Slovenský jazyk English Deutsch

Sadzobník poplatkov

3. 7. 2019 Do sekcie plemenná kniha sme umiestnili nový sadzobník úkonov spojených so zápisom a registráciou plemenných zvierat do plemennej knihy ZCHSSD, ktorý bol schválený členskou schôdzou dňa 12.6.2019.
Sadzobník si môžete stiahnuť aj v priloženom odkaze. 

Sadzobník úkonov PK


Späť
SIMMENTAL © 2020. Web developed by LINQ.