Slovenský jazyk English Deutsch

Nové býky na predaj!

21.1.2021 V sekcii Ponuka býkov sa nachádzajú nové býky, ktoré sú k dispozícii na predaj do prirodzenej plemenitby. Je medzi nimi aj potomok kravy, ktorá prekoročila celoživotnú úžitkovosť 100 tisíc kg mlieka...
Späť
SIMMENTAL © 2021. Web developed by LINQ.