Slovenský jazyk English Deutsch

Nový štatút výberovej komisie a podmienky uznania šľachtiteľského chovu

19. 3. 2019 Do sekcie O plemene - Výberová komisia sme umiestnili nový šatút výberovej komisie pre slovenské strakaté plemeno. Pridali sme aj nové podmienky pre uznávanie šľachtiteľských chovov strakatého plemena.
Dokumenty nájdete aj v priložených odkazoch.

Štatút výberovej komisie
Podmienky uznávania šľachtiteľských chovovSpäť
SIMMENTAL © 2019. Web developed by LINQ.