Slovenský jazyk English Deutsch

Výsledky kontroly úžitkovosti za rok 2018

24.3.2019 V nasledujúcom odkaze si môžete stiahnuť ročenku - "Výsledky kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka v Slovenskej republike za rok 2018", ktorú na svojej internetovej stránke publikovali Plemenárske služby SR, š.p. 
Slovenské strakaté plemeno vrátane krížencov dosiahlo v roku 2018 priemernú úžitkovosť za normovanú laktáciu na úrovni 6 843 kg mlieka s obsahom 3,93 % tuku a 3,40 % bielkovín.

Výsledky kontroly úžitkovosti HD za rok 2018
Späť
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.