Slovenský jazyk English Deutsch

Aktuality

Národné genetické hodnotenie - august 2019 14. 8. 2019
Začiatkom augusta boli publikované taktiež výsledky národného genetického hodnotenia býkov slovenského strakatého plemena. Na vrchole rebríčka býkov podľa SPI nedošlo k žiadnej zmene, keďže neďalej "vládne" legendárny WILLE (HW-033) s hodnotou SPI 4434. Po dlhšej dobe sa však objavili býky, ktoré mu začínajú "šliapať na chrbát". Na druhej priečke sa umiestnil intenzívne využívaný EVEREST-ET (EGE-015) s SPI 4165. Tretiu priečku obsadil geneticky bezrohý MUPFEL Pp (MAF-037) s hodnotou SPI 4162. Prehľad 100 najlepších býkoch podľa SPI si môžete stiahnuť v priloženom odkaze.

TOP 100 býkov podľa SPI - august 2019 (PS SR, š.p.)

   
WILLE (HW-033)                            EVEREST-ET (EGE-015)                      MUPFEL Pp (MAF-037)
foto: zar.at
Augustový výpočet DAC 13. 8. 2019
Prinášame Vám úplne horúce výsledky spoločného genetického hodnotenia DAC (Nemecko-Rakúsko-ČR), ktoré boli publikované 13.8.2019. "Kráľ" posledných dvoch rebríčkov podľa GZW - český býk ROLLS - sa tentokrát musí uspokojiť s druhým miestom, pretože ho na prvej priečke vystriedal nemecký genomický býk IMMENS (otec: Imperativ). Obidva býky majú GZW 142. Na pozíciu najlepšieho na dcérach prevereného býka sa opätovne vrátil WABAN (WLE-009) s hodnotou GZW 139. Aprílový líder medzi preverenými býkmi HERZSCHLAG si pohoršil o 4 body a dostal sa na 3. priečku v tejto kategórii. Najvyššie postaveným býkom v rebríčku, ktorý bol registrovaný na Slovensku, je opätovne HERZPOCHEN (HRA-006), ktorý si oproti aprílu pohoršil o 1 bod a dostal sa na 4. miesto v rebríčku podľa GZW.
V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť rebríček 500 najlepších býkov podľa GZW (DAC 8-2019). Stiahnuť si môžete aj výber z daného rebíčka, do ktorého boli zahrnuté len býky, ktoré boli zaregistrované na Slovensku a aktuálne ich využívate vo svojich chovoch.

TOP 500 býkov podľa GZW (DAC august 2019)
Rebríček býkov registrovaných na Slovensku podľa GZW (DAC august 2019) 

foto: agrarheute.de
Národná výstava HZ - Agrokomplex 2019 5. 8. 2019
Srdečne Vás pozývame na 14. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat v rámci Agrokomplexu v Nitre. Výstava sa uskutoční v dňoch 22. až 25. augusta 2019. Chovateľský deň slovenského strakatého plemena spojený s hodnotením zvierat a ocenením najlepších chovateľov sa uskutoční vo štvrtok 22. augusta 2019 od 14.00.
Viac v priloženej pozvánke.Sadzobník poplatkov 3. 7. 2019
Do sekcie plemenná kniha sme umiestnili nový sadzobník úkonov spojených so zápisom a registráciou plemenných zvierat do plemennej knihy ZCHSSD, ktorý bol schválený členskou schôdzou dňa 12.6.2019.
Sadzobník si môžete stiahnuť aj v priloženom odkaze. 

Sadzobník úkonov PK
Výročná členská schôdza 2019 25. 6. 2019
Dňa 12.6.2019 sa na Masarykovom dvore vo Vígľaši-Pstruši uskutočnila výročná členská schôdza ZCHSSD. Na schôdzi sa volilo nové zloženie predstavenstva a kontrolnej komisie zväzu. Do predstavenstva boli zvolení: Ing. Peter Repiský - predseda (PD Kozárovce), Cyril Orčík - podpredseda (Žiarec PD Tvrdošín), prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (SPU v Nitre), Ing. Peter Legíň (PD Žiar nad Hronom), Ing. Ivan Tirpák (Agrodružstvo Turňa), Ing. Juraj Orjabinec (AGRO-LENT, s.r.o., Malý Šariš), Ing. Matúš Kohút (ZCHSSD), Ing. Jozef Sališ (PD Smrečany), MVDr. Gabriel Drabiščák (PD SEKČOV Tulčík), Ing. Peter Ježo - náhradník (PD Mestečko), Ing. Zuzana Urbanovská - náhradníčka (SPD Veselé). Kontrolná komisia bude pracovať v zložení: Ing. Peter Kijovský - predseda (Agrofarma-K, s.r.o., Medzany), Ing. Martin Gondek (PD "Brezina" Pravotice), Ján Berac (I. družstevná, a.s., Dačov Lom) a MVDr. Zoltán Icsó - náhradník (ZAD, družstvo Dvory nad Žitavou).
Na schôdzi boli ocenení najlepší chovatelia za dosiahnuté výsledky v plemennej knihe za rok 2018. Čestné ceny odovzdávali Ing. Štefan Ryba, PhD. (generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva MPRV) a Ing. Peter Repiský (predseda ZCHSSD). Oceneným chovateľom srdečne gratulujeme.

