Slovenský jazyk English Deutsch

Obmedzenie činnosti pracovníkov zväzu

16. 3. 2020 Vzhľadom na súčasnú situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19 dočasne zastavujeme činnosti pracovníkov zväzu, ktoré súvisia s priamym kontaktom s chovateľmi (bonitácie, hodnotenie exteriéru, výbery býkov a pod.). Veríme, že v dohľadnej dobe budeme môcť predmentné činnosti obnoviť. Ďakujeme za pochopenie.
Späť
SIMMENTAL © 2020. Web developed by LINQ.