Slovenský jazyk English Deutsch

Plemenná kniha v roku 2018

14. 3. 2019 V roku 2018 sme pri kravách zapísaných v plemennej knihe zaznamenali nárast úžitkovosti o 87 kg oproti predchádzajúcemu roku. V priemere strakaté kravy nadojili 6739 kg mlieka s obsahom 3,93 % tuku a 3,39 % bielkovín. 
Výsledky za plemennú knihu, vrátane výsledkov základných výberov býkov, si môžete pozrieť v nasledujúcich odkazoch.

Výsledky mliekovej úžitkvosti kráv zapísaných v PK za rok 2018
Prezentácia zo seminára v Gregorovacich Späť
SIMMENTAL © 2019. Web developed by LINQ.