Najlepšie medziobdobie
1. miesto - RD Čereňany (362 dní)
1. miesto - ZAD, družstvo Dvory nad Žitavou (362 dní)
2. PD Dolný Kubín (366 dní)
3. Agrovit Branisko, s.r.o. (370 dní)

NAJ producenti plemenných býkov
1. miesto - Agrofarma-K, s.r.o. Medzany (11 býkov)
2. miesto - Gama PD Pavlovce nad Uhom (8 býkov)
3. miesto - ZAD, družstvo Dvory nad Žitavou (6 býkov)

NAJ šľachtiteľský chov
1. miesto - Agrofarma-K, s.r.o., Medzany - 9002 kg mlieka, 4,04 % tuk, 3,36 % bielkoviny
2. miesto - SPD Veselé - 8899 kg mlieka, 3,82 % tuk, 3,53 % bielkoviny
3. miesto - KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany - 8795 kg mlieka, 3,20 % tuk, 3,40 % bielkoviny

NAJ dlhoveká krava
KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany, krava č. SK000800392128, otec EGE-003 EGOS-ET
10 laktácií: 84746 kg mlieka, 3220 kg tuku, 3086 kg bielkovín

NAJ prvôstka
KARPATOVKA, s.r.o., Chmiňany, krava č. SK000812421312, otec WLE-002 GS WOHLTAT
1. laktácia: 11894 kg mlieka, 3,45 % tuk, 3,37 % bielkoviny

NAJ staršia krava
SPD Veselé, krava č. SK000801048420, otec HW-024 WAL
6. laktácia: 15256 kg mlieka, 3,54 % tuk, 3,48 bielkovín

  
  
  
Za fotografie ďakujeme Ing. Jánovi Hubovi, CSc. z vydavateľskej skupiny Slovenský CHOV.

 


Naj Slovenský CHOV 2018 31. 5. 2019
V Chateau Appony Oponice sa v stredu 29. mája už po 15. krát konalo oceňovanie najlepších slovenských chovateľov, ktoré organizuje vydavateľská skupina Slovenský CHOV na čele s Ing. Jánom Hubom, CSc. V kategórii chovu dojníc boli ocenení aj najlepší chovatelia slovenského strakatého plemena. Rozhodujúcim kritériom pre výber NAJ chovov bol špecializovaný index, do ktorého bola zahrnutá produkcia tuku a bielkovín, medziobdobie a priemerné poradie laktácie v chove. V rámci plemena sa prvé miesto podarilo obhájiť chovateľom zo ZAD Dvory nad Žitavou (7674 kg mlieka, 549 kg tuk+bielkoviny, medziobdobie 393 dní, priemerné poradie laktácie 4,76). Na druhom mieste sa po prvýkrát objavili chovatelia z MKM-Stred, s.r.o., Družstevná pri Hornáde (8655 kg mlieka, 636 kg tuk+bielkoviny, medziobdobie 395 dní, priemerné poradie laktácie 3,17). Na treťom mieste sa, rovnako ako vlani, umiestnila Agrofarma-K, s.r.o., Medzany pána Kijovského (9089 kg mlieka, 682 kg tuk+bielkoviny, medziobdobie 406 dní, priemerné poradie laktácie 3,01). Organizátorom ďakujeme za morálne ocenenie najlepších chovateľov, ako aj za neustálu propagáciu slovenského agrárneho sektora. Oceneným poľnohospodárom srdečne gratulujeme.

  
Snímky: Marián Dukes, Slovenský CHOV
Výročná členská schôdza 30. 5. 2019
Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu Zväzu chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo, ktorá sa uskutoční 12. júna 2019 (streda) o 9.30 v priestoroch Masarykovho dvora vo Vígľaši-Pstruši. Viac infomácií v priloženej pozvánke.

Pozvánkavyužívanie genomických býkov v populácii slovenského strakatého plemena 10. 4. 2019
Genomická selekcia je skutočným fenoménom poslednej doby. V populácii plemena fleckvieh sa s ňou začalo v roku 2011 v Nemecku a Rakúsku. Na Slovensku sme prvé inseminácie tzv. genomickými býkmi zaznamenali v roku 2012. Za obdobie posledných siedmich rokov sa miera využitia genomických býkov zvýšila zo 7,45 % v roku 2012 na 62,15 % v roku 2018. V priloženom grafe si môžete pozrieť podiel genomických býkov na všetkých insemináciách vykonaných v populácii strakatého dobytka na Slovensku. Taktiež je uvedený aj počet genomických býkov, ktorými boli inseminácie uskutočnené. Za poskytnutie informácií ďakujeme Plemenárskym službám SR, š. p.

Využitie genomických býkov v populácii slovenského strakatého plemena


Veterinárne podmienky AGROKOMPLEX 2019 10. 4. 2019
Prinášame veterinárne podmienky účasti zvierat na Národnej výstave hospodárskych zvierat v rámci Agrokomplexu 2019.

Veterinárne podmienky AX 2019    Najlepšie chovy v plemennej knihe za rok 2018 6. 4. 2019
Prinášame rebríčky najlepších chovateľov v plemennej knihe za rok 2018. Do výsledkov sú zahrnuté kravy, ktoré boli zapísané v plemennej knihe a v období 1.1. až 31.12.2018 uzavreli normovanú laktáciu. Výsledky sa môžu mierne líšiť od výsledkov prezentovaných v ročenke PS SR, š.p.

Rebríček chovateľov podľa produkcie mlieka za rok 2018
Rebríček chovateľov podľa produkcie tuk + bielkoviny za rok 2018
Rebríček chovateľov podľa dĺžky medziobdobia za rok 2018


 
1
 2 3 4 5 6 7 8 
SIMMENTAL © 2019. Web developed by LINQ.