Slovenský jazyk English Deutsch

Zoznam býkov - nositeľov genetických vád

4.12.2020 Rozvoj genomickej selekcie priniesol objavenie nových genetických vád, ktoré sa vyskutujú v populácii strakatého plemena. Prvou vadou, ktorá sa začala sledovať, bola tzv. arachnomelia (pavúkovitosť). Neskôr sa započalo so sledovaním ďalších vád, ktoré majú rozdielnu závažnosť.
Genetické vady majú recesívnu dedičnosť, tzn. prejavia sa u recesívnych homozygotov (jedinec zdedil chybný "gén" od otca aj od matky). Z uvedeného vyplýva, že využitie býkov - nositeľov genetickej vady, automaticky neznamená, že sa budú rodiť len postihnuté teľatá. K výskytu vady môže dôjsť len v tom prípade, ak takéhoto býka pripárime na kravu, ktorá je nositeľkou rovnakej vady (aj to len s pravdepodobnosťou 25 %). Z uvedeného dôvodu treba pri využití takýchto býkov venovať zvýšenú pozornosť pri zostavovaní pripárovacích plánov.
Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - po dohode s inseminačnými spoločnosťami - registruje do plemennej knihy aj býky, ktoré sú nositeľmi genetických vád. Uvedenú skutočnosť uvádzame v zootechnickom certifikáte (POP).
Pre chovateľov sme pripravili zoznam býkov, v ktorom sú uvedené prípadné genetické vady, ktorých sú nositeľmi. V zozname je uvedený aj genotyp býkov pre kappa a beta kazeín v mlieku. Genotyp pre kappa kazeín ovplyvňuje syriteľnosť mlieka (žiaduci genotyp BB, menej žiaduci AA). Genotyp pre beta kazeín súvisí s produkcou tzv. A2 mlieka, ktoré má priaznivé účinky na ľudské zdravie a suvisí aj s alergiou na kravské mlieko (žiaduci genotyp A2A2). Viac o tzv. A2 mlieku si môžete prečítať v priloženom článku, ktorý bol publikovaný na stránke www.chovamedoma.sk.

Zoznam býkov - nositeľov genetických vád

 
Späť
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.