMMENTAL © 2019. Web developed by LINQ.